Maj 2006

Christopher og Sandhedens Æske
Klanen for Sandhedens Vogtere

 

Fra Steve:

I dette budskab afslørede Gruppen mere omkring de oprindelige Syv Klaner. Indtil nu er det således fire. De fortalte en historie om Christopher som bar sandhedens æske gennem hele sit liv i bestandig søgen efter ´sandheden´.  Gruppen siger, at flere mennesker vil dukke op til overfladen i de næste få år, som vil være i meget lignende situationer, hvilket vil tjene til at hjælpe hele menneskeheden forandre deres opfattelse af, hvad sandhed i virkeligheden er. Hvis vi ser på vores fortid, vil vi opdage, at det altid har været sejrherrerne, der har skrevet historien og følgelig vores kollektive sandhed. Når en afgørende mængde nås, forandres vores historie og vores sandhed, for at understøtte vores behov. Enhver historiebogs forlægger vil bekræfte dette. Når Gruppen siger dette, er det for at vi kan blive bemyndigede mennesker, og vores historie vil blive mere fleksibel end vi nogen sinde har forestillet os. De brugte denne historie for at hjælpe os med at se, at den koncentrerede søgen efter ´sandheden´ kan være en dejlig adspredelse.

Store Knus og blide puf…
Steve Rother

 

Hilsner fra Home.

Magnetisk Bølge

Kæreste, gennem øvelse bliver I mere interdimensionelle hver eneste dag. Gennem jeres egen bevidsthed, udvikler I en evne til at leve i en verden, der inkluderer mange dimensioner af tid og rum. De udfordringer, som I oplever, handler om de magnetiske aftryk, der er sendt ud i universet og som skaber et vibrationelt mønster, som I går ind i. I er bogstavelig talt ved at blive (til) de tanker, som I har anbragt på jeres tidslinie foran jer. Selv når I vover jer ind i dette nye Lys område, er det lykkedes for jer at skabe et miljø, der er neutralt og klar til at I kan ´skrive på´ det. Det er den samme magnetiske effekt, der har visket tavlen ren foran jer, og som har forårsaget udfordringerne med jeres mikrofoner og elektronik på denne dag (Bemærkning fra Steve: denne kanalisering blev præsenteret live, i den sidste del af VirtualLight internet udsendelsen. Under udsendelsen havde vi masser af tekniske mærkværdigheder, og alle vores mikrofoner var ubrugelige bortset fra den, som jeg brugte til kanaliseringen).

Der er flere mennesker på denne planet end I kan forestille jer, som venter et mirakel. Som følge heraf, frembringer I selve dette mirakel. I sender nu en stærk vibration ud, næsten lige som hvis I tog en stor kampesten og smed den i en sø. Krusningerne fra denne kampesten bevæger sig igennem vandet som en vibration og forbereder det stille vand på at acceptere den efterfølgende virkelighed. Dette sker på multidimensionelle niveauer, og selv om the Keeper er meget frustreret over det udstyr, der ikke fungerer i dag, er det en smuk ting at iagttage fra denne side af sløret, fordi I skaber Home på denne planet lige nu. Denne skabelse er noget, som vi på denne side af sløret har ventet på med den højeste forventning, for den var slet ikke planlagt.

Jordens Cyklusser

Da Jordens Spil startede var det en meget varm, luftformig kugle, som drev gennem rummet. På grund af den voldsomme varme, var Jordens vibrationer meget høje. Fra den allerførste start på Jorden greb spirits/sjælene denne mulighed for at leve på Jorden. På den tid opholdt I jer på Jorden som æteriske væsner, uden de tætte fysiske kroppe, som I nu bor i. Da Jorden kølede ned, måtte I finde måder, hvorpå I kunne sænke jeres egen vibrationelle tilstand, så I kunne opholde jer inden i en vibrationel harmoni med Jorden. Den interessante del omkring dette er at, i dag ville I mene, at en højere vibration er bedre end en lavere vibration. I menneskehedens evolutions første dage var et hvilken som helst fremskridt faktisk at sænke jeres vibration. Så her er den cyklus, som vi ønsker at vise jer. I startede med en meget høj vibration, da Jorden var varm og vibrerede i en høj fart. Derpå, efterhånden som Jorden kølede ned, begyndte I at sænke jeres vibration. Da I nåede et komfortabelt niveau, startede der en lang periode med sidelæns bevægelser i bunden af denne cyklus, hvor jeres vibrationer tilsyneladende hverken hævede sig eller sank. Gennem denne tid var der ikke megen forandring mellem høj og lav vibration, så det så ud som om der ikke var nogen evolution. Prøv at gætte! I har bare nået vendepunktet, og i dag anser I det, at hæve jeres vibration, som evolution. Dette er fuldendelsen af en stor vibrationel cyklus, som startede for æoner af tid siden, da Jorden først opstod. Så hvad er det, der sker i denne tid? Bliver Jorden ikke varmere? Jo, I tror at meget af det er på grund af forurening; de biler I kører i og effekten af den globale opvarmning. Vi fortæller jer, at det kun er delvist sandt. Det er meget passende, at I lærer at gå i harmoni med Jorden  Men vi fortæller jer også, at Jorden i virkeligheden er meget mere robust end I ved. I er faktisk i en naturlig energicyklus, og det I kalder for den globale opvarmning, skyldes i høj grad en stigning i udstråling, der kommer fra solen selv. Og hvad med de æteriske kroppe, som I engang boede i? Taler I ikke om at komme tilbage til lyskroppe? I starten boede I i lyskroppe, da I opholdt jer på den luftformige kugle, lang tid før I påtog jer fysisk form. I er ved at vende tilbage dertil, kæreste. Denne cyklus er én af de ting, som vi ønsker at dele med jer. Selv the Keeper troede, at vi ville tale om multidimensionalitet i dag, lige indtil for få minutter siden. Det vil vi ikke. Der sker noget, som er hinsides beskrivelse. Vi kan ikke vente med at fortælle jer om det, for I har allerede set et glimt af det. I har følt det, men ikke helt vidst, hvordan I kunne beskrive det med ord.

Sandhedens Evolution

Vi har før fortalt, at der er 12 primære livslektioner, som I arbejder med som sjæle, der lader som om I er mennesker. De fleste af jeres livslektioner, og de fleste af jeres vigtigste kontrakter, peger tilbage på denne ene primære livslektion, som I bestemte jer for, før I kom ind i denne livstid. Det første fase var planlægningsfasen, hvor I bad denne her person om at være far, denne her person om at være mor og denne her person om at være jeres første kæreste i gymnasiet og være så venlig at elske jer nok til at knuse jeres hjerte! Og I bad denne her person om at væres jeres forretningspartner, og om han ville elske jer tilstrækkeligt meget til at stjæle alle pengene og flygte til Mexico! Oh, de spiller Spillet så godt. I påtog jer sløret og glemte, at I selv planlagde det, men her er I, vågnet op af drømmen midt i Spillet. Vi er her for at hilse jer med åbne arme, idet I overtager ledelsen af jeres liv, og idet I flytter jer fremad som spirits/sjæle, der lader som om I er mennesker. Én af de mest vigtige primære livslektioner, som mange af jer har arbejdet med, er ved at blive aktiveret globalt. Selv om disse livslektioner er personlige oplevelser, arbejder I også med dem på et kollektivt grundlag, og gør tilsyneladende visse lektioner ´populære´ i forskellige samfund. Dette sker nu med den primære lektion omkring sandhed. I bund og grund vil de mennesker, der arbejder med den primære livslektion omkring sandhed, hjælpe hele menneskeheden med at gendefinere, hvad sandhed er på den Nye Jord.

Sandhed er en meget vanskelig livslektion. Der er endda nogle, som the Keeper kalder for ´kanaliserings springere´ i denne verden. Kanaliserings springere vil gå til forskellige kanaliseringer, indtil de finder den sandhed de søger efter, hvor de sædvanligvis i virkeligheden har haft denne sandhed med dem hele vejen igennem deres søgen. Eller nogle har læst hver eneste bog, der er skrevet i de sidste 40 år, imens de søgte efter deres sandhed. Det vi fortæller jer er, at disse mennesker ikke søger efter sandhed i disse bøger. eller søger efter sandhed i disse oplevelser, når de går til andre kanaliseringer. Det de søger efter, er en genspejling af og bekræftelse på den sandhed, de bærer inden i.

Så, i den allerførste begyndelse, da I startede Spillet på den varme, luftformige kugle, kaldet Jorden, viste I jer som æteriske væsner uden fysisk form. På et tidspunkt tilpassede I jer i en slags biologi, som I i dag kender som aberne, og I begyndte at danne menneskelige bobler af biologi, som kunne huse jeres spirits/sjæle så længe spillet varede. På den tid var der kun 500 af jer, der påtog jer fysisk form. De resterende blev tilbage for at danne det, der nu er kendt som engleverdenen, til at hjælpe med vejledning, hvilket var nødvendigt på begge sider af sløret. I dag er hver eneste af jer direkte beslægtet med en af disse 500 sjæle. De gode nyheder er selvfølgelig, at I kun behøver at lære, hvordan I kommer overens med 499 andre mennesker. Hvis I indser dette, begynder I at forstå sandheden om livet på Jorden.

Den Fjerde Klan ~ Sandhedens Vogtere

I starten levede de oprindelige 500 mennesker stort set på det samme sted på planeten. I delte jer ikke op i alle mulige forskellige dele af verden før senere. Gennem de tidligste dage, samlede I jer i grupper og dannede det, der er kendt som klaner, og disse var klaner med formål. De var der for at hjælpe jer med at bringe erindringerne af Home med i jeres oplevelse på Jorden. Vi har talt om nogle af dem. Der var i alt syv klaner. Indtil nu har vi kun talt om: de Strålende Øjnes Klan (the Clan of the Bright Eyes), Lysenes Genspejlere (the Reflectors of the Light) og Skønhedens Vogtere (the Keepers of Beauty). I dag vil vi tale om endnu en klan, Sandhedens Vogtere (the Keepers of Truth). Der er mange af jer, der lige nu er vågnet op på planeten. Dette var klanen der viede sig til at bringe sandheden fra Home til Jorden. For at kunne gøre dette, måtte specifikke egenskaber være på plads, og I måtte forst visse ting. I starten var det vanskeligt at finde ud af, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Vi vil fortælle jer en historie om én af disse dedikerede sjæle, for det illustrerer meget klart, hvem der er en Sandhedens Vogter.

Historien om Christopher og Sandhedens Æske

Planlægnings Fasen

Christopher er et lysvæsen. Han vil snart træde ind i Spillet med Fri Vilje, som et Krystal Barn, der bliver født på Jorden som et højt vibrerende menneske. Han vil ikke være nødt til at gå gennem den evolutionære proces, men vil blive født ind i en høj vibration fra starten af sit liv. Vi møder første gang Christopher i den mægtige Visdommens Hal, med alle hans venner samlet omkring ham. Da Christopher overtager ledelsen af mødet forklarer han alle dem der er samlet, hvad han ønsker af denne oplevelse på Jorden, og hvad han håber på at udrette. Imens han taler rykker sjælene, der vil komme til at spille en rolle i hans spil, tættere på. Selv om han moder og fader allerede er inkarneret på Jorden, er deres højere selv til stede i denne vigtige forsamling. Christopher var stolt af, at alle dem han ønskede skulle deltage i hans Spil, indvilgede i at spille en rolle. Han var i stand til at få alle disse spirits/sjæle, fra alle disse væsner, til at sidde rundt om et stort bord i forbindelse med det første stadie af hans liv, planlægnings stadiet. Et af væsnerne, som sad ved hans højre side, var hans gode ven Elrah. Han var en mægtig sjæl, som aldrig havde været inkarneret. Elrah var et af de højere væsner som Over Lyste det første og det sidste stadie i livet. Elrah var der ofte for at hjælpe sjæle med at skabe virkningsfulde planer og kontrakter for deres liv på Jorden, og han var der sædvanligvis for at tage imod sjælene, når de vendte tilbage til Home og var vågnet op af deres drøm. Når dette er sagt, er det hjælpsomt at huske, at Home er én person aldrig bedre eller højere end en anden, så Christopher og Elrah var lige vigtige i den nært forestående proces. De blev anset for at være den samme, for i virkeligheden er de ganske enkelt forskellige udtryk af det forenede/ene hjerte på den anden side af sløret.

Elrah talte med Christopher og sammen med alle dem, som var samlet, fremlagde de de herligste kontrakter for Christophers liv. Elrah sagde ”Christoper, du har valgt at træde ind med livslektionen sandhed. Det er en af de vanskeligste livslektioner som du på nogen måde kunne vælge på planeten med fri vilje, men den vil også være den mest nyttige for alle. Før du træder ind i Spillet vil jeg give dig nogle ideer og begreber, som kan hjælpe dig med denne vanskelige lektion”. Lige på dette tidspunkt trækker Elrah denne smukke æske frem og anbringer den i Christophers ventende hænder. Det er en meget udsmykket lille juvelæske, og Christopher ser på den og spøger: ”Er den til mig? Den er så smuk, Elrah. Jeg ved ikke hvad jeg skal tænke om den”. Elrah begynder at fortælle Christopher om æsken og den betydning, som den vil have I det liv han er ved at træde ind i. Elrah siger: ”Christopher, når du inkarnerer i en boble af biologi vil du bære denne æske i en energimæssig form meget dybt inden i din væren, på det højeste hjerteniveau”. Elrah peger et sted på kroppen, halvvejs mellem halschakraet og hjertechakraet. ”Du vil ikke være i stand til at se den med dine øjne, men i denne æske, Christopher, vil du rumme alle de sandheder du har samlet som sjæl i alle dine inkarnationer op til dette punkt. Din sjæls formål i dette liv er at åbne denne æske og at dele din dit udtryk af sandheden. Hvis du gør det, Christopher, vil du vende tilbage til Home med perlen, som vil gavne os alle.” Christopher sagde ”Dette er et vidunderligt formål. Jeg accepterer med glæde udfordringen.”

Christopher begyndte derpå arbejdet med at planlægge det liv, der lå foran ham. Han lavede kontrakter og opbakningsplaner, bare for en sikkerheds skyld. Han lavede kontrakter om positive oplevelser og negative oplevelser. Mange gange lærer sjæle mere af negative oplevelser end de gør af positive, så alle muligheder blev overvejet og planlagt. Hver kontrakt blev lagt frem og gen-eksamineret. Og alle de vigtigste kontrakter og opbakningsplaner i Christophers liv ville pege tilbage på den Sandhedens Æske, som han ville bære. Hvis blot han ville huske, at den var der. Efter at alting var planlagt stod Christopher ansigt til ansigt med Elrah en sidste gang. ”Kære Christopher, vi vil alle sammen iagttage dig her i Home og opmuntre dig, men du kan desværre ikke høre os fordi sløret er så tykt. Vi vil tilbyde dig vejledning og hjælpe dig med at komme i forbindelse med de mange kontrakter, som du har lagt frem til dig selv, men det meste af tiden vil du anse det for at være et tilfælde eller held. Frem for alt, Christopher, husk venligst på at det eneste du behøver, for at udføre alle dine opgaver, er at åbne æsken og dele indholdet. Derefter vil du vende tilbage med perlen, kære Christopher.

Et Barn bliver Født

Sammen med de sidste instruktioner satte Christopher sin inkarnation i gang og begyndte den 27 måneder lange proces, der gik forud for hans fødsel. Det var Christophers første chance for at lade som om at han påtog sig illusionen om tid, og i løbet af denne tid arbejdede han med omstillingen fra at være et ubegrænset væsen, der påtog sig et begrænset udtryk. Det var her han hviskede i sin moders øre: ”Mit navn er Christopher, mit navn er Christopher.” Hans mor vågnede mange gange op midt om natten med navnet Christopher i sine tanker. På et tidspunkt sagde hun til sin mand: ”Jeg tror vi skal kalde ham for Christopher”. Men i det øjeblik hun sagde navnet højt huskede hun drengen i skolen, som hun ikke kunne lide, og sagde så ”Selvom jeg virkelig kan lide denne filmstjerne, så skulle vi måske kalde vores søn for Tom”. Og Christopher rystede på sit hoved og blev ved med at hviske i hendes øre ved hver chance han fik. Nogle gange kommer sjæle til at leve med vibrationen fra et navn, der ligner deres spirit/sjæle navn, og andre gange gør de ikke, afhængig af hvor godt de kommunikerer med den primære forælder kontrakt i løbet af disse 27 måneder. Christopher var heldig, og da hans moder valgte frem og tilbage, bestemte hun sig til sidst for navnet Christopher. Christopher blev født tre uger for tidligt, eftersom han ikke kunne vente med at komme ind i spillet. Han var et meget kvikt barn. Selv som baby lyste hans øjne rummet op når han smilte, og han havde altid en vidunderlig energi omkring sig.

Christophers forældre elskede ham inderligt; han var deres andet barn eftersom han havde en ældre søster. Et ældre barn har mange gange modstand på at et yngre barn kommer ind i en familie, men dette var ikke tilfældet. Christophers ældre søster var meget stolt over hendes yngre bror, og var en stor støtte. Hans moder opmuntrede ham altid med alting, men alligevel talte Christopher ikke før han var næsten to år gammel. Han holdt sig tilbage i meget lang tid. Da han begyndte at tale, var det få ord og meget roligt.

Unge Christopher

Da Christopher voksede op var hans moder bekymret for ham, fordi det var tydeligt at han ikke var et almindeligt barn. Han var anderledes, og hun troede selvfølgelig det betød at der var noget galt med ham. Hun gjorde det bedste hun kunne for at opmuntre ham ved hver mulighed, og da han begyndte at udtrykke sig, roste alle ham. Men selv om han ikke udtrykte sig, forstod alle ham alligevel. Christopher havde et meget magisk smil der sendte energier ud gennem hans øjne, og alle følte sig godt tilpas sammen med ham. Da Christopher begyndte at vokse, startede han med at opleve noget, som han ikke helt forstod. Utallige gange følte han sig guidet til at lægge sin hånd på sit bryst, imens han lyttede til mennesker, der talte. Så en dag gik han i kirke. Hans moder og fader gik faktisk ikke i kirke, men de ønskede at Christopher blev præsenteret for religion, så de tog ham med i kirke.

Han fik mange gode lektioner i kirken, og han nød det. Så en søndag fik Christopher en oplevelse, som han aldrig glemte. På hans søndags skole fik han en pjece designet til at undervise børn om Gud. Pjecen fortalte historier om vigtigheden af at være god, og om de grundlæggende regler i forbindelse med at være et menneske. Det var på dette tidspunkt læreren fortalte børnene, at hvis ikke de fulgte reglerne, ville de havne i helvede. I dette samme øjeblik følte Christopher en gennemborende smerte i den øverste del af sit bryst. Senere fortalte han sin moder om denne oplevelse. Hun fik Christopher undersøgt på hospitalet og fandt ud af, at der ikke var noget galt. Men nu og da oplevede Christopher en skarp smerte i den øverste del af sit bryst.

Det var ikke før langt senere at Christophers vejledninger dukkede op. Christopher havde selv som fireårig en imaginær ven omkring sig det meste af tiden. Hans forældre troede at han fandt på sin imaginære ven, men da det så ud til at hjælpe Christopher, spillede de med. Den eneste ting de ikke kunne regne ud var, at den imaginære ven blev kaldt for Earl. Ikke ret mange børn har en imaginær vend med navnet Earl. Når han snakkede med Earl, rørte hans hånd den øverste del af hans bryst og selv imens han voksede fik han meget hjælp af Earl. Christopher delte i mange år den utrolige viden, som han lærte gennem Earl, indtil en dag hvor han bare holdt op med at tale om ham.

Nu bevæger vi os videre til hans teenager år, hvor Christopher besluttede at han ønskede at lære, hvordan han kunne holde taler. Han tog et kursus i at holde taler og i at debattere, så han kunne lære at tale til mennesker, for han opfattede dette som sin største svaghed. Han følte ikke at kan kunne snakke med mennesker på en effektiv måde, og det genererede ham. Han forklarede dette til sin moder, som havde haft store healere og energihealere til at behandle Christopher. Adskillige arbejdede med hans hals chakra, så han ville være i stand til at tale. Én fortalte ham historier om tidligere liv, og fortalte ham at han stadigvæk havde et sværd, der sad fast i hans hals. En anden fortalte ham, at han var blevet dræbt af at få et sværd stukket i halsen, og endnu en fortalte ham, at han var blevet dræbt fordi han underviste i betydningsfulde værker i et tidligere liv. De sagde næsten alle sammen at der var noget galt og forsøgte at fjerne den blokering, som han havde. Christopher troede ikke på dem, fordi hver gang han blev fortalt noget som han ikke helt troede på, mærkede han en smerte i den øverste del af sit bryst. Christopher begyndte at forstå, at han blev guidet. Og selv om vejlederne ikke fortalte ham hvilken vej han skulle gå, eller hvor han skulle dreje, så vidste Christopher det, når han hørte om begreber der ikke matchede det han på en eller anden måde vidste inden i sig selv. Disse er de første egenskaber for nogen som helst, der arbejder med livslektionen Sandhed. Jeres vejledning fortæller jer måske ikke, hvornår I er på vejen, men den vil fortælle jer når I er borte fra vejen.

At Sige Sandheden

Det varede ikke længe før Christopher begyndte at forstå at han havde en indre viden; han begyndte at lære, hvordan han kunne udtrykke sig og hvordan han kunne blive hørt. Han begyndte at øve sig på at udtrykke hans sandhed, og han blev ganske veltalende. Mennesker lyttede ganske naturligt til ham, når han talte. De ønskede at høre hvert eneste ord, som han havde at sige. De stolede på ham, for de kunne se hvem han var i hans øjne. Christopher lærte meget og prøvede meget forskelligt, når han arbejdede med denne energi. Han blev lærer og skrev bøger, arbejdede med sine egne ord og hjalp mennesker med at finde deres egen styrke. Christopher gik gennem resten af sit liv som en lærer. Han var meget respekteret, for han var ikke alene en lærer om sandhed, men han levede sit liv i integritet sammen med sin egen indre sandhed. Han udviklede en vane med at berøre den øverste del af sit bryst, når han talte om noget, der var virkelig vigtigt. En dag under hans opvækst, spurgte hans moder ham om denne mærkelige vane, og han sagde til hende: “Mor, det er min sandheds æske. Det tog mig mange år at huske, at den var der, men den indeholder alle de sandheder, som jeg nogen sinde har samlet som sjæl, og denne gang kan jeg dele den med andre”. Hans mor vidste ikke hvad hun skulle svare, men hun havde for længst lært ikke at diskutere med Christopher, når han var så passioneret.

Christopher Vender Tilbage til Home sammen med Perlen

Nu kommer vi til slutningen af hans liv, hvor han igen tager tilbage til Home.

Idet han passerede gennem sløret, så gæt hvem der var der for at tage imod ham? Hans gamle ven Elrah var det første smukke syn, som han så på den anden side. Hans ven var der for at tage imod ham, da Christopher vågnede af drømmen. Christopher omfavnede Elrah tæt, og Elrah sagde: ”Du gjorde det så godt. Indser du ikke, hvad det er du har gjort? Indser du, hvor mange liv du berørte, hvordan du ændrede verden med din sandhed?” Christopher sagde til Elrah: ”Det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke ret meget succes med dette. Det var meget vanskeligt for mig. Det var overhovedet ikke, hvad jeg ventede, Elrah. Lad mig dele nogle af mine oplevelser med dig.” Og de talte i æoner af tid, for tiden eksisterer ikke på den anden side af sløret.

I samtalen, som gik frem og tilbage, fortalte Christopher om sine oplevelser. En af disse oplevelser var særlig vigtig for ham for, på et tidspunkt blev Christopher opmærksom på at der var en sandhed som han var nødt til at dele, og han afdækkede æsken. Den interessante del omkring æsken var, at selv om han kunne åbne den op og finde sandheden inden i, så kunne han ikke selv se den på grund af stedet, hvor den var. Det var på det tidspunkt Christopher lærte at hans sandhed måtte spejles gennem andre menneskers øjne. ”Det var ikke det jeg ventede, Elrah. Jeg fandt ud af at jeg ikke kunne opdage min sandhed og så dele den med mennesker. Jeg var virkeligt nødt til at udtrykke min sandhed, stå i min sandhed og leve i min sandhed, så den kunne blive spejlet gennem andre menneskers øjne, og så jeg kunne se mig selv. Jeg lærte at en sandhed, der ikke bliver udtrykt, endnu ikke er en sandhed. Så var jeg, gennem en meget vanskelig situation, nødt til at lære at sandhed ikke er et enkelt blivende objekt. Der er ikke ÉN sandhed, men i stedet er reel sandhed en udvikling for, efterhånden som jeg voksede op, forandrede min sandhed sig. Jeg voksede op og blev undervist i, at der var én sandhed, én Gud, én vej til Home. Men kære Elrah, selvfølgelig er der mange. Der er så mange, at jeg ikke engang kan fortælle dig dem.” Elrah sagde: ”Jo, du fik fat i det. Du forstod det; du bragte perlen med tilbage.” Christopher sagde: “Hvilken perle?” og Elrah svarede: “Der var en perle, som det var hensigten du skulle bringe med tilbage fra din oplevelse. Husker du det, Christopher?” Christopher sagde: ”Jeg ved ikke helt, hvad det er vi taler om, men jeg er nødt til at fortælle dig, at der også kom en tid, hvor jeg åbnede denne æske og udtrykte min sandhed, og menneskene blev ængstelige. De forsøgte at finde måder at fornægte min sandhed eller nedgøre mig, så de ikke behøvede at lytte til min sandhed. Elrah sagde: “Ja. Dette var frygt; det modsatte af kærlighed. Er det ikke interessant at det kun er muligt at være bange for det ukendte? Så snart du udfylder dette tomrum med en hvilken som helst sandhed er det ikke længere muligt at være bange, og du udførte et fortræffeligt arbejde, Christopher, med at udfylde dette tomrum med viden.” Christopher svarede: ”Åh, jeg er ikke så sikker på, at det var den rigtige viden. Jeg er ikke sikker på, at det var alt hvad jeg kunne have givet dem.” Og Elrah sagde: ”Var det ikke det, der var i dit hjerte på det tidspunkt?” Han sagde: ”Jo, men senere i livet lærte jeg noget andet end det, jeg kendte til på det tidspunkt.” Elrah sagde: ”Det gør ingen forskel, det er ikke vigtigt at du udtrykker den perfekte sandhed, men bare den sandhed der er din egen, og at du har integritet med i det, som du taler om. At være i integritet sammen med din sandhed er den eneste måde, hvorpå din sandhed kan udvikle sig. Og fordi du gjorde dette, kære Christopher, bragte du perlen med tilbage.”

“Jeg er stadigvæk forvirret, Elrah. Jeg forstår ikke helt, hvad du taler om, men lad mig fortælle dig om en anden oplevelse, som jeg havde. På et tidspunkt blev jeg opmærksom på at noget af den frygt jeg havde for at åbne æsken kom fra det faktum at andre mennesker havde deres sandhed, og de troede at min sandhed på en eller anden måde ville kollidere med deres sandhed.” Elrah sagde: ”Ja. En del af det, at lære at leve med virkelig sandhed, er at skabe rum til sandhed omkring dig, for der er ikke én person, der alene rummer alle sandhederne. Det er kun muligt for et væsen at komme ind med en lille del af gud. Til sammen rummer I alle det større blåtryk/lystryk af Gud. Det er derfor hver eneste kommer ind med en lille del i sin æske, og det eneste vi beder jer om er at finde den og villigt at dele den, ikke som den eneste sandhed, men som en sandhed der står side om side med mange andre. Du bragte perlen tilbage, Christopher. Glem aldrig dette.”

Christopher sagde: ”Der skete en anden ting, som er fascinerende for mig. Da jeg først åbnede æsken var der mange mennesker, der blev så optaget af æskens skønhed at de ikke kunne se den egentlige sandhed. De var så optaget af juvelerne, selve æskens skønhed og fløjlsbeklædningen inden i at de ikke kunne opfatte sandheden”. Elrah lo: ”Ja, dette er en menneskelig egenskab. Menneskene er så forunderligt morsomme. Når de ser lys, bliver de nogle gange så tiltrukket af det at de er blinde for alt andet. Var det ikke en smuk menneskelig oplevelse, du havde?”. Christopher sagde: ”Jo det var. Jeg følte mere energi end jeg nogen sinde før havde gjort, og for resten, Elrah, lige så tyndt som sløret var, så vidste jeg at det var dig der var Earl!”

Christopher lænede sig tilbage i sin stol, kiggede på sin kære ven Elrah og sagde: ”Godt, fortæl mig, Elrah, hvad er dette for en perle? Har jeg bragt den sandhed tilbage, som du ønskede jeg skulle bringe tilbage? Er det sandhedens perle du ønskede at jeg skulle vende hjem med? Gjorde jeg det, du bad mig om at gøre, ved at åbne sandhedens æske?” Elrah sagde: ”Kære Christopher, det handlede slet ikke om sandheden. Virkelig sandhed er bare en opfattelse, og i bedste fald flygtig. Den perle, som du så brillant bragte tilbage, er visdommens perle, som du har opnået gennem at søge efter din sandhed og gennem at dele denne søgning sammen med andre. Visdommens perle kan kun bringes tilbage når først din sandhed er frigivet fra æsken og er blevet udtrykt. Det er ikke sandhedens udtryk der tæller, men søgningen efter den, for dette bringer perlen med hjem. Det er ikke destinationen, men rejsen, der er æret. Dette er visdommens perle, og det er den du med så stor succes har bragt tilbage til Home. Vi er alle sammen meget stolte af dig, Christopher.”

Grunden til at vi fortæller jer denne historie, kæreste, er at efterhånden som I udvikler jer som mennesker, vil mange af jer have en sandhedens æske og en visdommens perle, der venter på at I igen bringer dem tilbage til Home. Ræk ud efter jeres æske, find jeres sandhed og udtryk den med integritet. Vær ikke bekymret for om nogen forstår den. Vær ikke bekymret for at I ikke forstår den, for vi beder jer ikke om at være I fuldstændig sandhed. Vi beder jer bare om at være i harmoni og integritet sammen med det, der er jeres sandhed. Husk at I også har et sted, hvor sandhedens æske er begravet dybt indeni.

Vi efterlader jer med dette, på denne dag, for efterhånden som I bliver udviklede mennesker, efterhånden som I bliver bemyndigede lys væsner på Jorden, bliver jeres sandhed ikke bare vigtig for alle dem omkring jer, men vigtig for den visdom og de perler, som I igen vil bringe tilbage til Home.

Det er med den største ære at vi beder jer om at behandle hinanden med den største respekt. Nær hinanden ved hver mulighed. Vid at I ser ind i øjnene på Gud, når I ser på hinanden. Når det lykkes jer at åbne for denne æske, så leg med den, og spil godt sammen.

Espavo.

Gruppen

 

Forbindelse med Hjertet
At Dele Jeres Sandhed

Af Barbara Rother

At finde jeres egen sandhed er evnen til at få det meste ud af livet. Det er vigtigt at have tillid til og tro på jer selv. Lyt til jeres dybeste inderste tanker. Så snart vi har opdaget vores sandhed er det næste vigtige skridt at bruge den. En sandhed der ikke er delt, er en sandhed der ikke er fortalt. Det forbliver information, som ikke er værdsat, med mindre vi gør noget ved det. Så snart vi har afdækket det, vi har at sige, er det op til os at regne ud, hvordan vi kan brede vores sandhed ud. Vi kan have disse øjeblikke, hvor vi i vores sjæl ved at vi har afdækket vores største tanker, men med mindre vi udtrykker dem, forbliver de passive. Hvordan I vælger at dele jeres sandhed er op til jer. I kan gøre det ved først at udtrykke den gennem jeres stemme. Dette er en bekræftelse af jeres tanker. Så snart jeres tanker kommer ind i jeres sind, og derefter bliver udtrykt gennem jeres stemme, vil jeres ører høre, hvad I siger. Det er på dette tidspunkt den bliver virkeligheden af dem I er. Det er vigtigt, at I deler jeres sandhed med andre. Det handler om at lade dem vide, hvem I er og hvad I tror på. Lad være med at dømme og bliv ikke bekymret for, hvad andre tænker. Min definition omkring kanalisering er at komme i forbindelse med mine højere tanker og udtrykke dem, uden at lade mit sind blokere for det, der kommer igennem. At være i forbindelse med jeres hjerter er, når I kan give udtryk for jeres sandhed.

Sandheder kan deles med andre ved at skrive, eller gennem det I arbejder med, for at tjene penge. En mangel på tillid holder os ikke bare væk fra at vokse ind i vores potentialer i vores jobs og i vores personlige forhold, men også fra at give os selv lov til at udvikle os spirituelt. Jeg er heldig at jeg kan udtrykke mig selv under vores seminarer og i mine skriverier. Vi kan alle viderebringe vores følelser når som helst vi kommer i kontakt med andre, uanset om det er med medarbejdere, venner eller familie. Vov at forsvare jeres ideer. Vi har en universel bevidsthed, som bliver afdækket når vi udtrykker os selv. Del på et sjæle niveau, hvad I tror på og vær lige så vel villige til at lytte. Vær underviseren gennem at dele ideer og den studerende gennem at lytte.

At udtrykke sandhed kan være det første skridt til at stræbe efter drømme og gøre dem til virkelighed. Giv slip på negative tankemønstre, som får jer til at tvivle og frygte. Hav modet til at tale med spirituel tillid. Vi er mestrene i vores liv. Vi kan modtage belønningerne fra vores egne tanker og handlinger. Anerkendelsen af vores egen sandhed er den aktiverende kraft for vores personlige styrke. Erkend jeres sandhed, hav tillid til jer selv og del derefter gaverne sammen med alle, der er omkring jer. Det handler ikke om at forkynde jeres overbevisninger, men om at dele med ligesindede. Steve og Gruppen har sagt at sandheden udvikler sig. Vi forandrer os altid sammen med den sandhed, der føles rigtigt for os. Tag hver del af jeres sandhed, som udvikler sig, og ær det der har gjort jer til den person I er i dag. Når vi deler vores sandheder er vi derpå forbundet med alle, som bliver berørt af dem.

Jeg takker jer alle for at tillade mig at dele min sandhed.

Med min Kærlighed og mit Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!