Januar 2006

Det Magiske Sekund
Forvent et mirakel!

 

Fra Steve:

Et ettusind to… omkring tre timer efter denne kanalisering blev præsenteret, gjorde videnskabsmændene globalt, et sekunds justering med det atomiske ur, for at begynde år 2006.  Det vil måske kun være et sekund, men ifølge the Group er dette begyndelsen til vores nye forbindelse til tid. Ja, de lavet en justering på det atomiske ur tidligere, men de tidligere var forventet. Men ikke dette. Vores ændrede Jord har sat farten ned. Miraklet af dette skift i tid markerer begyndelsen af mulighederne for bevidst skabelse, aldrig før set i den menneske oplevelse. 2006 vil være et vigtigt år i evolutionen for menneskeheden. Hæng på, nyd turen og forvent et mirakel!

Store Kram og blide puf

Steve Rother

 

Greetings from Home – Hilsener fra Home

Vi sidder sammen med jer her på denne dag i det magiske, som I har skabt. Det magiske er inde i jeres hjerter, hvor så end I befinder jer. I har skabt noget meget unikt. I har skabt en afgørende situation af tid og rum, som ikke oprindelig var planlagt. Som et resultat, sker der tilpasninger/justeringer på jeres Jord, selv idag, som oprindeligt end ikke var forestillet. Før vi går ind i alle detaljerne af, hvad der ligger foran jer nu, har vi lyst til at give jer et syn på virkeligheden, set fra vores perspektiv. for vi har altid fortalt jer, at mennesker har vanskeligheder med virkelighed  – I bliver ved med at tro, at det er virkeligt.

Spejle af Virkelighed

I lever i, hvad vi kalder “illusion”. I lever i illusionen af et Spillebord af mennesker, forestillende at være adskilte fra hverandre, når I faktisk ikke er. I er faktisk eet hjerte med mange sind. Der er eet Kærlighedens Net som I deler, og dette forbinder jer alle sammen. Vi fortæller jer, at mens I bevæger jer ind til de næste seks år, vil det blive bydende nødvendigt, at I ærer dette ene menneskehedens hjerte. Det magiske sker, når I ser jer selv i øjnene hos et andet menneskeligt væsen, for det tillader jer at reflektere den unikke skønhed, som kun I bærer. I virkeligheden kigger I ind i øjnene af Gud. Når I ser jer selv i øjnene hos en anden, kan I se jer selv, reflekteret i det sande spejl, som I har placeret på jeres Vej, og dette er skønheden ud over al beskrivelse. Alt andet, som I opfatter i jeres verden, er en illusion. Det er en illusion, som I har skabt, således at I kunne spillet Spillet ,Gemmelegen “Gem og Søg”. Gud som kigger på Sig Selv, prøver at finde sig selv. I gør et fantastisk arbejde med denne opgave, men vi fortæller jer også, at sløret er forvirrende for jer. I ønsker at kigge på noget, og tror at det er virkeligt og håndgribeligt. Det er noget I kan føle og røre ved, så I tror denne genstand må være virkelig. Men vi fortæller jer, at en del af genstanden, som I rører og føler i jeres fysiske verden, faktisk er en illusion. Det er denne del som ikke er virkelig. Når I holder en krystal i jeres hånd, kan denne krystal faktisk være på adskillige steder på samme tid. Det naturlige stadie af Kosmos er, at det er flerdimensionelt, Dog, sløret blev designet for at skjule dette aspekt for jer. Kun et at de steder, som krystallen eksisterer i, er i jeres hånd. Det er jeres opfattelse og forventning af at holde den, der gør det virkeligt i jeres oplevelse, som får den til at dukke op, at ligge fast i jeres hånd. I er skaberne. I skaber hvert eneste trin før jeres fod rammer jorden, og i løbet af de næste seks år, som vil blive mere tydelige – mens I bevæger jer fremad i evolutionens spiralen, vil I lære at bruge gaverne af fler-dimensionel eksistens.

Forventninger og opfattelse skaber virkelighed 

I vil finde ud af, at jeres egne forventninger skaber jeres virkelighed, mere end I nogensinde har oplevet det tidligere. Forestil jer, for et øjeblik, at alting i jeres verden eksisterer i mange dimensioner, på samme tid. Så oplever I, og derfor vil jeres virkelighed være bestemmende for hvilken dimension, og ved hvilket opfattelses punkt I ser det fra. I en ubevidst verden, har disse valg været skjulte for jer. Det ændrer sig nu hastigt, for flere muligheder ligger foran jer nu, end I har kunnet forestille jer. Som en øvelse beder vi jer om at kigge på krystallen med to bevidstheds tanker: (1) Hvad er det højeste punkt af opfattelse fra hvilket jeg kan kigge på denne genstand? og (2) Hvad er mine forventninger ved at kigge på den? Med denne forståelse, foreslår vi, at i stedet for at kigge på krystallen, som er virkelig og håndgribelig i jeres hånd, at I begynder at kigge på denne krystal og verden omkring jer som simpelthen, en mulighed, snarere end virkelig/realitet.

Når I engang bliver vant til denne måde at tænke på, kan I påtage jer flere af de fler-dimensionelle kvaliteter, som sløret hidtil har holdt skjult for jer. I føler jer selv tiltrukket af steder som forandrer jeres egen opfattelse, og derefter læg mærke til refleksionen af jeres unikke skønhed i dem omkring jer. Disse muligheder vil blive større end nogensinde før. I er blevet bevidste skabere. I tager nu ansvar for jeres egne liv, for det er ikke længere passende at bortgive jeres ansvarlighed for jeres liv – effekten ved at give jer egen kraft væk til verdenslederne. Det er ikke længere passende at overgive ansvaret for skabelsen af jeres egen virkelighed til jeres partner, til jeres børn, til en autoritetsfigur eller til nogen som helst anden. Endskønt disse mennesker vil spille en betydningsfuld rolle i jeres liv, husk, at I er den eneste som kan tage ansvar for jeres opfattelser og forventninger. Det er først og fremmest i jeres verden som bevidste skabere, for vores opfattelser og forventninger er det som skaber vores virkelighed. Derfor, hvis på noget tidspunkt I er ulykkelige med virkeligheden som I har skabt, beder vi jer om at have modet til at vælge igen, at lukke jeres øjne helt tæt i og når I åbner dem igen, at se verden af muligheder foran jer. Se mulighederne snarere end virkeligheden/realiteterne, for dette vil antænde jeres ånd, især i dagene forude.

Opstigningen af det Nye Lemurien

Året 2006 er åbningernes muligheder som aldrig før, som et resultat af jeres skabelser. Vi vil fortælle jer nogle få af de ting I skal kigge efter, for I lever i spændende tider. Vi har fortalt jer mange gange, at Lemurien ikke sank; det skiftede dimension, i det som I kalder ascension. Det, vi ikke har sagt tidligere er, at Lemurien stadig eksisterer idag. Lemurien vil vende tilbage til jer, og I vil begynde at se Lemurierne komme tilbage ind i jeres liv, når jeres vibration nu begynder at nå det niveau, som de ascenderede til, da de forsvandt fra Jorden. Faktisk, er I nu nået til deres forventninger og derfor vil jeres virkeligheder snart gennemskære hinanden. Det Nye Lemurien vil blive en del af spillet. Det vil ikke sige, at et nye kontinent vil rejse sig fra havet, for det er ikke den samstemmende mening med den almindelige opfattelse eller forventning. Det som først vil ske er, at Lemurien vil blive reflekteret og vækket inden i hver af jer. I vil løbe ind i mennesker som I var sammen med i dagene i Lemurien. I vil begynde at møde nye mennesker, som har stor betydning for jeres liv, som reflekterer Gud i jer, som I ikke har set i meget lang tid. I vil møde Lemurierne, som har ventet på jer i de andre dimensioner af tid og rum. I vil modtage hjælp fra dem, men ikke som ascenderede mestre som kommer for at lede jer. I stedet vil de gå sammen med jer, ved jeres side, og hjælpe jer med at forhøje jeres forventninger hver øjeblik. De er der for at ascendere med jer. De er der, både for at hjælpe jer, og for at blive hjulpet af jer. At følge lederen vil ikke længere fungere på den måde det engang gjorde for menneskene. Nu er I i den Anden Bølge af Kraften, og lærer at lede jer selv, at følge jer selv. Det handler nu om at følge jer selv og gå side-ved-side med dem som er kraftfulde nok til at stå ved siden af jer og for at understøtte jeres energi, uden at tage den bort fra jer eller nogen anden. Lemurierne har ventet tålmodigt med stor forventning i håb om at I een dag ville nå til dette niveau… og her er I. Mine kære, vores største håb er, at I går med stolthed i jeres spil, og kender jer sande storslåethed. Se med stolthed ind i øjnene på dem omkring jer, i forventning om se den smukke reflektion af Gud, som I er.

Femte dimensionelle tilpasninger

Der sker så meget. Vi har fortalt jer tidligere, at der er mange udviklings trin, som den menneskelige biologi foretager. Mange af jer startede med at vågne klokken 3 om morgenen, forenede jer med klokken 3-klubben. Ja, I kan tage jeres arme ned. Vi ved, hvem I er. Vi besøgte jer ret ofte ved 3 tiden, ved 4 tiden, og ved 5 tiden. Det er del af en søvnens trehed, som vil blive mere almindelig for mennesker. Denne trehed vil hjælpe jer til at sove i tre timer, vågne op i to, og derefter sove i tre timer mere. Dette vil blive jeres normale søvn mønster mens I udvikler jer.  Vi har også fortalt jer, at hjertebanken og uregelmæssige hjerteslag er ganske almindeligt. Når I hæver jeres vibrationer meget hurtigt, må den fysiske krop undertiden springe over et slag, eller slå uregelmæssigt for at fange den højere vibration, som I er blevet. I er ikke alene i jeres ændringer. Noget sker, mens I træder ind i den femte dimension. Den nemmeste måde at forstå den femte dimension på er, ved forståelse af de første tre. Vi vil opsætte nogle meget enkle termer. De første tre vil ganske enkelt være højde, bredde og dybde. De to dimensioner som I nu stifter nyt bekendtskab med, er tid og rum. Derfor må tid og rum også lave justeringer på samme måde, som jeres vibration har lavet justeringer, for at bevæge sig ind til de højere stadie af den Nye Planet Jorden. Det kunne siges, at selve Jorden springer over et hjerteslag dette år. I vil have et ekstra sekund, som I må tage jer af i det nye år i jeres tidsregning. I er blevet givet tid, mine kære. Det er blot et øjeblik, men det er et magisk øjeblik.

Det Magiske Sekund

Det er en justering, ikke kun på den måde I udvikler jer på eller markere tid ved, men en justering til selve Jorden. Jeres opfattelse af et sekund er, at I tæller fra een-een tusind til to. Vi fortæller jer det er meget, meget mere, for der er hele verdener som lever indeni dette magiske sekund. I vil have begyndelsen af en gennemskæring af virkeligheder, hvor to virkeligheder krydser ind i hinanden og efterlader permanente aftryk. Det begynder dette år. En af markeringerne og forberedelserne for dette er, det ekstra sekund, som jeres videnskabsmænd vil sætte ind i jeres kalender og tids ure. Dette er en uventet justering der må blive foretaget, som følge af udviklingen som er til rådighed. Ja, Jorden ændrer sig. Jorden skifter. Jordens rotation ændres i forbindelse med alle andre planeter. Endskønt hendes rotation er langsom, hæver hun sit vibrations mønster. Disse justeringer vil være meget lignende jeres eget hjerte, der oplever hjertebanken eller uregelmæssig hjerteslag, for disse tilpasninger er sket. Vær bevidst opmærksom på det. Hvad vil I gøre med jeres gave, ved dette ekstra sekund?

Forvent et Mirakel 

Vi tilbyder jer et forslag. Siden al liv ganske enkelt er en opfattelse, en potentiel mulighed – ikke en virkelighed – beder vi jer om at tage dette magiske sekund og skabe noget meget specielt. Forvent et mirakel af de aller største proportioner. Véd I hvad der sker, når et stort antal af mennesker forventer et mirakel? Det ikke kun sker, men det sker for alle og selv for de mennesker som ikke forventer det. ‘Den Hundrede Abe Teori’ er mere end en teori. Vibrationen fra forventningen opbygges en efter en, indtil en kritisk vibrations masse er nået. Ved dette nøjagtige øjeblik føler alle overalt ændringen. Når tilstrækkeligt mange mennesker holder den samme tanke, bliver en tanke fra Gud reflekteret ind i Universal Energien og øjeblikkelig spredt ud over hele Spillet. I dette øjeblik, vil alle væsener indenfor dette vibrations område, kendt som Jorden, føle og slutte sig til den nye vibration. Når et tankemønster rammer den Universelle Energi, bliver den tilbagekastet, ind i jeres virkelighed. Det er en perfekt manifestation af dette tankemønster. Så, hvad har I lyst til at ønske? Har I et ønske om noget materielt? Vil I ønske noget omkring en situation eller bekendtskab, eller vil I ønske noget for det højeste potentiale, og det mest spændende, som jeres fysiske krop kan klare? Vil I have et ønske om de største muligheder i det magiske øjeblik af jeres ekstra sekund?

Vi fortæller jer mine kære, det er spændende at iagttage. Aldrig var dette drømt om i nogen virkeligheder nogetsteds. Aldrig nogensinde drømte man om, at mennesket ville komme så langt med Spillet. I er lige ved at nå til fuld cirkel. Selv om der var stor festligholdelse, da I passerede slut tiden, og der var endnu større festlighed, da I nåede op til det vibrations niveau, som I plejede at være i i dagene omkring Atlantis og Lemurien, I vil nu faktisk overgå disse niveauer og gå hinsides dem. Det er et mirakel af den største proportion. Alles øjne hviler nu på jer som aldrig før, for I er de aller største engle som nogensinde har levet. I er håbet fra himlen, manifesteret i fysiske kroppe. I har potentialet til at skabe de største af alle virkeligheder af Himlen på Jorden, hvis blot I ville forvente et mirakel. Fasthold denne tanke. Fasthold denne forventning. Fasthold denne energi af  taknemmelighed for miraklet, som I er ved at skabe, og iagttag det magiske. I er magikerne fra Spillebordet og det ekstra sekund er et sekund med mirakler.

2006 – Halvvejs i nedtællingen til Ascension

I nedtællingen til ascension, er I nu ved halvvejs mærket. Nu kigger I jer omkring efter nye ting at skabe, for når den magiske forbindelse af tid og rum sker i året 2012, vil I blive klar over, at alting som var forudsagt, har bevæget sig fremad. I har allerede oplevet det meste af det. Nu skaber I nye muligheder. Hvad kunne I have lyst til at fylde dette vakuum med? Hvad er det højeste potentiale, som ville give jer næring? Gå efter passionen, mine kære. Skab miraklet. Forvent det, og glæd jer over det, når det kommer.

Mine kære, I har ingen ide om, hvordan I bliver betragtet gennem Alt Der Er. Det vil ikke være før I faktisk venter Hjem/Home, at I helt vil forstå det. Når de festligholder jeres hjemkomst, vil I undre jeg over hvad al halløjet handler om. I vil undre jer over alt ophidselsen, og I vil undre jer over, hvad det er I har gjort, der var mere specielt end alle andre. Men I spillede Spillet. I havde modet til at sætte sløret op og glemme hvem I var. I havde modet til at komme herned og at løbe ind i murene og ikke huske at I er sønnerne og døtrene af Kongen; at I er Gud manifesteret i menneskelig form. Vi ærer jer med den største kærlighed. Det har været en ære at brede vores vinger ud, for at hjælpe jer med at huske hvem I er. Huske at det er os, der kigger ind i jeres øjne, og forventer at se Gud.

Det er med den største ære at vi beder jer om at behandle hinanden og andre med respekt. Drage omsorg for hinanden ved hver eneste lejlighed som I har og huske at det er et fornøjeligt Spil – og spille godt sammen.

Espavo.

the Group

 

Forbinde Hjertet
Lad Miraklerne begynde

af Barbara Rother

Her er vi ved begyndelsen af et nyt år. Jeg føler spændingen ved mulighederne af, hvad vi individuelt kan skabe i denne tid foran os. Ved, at hver af os arbejder med vores magiske, og derefter kan vi dele miraklerne fra vores skabelser. Nu hvor Steve og the Group har fortalt os, at vi har et ekstra mirakuløst sekund, giver det mig en følelse af, at jeg har al den tid i verden… Tidligere har tiden faret af sted, fremad, men med det rette perspektiv kan vi ændre denne indstilling. Vi kan bøje tiden og strække den, for at tillade os den tid, som vi føler vi kan bruge til at fuldende vores ønsker og drømme. Lad miraklerne begynde!

Jeg kigger tilbage på 2005 og jeg er forbløffet over hvor meget der er sket, ikke kun med vores rejser og forbindelser med så mange vidunderlige mennesker, men med min personlige vækst.  I de forløbne måneder følte jeg, at tiden havde speedet sig op, hurtigere end nogensinde før, men nu kigger jer på, hvor meget der har fundet sted. Jeg erklærer dette år, at jeg vil nyde hver øjeblik af rejsen. Naturligvis vil jeg kigge fremad med forventning, men ved at tage hver dag, og værdsætte gaven den har at tilbyde, vil det blive et af mine lykkeligste år nogensinde. En af mine favorit udtalelser er, at hvis man er utilfreds med hvad man får ud af livet, så lav en opgørelse af hvad du har puttet ind i det.

Mange af os begyndte det nye år med beslutninger om at forbedre os selv på en eller anden måde. Drømme og målsætninger har været sat i bevægelse med positive intentioner. Jeg opmuntrede os alle med at begynde det nye ved at putte vores gode intentioner i handling, at klare forvirringen, så vi bringer balance ind i vores liv med mere mening og formål. Dette er en forunderlig måde at begynde et nyt år. Men i stedet for at have hvert øjeblik lagt ud trin for trin, er det vigtigt at huske, at være fleksibel. Dette er hvor vi lytter til det synkroniske, holder øje med side dørene og vores Stier. Derefter kan vi finde ud af,  at livet er sådan en vidunderlig overraskelse.

Gå fremad med spirituel tillidsfuldhed. Forbind jer med jeres aller inderste selv, derefter lav jeres sjæle kontakt med hver eneste I kommer i kontakt med. Sand velstand er at leve med formål og passion. Vær taknemlig for dette forløbne år og fortsæt det nye med taknemmelighed for alt hvad du er ved at skabe. Tillad taknemmelighed at fylde jeres væsen, giv kærlighed til jer selv, og derefter del den, ved at være medfølende og være accepterende mens dette år udvikler sig.

Alle personer på denne planet er bundet sammen med hinanden, og vi vil have indflydelse på hinanden med vores daglige aktiviteter. Vores sjæle må ernæres, vores sind må være centreret og vores kroppe må vi drage omsorg for, derefter vil vi være fuldkomne inde i os selv, og vi vil være i stand til at dele vores lys ud til alle omkring os.

 

Med Kærlighed og Lys

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!