September 2005

Unik Skønhed
Lysets cyklus

 

Fra Steve

Vi har hørt om det at bevæge sig mod Enhed og enheds- bevidsthed. Men hvad betyder det i virkeligheden? Betyder det at vi mister vores identitet og alle smelter sammen til et een? I denne meddelelse taler the Group om hvordan dette egentlig fungerer og hvad dette betyder for os. De siger at det ikke er muligt at bevæge ind til enhed før hver af os erkender og accepterer vores  storslåethed. Denne unikke del af Gud som hver af os bærer er grunden til at vi er her. Det er dette the Group kalder Unik Skønhed. At udtrykke jeres unikke skønhed er ikke kun jeres fødselsret, men også jeres ansvar.

Store kram og blide puf

Steve Rother
Talsmand for the Group

 

Greetings – Hilsner fra Home.

Mine Kære, I har skabt en mulighed for at samles i lyset. I er samlet her med muligheden for at kigge ind i hinandens øjne og for at skabe en enestående genspejling, for hver eneste af jer bærer et stykke af unik skønhed som er uden beskrivelse. Denne unikke skønhed er en del af Gud, det er den del af Gud som er inden i jer. Ved at anbringe dette vidunderlige slør over jeres ansigt vil jeres  egen unikke skønhed være en ting som vil være skjult for jeres åsyn. I kigger jer ind i spejlet og siger, “Åh, gad vide hvorfor jeg har fået denne plet her? eller “Hvor kom mon denne brune plet fra?” I finder alt det uperfekte i jeres genspejling, men vi fortæller jer at disse ufuldkommenheder er jeres unikke skønhed og det som gør jer specielle. Vi ønsker at tale om jeres unikke skønhed denne dag. Men først ønsker vi at forklare et andet koncept som vil hjælpe jer med at binde alt dette sammen lidt senere i denne meddelelse.

Hvad er Lys og Lysarbejde?

Vi ønsker at tale om selve lyset. I iagttager i øjeblikket en genspejling af lys, lyset som I opfatter er i virkeligheden energi. Når vi taler om ordet “lys” er det ikke kun lyset I ser strømmende ud fra jeres sol og som kommer fra disse kunstige lys som I kalder elektriske (lys-) pærer. Lys er en energi som bliver transmitteret mellem jer og alt hvad I kigger på. Enhver del af jer udstråler lys. I er sande Lysarbejdere af den Nye Energi. Det er hvad I er. Det er ikke hvad I kom for at lave. Det er ikke noget I har studeret eller udrettet. Det er essensen af den I er – ganske enkelt ved at være. Så lad os tale om lys, for I ser lys som noget der strømmer ud. Hvad sker der i virkeligheden  med en stråle af lys som bliver sendt ud fra Jorden. I ser Lys som en stråle, som en stråle der går ud i Universet og derefter når en mætningspunkt og stopper. For hvis I tænder en af jeres lommelygter på en meget mørk aften vil den kun skinne indtil et vist punkt og derefter holde op. Hvad sker der med lyset? Hvor går det hen?

For det første, lad os fortælle jer, at det aldrig går i en lige linje som I tror at det gør. Denne linje er kurvet og buen som I kalder lys strømmer igennem enhver del af energi som I ser. Illusionen af lineær tid, hvori I spiller jeres Spil, er ligeledes kurvet. Vi fortæller jer at det som I tænker på som fortid, nutid og fremtid heller ikke er en lige linje.  Det er i stedet  en kurvet bue. Hvis I hiver tilbage længe nok vil I kunne se at alle disse buer samler sig og skaber enorme cirkler. Derfor, kan man sige at disse i virkeligheden er cirkler af lys. Men som vi har sagt, lys er energi og energi har fire grundlæggende egenskaber. Den første er, at energi “er”.  Det begynder ikke og det dør aldrig, det omdannes blot fra en form til en anden. Det andet er, at energi er drivkraft og må bevæge sig for at eksistere. Det tredje er, at energi altid søger efter en vej med mindst mulig modstand. Og det fjerde, at al energi er baseret på det Universale energifelt som ligger til grund for alting.

Så hvis energi aldrig dør og lys er energi, hvad sker der så med lyset når I lader det lyse i mørket og det ikke når dets destination? Lyset omdannes til andre former for energi. Selv lysene som I ser i værelset I befinder jer i, er i virkeligheden en forvandling  af en form for energi ind til en anden, i dette tilfælde varme og fotoner. Derfor, lys som ser ud til at forsvinde ind i mørket omdannes, forvandles i virkeligheden til andre former for energi. Lyset som I bruger til at oplyse jeres rum er kun et meget lille forbindelsesled af det fulde sande spektrum af lys. Lys i sin reneste form bærer energi som, når det bliver omdannet, fodrer jer med mange vigtige næringsstoffer som ernærer jeres sjæl. Det er næringsstofferne fra Home som tillader jer at huske lige nok til at tillade jer at lagre Spillet, forestillende af være adskilte på Jorden. Energien som dette virkelige lys indeholder skaber omgivelserne som I lever i. Hvis I forsømmer at nære jeres væsen med lys, vil I ophøre med at eksistere på jordplanet.

Se, når en stråle af det sande fulde spektrum af lys går ud i universet ser det også ud til at forsvinde ind i mørket, næsten som om det blev absorberet af mørket. På en måde er det sandt, dog, lys som energi kan aldrig dø og omdannes ganske enkelt så det kan blive brugt på andre måder. Når det fulde spektrum lys omdannes til energi vil det altid følger vejen med mindst mulig modstand. Det I som regel ikke er klar over er, at fuld spektrum lys er mellemdimensionalt og ofte strømmer ind til andre dimensioner hvor det dukker op for at svinde bort ind til mørket af jeres virkelighed. Faktisk, en af de dimensioner som oplever jeres omdannede lys er den dimension hvor vi eksisterer og den dimension I kalder Home. På lignende måde sender vi ofte lys ind til jeres verden på samme måde. Dette kender I som Lyset fra Home og  det fodrer jeres sjæl på måder som der ikke findes ord for. Hovedportalen for lys som vi anvender er det som I kalder jeres solare sol. Når Lyset fra Home når menneskeheden sker noget magisk. Et af næringsstofferne fra Home som lys omformes til, når det ankommer til menneskene, er kærlighed. Kærlighed er Lyseenergien omformet til en form som kan blive brugt af spirits/ånder som spiller Spillet forestillende at være adskilte. Dette er spillet I kalder at være menneske. Som menneske føler I lys som kærlighed; derfor, hvis I ønsker at reflektere lys, kunne I gøre det gennem kærlighed. I kan se hvorfor det så ofte bliver sagt at jeres kærlighed er lys eller kærlighed er Gud udtryk og kærlighed er guddommelig. I gør dette gennem jeres egen kærlighed og jeres genspejling af kærlighed. Der er to måder at arbejde med lys på: I kan være lyset eller I kan reflektere lyset. Hver af jer vil gøre begge dele og begge former af lysarbejde er udtryk for jeres guddommelighed. Derfor er en Lysarbejder en titel der er skænket til alle som bevidst vælger at sprede lyset.

Den anden vigtige del, er kærlighed til jer selv, for det er det sandeste af den I er. Kærlighed til jer selv er den vanskeligste refleksion for jer at indse. Den vanskeligste del for jer at forstå er, at denne kærlighed til jer selv i virkeligheden er Guds kærlighed. Det er den største ting af det hele og den del som forbinder sig med hver eneste væsen. Så det vi tilbyder i dag er to-foldigt: Hvordan I først finder denne unikke skønhed først i jer selv og hvordan I vil kunne hjælpe andre med at finde deres egen unikke skønhed.

Lyset Cyklus

Vi har lyst til at fortælle jer om det vi kalder Lysets Cirkel eller Lysets Cyklus, for når det omdannes fra en form til en anden kan forskellige ting ske. Eftersom lys er mellem- dimensionalt, vil  lyset der kommer ind til jeres væsen reflekterer mange dimensioner af jeres sjæl. Lad os minde jer om og tage jer tilbage til de aller første dage af menneskeheden og de første 500 sjæle som første gang besøgte Jorden. Hver eneste af jer er en direkte efterkommer af en af disse 500 oprindelige sjæle på Jorden. Der er kun 500 prototyper fra hvilken I alle udspringer. Men hvad med disse første 500?  Vi kan fortælle jer, at det var vigtigt for hver af disse 500 at de var forskellige og at de kunne udtrykke illusionen af adskilthed ved at være unikke. Hver eneste af dem ville reflektere lyset fra Home anderledes end de andre. På den måde kunne Gud se sig selv. De første 500 sjæle var virkelighedens Gud i sin endelige form og for at fuldføre dette var det nødvendigt for hver sjæl af være forskellig. Den Universale Energi er den grundlæggende energi som altid er i bevægelse for at udligne. Derfor, da I trak jer selv ind i adskillelsen ved at være et unikt udtryk for Gud, ville den Universale Energi have en naturlig reaktion af og et ønske om at trække jer tilbage som een. At finde erindringen og at udtrykke jeres egen unikke skønhed nu bliver den aller vigtigste del af Spillet. Siden menneskehedens begyndelse, har den Universale Energi hjulpet jer med at finde fællesskabet med hinanden, at finde lighederne i jeres unikke udtryk af Gud. Det er ikke nemt, det er meget vanskeligt som menneske. Faktisk, det at være menneske er en af de mest vanskelige dele at spille gennem Alt Der Er, for det er ikke en let lektion at anbringe dette slør over jeres ansigt og glemme jeres storslåethed.. Det bliver den største udfordring af Alt Der Er. Men det som vi fortæller jer er, at hvis det havde været let, ville alle have være menneske.

I begyndelsen var denne adskillelse meget vigtig og for æoner af tid har I været på udkig efter ligheder som kan bringe jer sammen. I æoner af tid har jeres kulturer,  jeres energier, jeres skoler, jeres kirker, alle jeres samfund været bygget på jeres fællesskaber. Vi fortæller jer, at det har været meget nyttig for jer alle, for det bringer jer tilbage til enheds bevidstheden.  Dog, det betyder ikke at I behøver at miste jeres unikke skønhed for at være i stand til at udtrykke enhed. Faktisk er det modsatte tilfældet. At træde ind i enhed er kun muligt ved at bære jeres unikke skønhed ind til dets fulde udtryk.

Udfordringerne er at mennesker, levende i et område af polaritet, har en tendens til at gå enten den ene eller den anden vej og sjældent afbalancerer konceptet af enhed med konceptet af unik skønhed. Begge dele må være tilstede for at tage det næste skridt i jeres udvikling. Nu, mere end nogensinde vil der komme en græsrods effekt for at finde fællesskabet mellem mennesker. Kig ikke efter jeres ledere til at skabe det for jer, snarere brug redskaberne som I har og foretag forbindelserne selv. De nye kommunikations teknologier har åbnet døren for jer til at tale med hinanden frit og åbent.  Hvis I bruger kommunikation til at søge efter jeres unikke skønhed, idet I prøver at finde fællesskaberne, spreder I faktisk lyset på jeres planet. Vi fortæller jer, der ville ikke være nogen krige på Jorden hvis al jeres fokus ville være rettet mod hvordan I kan blive mere lig hinanden, i stedet for hvor forskellige I er. Mennesker frygter det de ikke kan forstå. Hver gang de ser noget med egenskaber som de ikke helt forstår, bliver de overvældet af frygt. Eftersom frygt kun er en mangel på information, kan man søge efter forståelse for disse mangler eller reagere på frygten. Dette har været grundlaget for alle krige på Jorden og vi fortæller jer, at I nu ikke længere har de samme behov for disse krige.

Nu, hvor I træder ind i et højere vibrations stadie, træder I ind i en mulighed for at forstå jer selv som skabere. Som bevidste skabere beder vi om at I ganske enkelt finder mulighederne for jer til at opdage og stå i jeres egen unikke skønhed, medens I søger efter fællesskaberne og forståelsen for forbindelsen som I har for alle ting omkring jer. Kig efter disse muligheder til at finde en reflektion af jeres unikke skønhed i alt hvad I ser. Dette er at skabe den NYE Familie af Lys. Det er her det magiske ligger. Det er det I er kommet her for at gøre og I gør det godt.

Unik Skønhed

I har brug for at forstå at I allerede har vundet Spillet. I sidder her og spørger, “Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg hjælpe? Hvad er det næste skridt i vores udvikling, så jeg kan være der for at plante frøene”. Og vi applauderer jer, mine kære, og står altid ved siden af jer, ventende på vores muligheder til at reflektere jeres lys. I kommer for at sidde i vores energi. I læser for meddelelser. I kigger på film og udsendelser således at I kan gen-erindre Home og for at I kan fylde jer selv op. Det som i ikke forstår er, at vi gør det samme med jer. Dette er Lyset fra Home som flyder frit mellem vores dimension og jeres. Det som I måske ikke forstår er, at vi er beærede over at være her i jeres nærhed. I er de de enestående, storslåede som har haft modet til at sætte sløret op for jer selv for at glemme hvem I er, således at Gud kunne få et glimt Gud. I er dem som har skabt Alt Som Er på et nyt højere niveau. Hver dag er det blevet mere og mere vigtigt for jer at forstå jeres sande plads i Universet. Hver dag er det blevet mere og mere vigtigt for jer at forstå, at I bærer en unik del af Gud som ingen andre har. I stedet for at være skamfuld over hvad jeres overbevisninger har fortalt jer er en ufuldkommenhed som I bærer rundt på,  så find en måde at stå i jeres unikhed på og gør det til jeres skønhed. Forskellen mellem skønhed og det som I kalder grimhed er kun en ubetydelig ændring af erkendelse eller opfattelse.

Selv den menneskelige skønhed som I ser når I kigger i jeres ugeblade, det som I betragter som værende smukke mennesker, er ganske enkelt en sammensætning af tanker som I har samlet, mens I har søgt efter en definition af skønhed. Hver gang I kigger på noget som I tror er skønhed, arkiverer I det et eller andet sted og I blander det sammen indtil der er en sammensat smuk person bag i jeres hjerne. Mange gange vil en visuel person matche meget tæt på denne sammensatte overbevisning og tror de har fundet personen af deres drømme, kun for at gifte sig med dem og finde ud af noget andet. Hver gang I kigger på en eller anden, måler I det med denne smukke person som I bærer i jeres sind. Det er jeres definition af skønhed. Vi fortæller jer, at når I bliver mennesker af højere vibrationer, når I træder endnu længere ind i jeres eget udtryk af guddommelig skønhed, vil I ikke længere måle denne definition af skønhed op imod disse koncepter som I bærer i jeres hoved. I stedet vil I måle dem med koncepterne som I bærer i jeres hjerte. I sandhed, skønheden i jeres eget hjerte er baseret på den unikke skønhed af Gud som I indeholder. Det er derfor det er blevet vigtigere at ændre jeres opfattelse af jer selv, for at finde og i stolthed bære denne skønhed.

Undervis jeres børn

Konceptet af skønhed som I har holdt er det som I i stilhed har undervist jeres børn i. Jeres skoler og andre sociale institutioner har alle handlet om at tilpasse sig og være ens, for det er derved I kan måle og hvor I kan se og opmuntre deres vækst. Lysets cyklus  har således været at lære hvordan det er at være ens, først som børn og derefter lære hvordan det er at blive adskilte som voksne. Almindeligvis er det ikke før en person er ved at forlade skolen at de begynder at indse at det er deres unikhed som indeholder deres sande udtryk af skønhed. Mange finder end aldring denne sandhed. Som et resultat, går mange børn ind i den ‘virkelige’ verden med en barsk opvågning, værende uforberedte i deres ungdom til at stå i deres eget lys. Børnene af den Nye Jord behøver bedre at kunne udtrykke deres unikke skønhed for at være i stand til at blomstre. De ankommer med mere lys i deres kroppe end der nogensinde før har været indeholdt i en menneskelig form. Det er grunden til at så mange børn bliver diagnosticeret som ‘forstyrrende og urolige’ og hvorfor så mange specialskoler bliver åbnet. Disse børn behøver bedre at kunne udtrykke deres unikhed i de tidlige stadier af udviklingen. Når de engang har et  fast greb om deres unikke skønhed, så kan de mere effektivt blande sig med andre som voksne uden frygt. De behøver nu at udtrykke deres unikke skønhed. De behøver nu, først og fremmest, at vide hvordan de skal finde værdier i måden hvorpå de er anderledes og naturligvis den bedste måde at undervise nogen på, er at være et eksempel. Dette vil gøre en kæmpestor forskel  på vores planet i årene som følger. I dagene forude vil jeres måde at udtrykke jeres unikke skønhed på blive vigtigere end nogensinde tidligere.

Det begynder idag, for I har nået  niveauer som begynder at ændre mange af omstændighederne omkring jer. Der vil være ændringer som foregår i jeres daglige liv som nu vil åbne dørene for jer til at se unik skønhed. Det er derfor vi har ventet, for helt klart at kunne tale om det for jer nu, hvor I kan se, ikke kun skønheden i hinanden, men skønheden i jer selv. Sandheden er at hvis I ikke kan finde jeres egen skønhed, vil I have et uklart syn på al skønhed. Derefter, når I ser skønhed andre steder kan I føle jer truet, bange, usikre eller frygtsomme, hvilket derefter får jer til at ønske at se forskellene i hinanden, snarere end finde måder hvorpå skønhed er ens. Sandheden er, at I alle er Gud udtryk og alle kommer fra den samme kilde. Ær denne genspejling i jer selv først og derefter kan I genkende den i alt omkring jer.

At gå ind i E alderen 

I er skabere og I har udviklet jer gennem æoner af tid for at nå niveauet som I nu er kommet til. I har gået gennem æoner af tid for at tillade jer selv at være her lige netop nu, hvilket er vidunderligt. Gud velsigne jer. I er skaberne og hvis I tager denne lærdom, som udspringer fra det inde udad, så vil I kunne kende jeres egne skabermuligheder og I vil tro på den I er. Vi fortæller jer, at I af naturen er unikke. I er unikke i jeres skønhed. I har en ret  til jeres unikke udtryk af Gud og jeres unikke skønhed. I har ikke kun en ret til at holde dette først og fremmest i jeres væsen og i jeres daglige oplevelser, men I har en ansvarlighed til at gøre det, for det er det I kom her for at gøre. Vi står i forundring og ærefrygt og iagttager, ikke kun når I skaber Spillet foran jer, men også nu, når I tager springet til det næste niveau.

Planeten Jorden har haft mange udgangspunkter. Der er mange Fantom dødsprocesser som I er gået igennem for at nå til dette punkt. Der har været mange tidspunkter, hvor I har kunnet afslutte Spillet fuldstændigt, men I gjorde det ikke. Her er I, spørgende hinanden, “Hvad kan jeg gøre nu? Hvad kan jeg herefter gøre?” Lysets Cyklus drejer nu, så tag dette lys, tag dette ansvar til at sprede dette lys, at være forløberne for kærlighed. Næsten på samme måde som I planter frøet, I holder det i jeres hånd og siger, “Dette vil komme til at blive en smuk blomst”. Men det fungere ikke, med mindre I planter det i en moden jord og I hælder vand på det og udsætter det for lys. Disse er de ting som forvandler til kærligheds energi, som tillader denne smukke blomst at udtrykke dens guddommelige udtryk af unik skønhed. I er lyset. Omfavn denne unikke blanding af skønhed og lys som I er. Tillad alle frit at kunnet se det, for det er jeres næste skridt som skabere. Det er det I har sat i gang og i dagene fremover er en enestående tid for jer til at gøre dette med hensigt. Ethvert spørgsmål som I stiller Universet bliver besvaret med meget få ord… og således er det. Nu, hvor I kender svaret, har I måske lyst til at omforme spørgsmålet?

I er trådt ind i E alderen. Tidsalderen med Empowerment (dvs. at stå i jeres egen kraft) er over jer. Nu holder I pennen foran jer. Hvad vil I skrive? Hvad vil I gøre i dag, for at udtrykke den unikke skønhed i jer selv og tillade andre at opdage deres egen unikke skønhed? Vi kan ikke vente med at se hvad I har i sinde i jeres fremtid, for jeres virkelighed vil opstå, komme fra jeres opfattelse af det. Nyd turen og vid, at vi er her, venter på og jubler over jeres skridt, opmuntrer jer. For englene i himlen har kun eet formål: at udbrede vores vinger og reflektere menneskenes storslåethed og reflektere jeres unikke skønhed.

_____________________

Med dette vil vi tage nogle spørgsmål.

SPØRGSMÅL: Ansvarlighed og personlig ansvar. Hvad hvis ‘ansvar er et skræmmende ord for nogle mennesker?

SVAR: Ja, det er skræmmende, for ansvar er forløberen for sand kraft og kraft er skræmmende for mennesker. Vi finder det meget interessant at mennesker almindeligvis går til seere og synske for at få svar og af og til gør det, de fordi de er bange for at tage ansvar til at finde svarene indeni sig selv. Vi er her for at give jer svar. Det er vores største ønske at I måske vil vandre ud af dette rum med flere spørgsmål end I har svar, for det er at stå  i jeres egen kraft (Empowerment).  I indeholder jeres viden dybt i det indre. Hvis vi kan vække denne del af jer, har vi gjort vores arbejde og det er hvad ansvar kommer fra. Vi fortæller jer at der er mange muligheder for jer til at gen-huske jeres ansvar. Jeres ansvar er først og fremmest overfor jer selv. Det største ansvar I har, er overfor jeres egen lykke. Ingen kan tage dette for jer. Ingen kan gøre noget på det område, for I det øjeblik I prøver på at læne jer op ad en anden person for at finde jeres ansvar, skubber I dem til side og I mister begge balancen. Mange parforhold i det tidligere er blevet bygget op omkring, hvad vi kalder støttende forhold, hvor en person tror at de kun er en halv person og således kigger sig omkring efter en anden halvdel i en person til at få et forhold med. Udfordringen omkring støttende forhold er, at i det øjenblik den ene begynder at hæve sig og vokse vil den anden falde. Når to mennesker kan gå side om side, ikke lænende sig op ad hinanden, men ganske enkelt dele deres liv sammen, bliver det magisk. Dette er ansvar overfor jeres egen energi. Det er jeres ansvar at være her og være det bedste lys og det bedste udtryk for jeres guddommelige unikke skønhed som I kan være.

Hvem har du ansvar overforr? Hvem er du ansvarlig overfor? Godt, man kan sige at du er en del af et hele. Faktisk, er der ikke nogen afstand mellem dig og den person som sidder ved siden af dig. I er en del af hinanden. Eftersom I lever i illusionen af adskilthed og I tror at I kun er en person og personen lige ved siden af jer er en anden, kan vi fortælle jer en historie omkring dette. Der kom en tid i evolutionen af menneskeheden, hvor I havde et udgangs punkt i Spillet af frie valg. Alting kunne have været afsluttet på dette tidspunkt og have været meget succesfuldt hvis dette var sket. I stedet valgte I at springe fra den første kraft bølge fra at “følge lederen” over til den anden bølge af kraft og “følge jer selv”. På det tidspunkt ændrede tingene sig. I havde brug for at omdefinere og omskrive reglerne. I startede evolutionen, jeres egen omstændigheder omkring jer. Alting i jeres liv var nødt til at have en ny betydning på dette tidspunkt. På den anden side af sløret var der et enormt røre, for alle de væsener som nogensinde har været kom nu og stillede sig op i en lang række i den hensigt at gå ind i Spillet. Alle sagde, “Det ser ud som om Jorden faktisk må gå til det næste niveau. Jeg har lyst til at gå ind og være en del af dette skift.”  Da var det at en lang række af sjæle formede sig for at komme ind til planeten Jorden gennem nogle ganske få fødsler. Det blev meget hurtigt tydeligt at der var mange flere sjæle som ønske at komme til Jorden end der var muligheder for sjæle til at træde derind. På dette tidspunkt skete der noget meget interessesandt, for på den anden side af sløret er vi ikke adskilte fra hinanden.  Den første person i rækken vendte sig omkring og kiggede på den person som stod bag ham og sagde, “Du har en bedre chance for at gøre en forskel end jeg har. Med dine opbygninger og dine tidligere liv og den information du bærer med dig kan du faktisk gøre en meget større forskel end ja kan. Hvorfor kommer du ikke ind foran mig i rækken og jeg vil så stille mig om bag dig?”  Og en en enorm stor omrokering af denne store række fandt sted, for der er ingen kappestrid eller konkurrence  på den anden side af sløret. I er alle en del af hinanden. En for en stod de i rækken med deres unikke skønhed i fuld flor således at alle de allerbedste guddommelige udtryk af Gud kunne træde ind i verden.

Og således skete det, at alle de aller højeste af de højeste og bedste af de bedste kom til at stå foran i rækken. Og her er I. I gjorde det. Så, hvem skylder I jeres ansvarlighed? Vi foreslår at hvis I har besvær med at være ansvarlige overfor jeres egen lykke, så vil I måske overveje at være ansvarlige overfor alle de sjæle som trådte til side for jer, således at I kunne være her. Alle disse dele af jer selv, som trådte til side, således at I kunne komme til denne Jord lige nu. De kigger over jeres skuldre hver øjeblik. Når I kigger jer ind i spejlet og siger, “Hvad gør jeg her? Gør jeg nogen forskel? Er jeg blot helt alene?” I har behov for at vide, at der er en stor jubel skare på den anden side af sløret, hver eneste af disse væsener som trådte til side så I kunne være her, de opmuntrer jer nu og er faktisk temmelig stolte over jer. Det er her jeres ansvar ligger. Og vi takker jer fordi I stille spørgsmålet.

SPØRGSMÅL: Jeg har lige for nylig forladt mine børn og kom her. Hvad vil der komme til at ske dem?

SVAR: Dine børn vil få det godt og de vil altid være dine børn. De er på deres egen sti og de må finde deres egen måde. De lærer at tage ansvar for sig selv, Mange gange har du i den grad prøvet at hjælpe. Du prøver så stærkt at give dine børn og dem du elskede mere end du havde dengang du voksede op. Undertiden prøver du så stærkt at du står i vejen. Når de er på den anden side af sløret laver de manuskripter om disse ting og siger, “Det ser ud som om vi har en mulighed for at løbe lige ind i en mur. Måske hvis jeg gør det, kan jeg lære det, som jeg har prøvet på at lære i de sidste 12 livstider.”  Lige inden de rammer muren, træder en eller anden ind foran dem og siger, “I er lige ved at ramme muren og jeg elsker jer så meget  at jeg ikke vil lade jer gøre det.”  Somme tider er det bedst at stå bagved og kærligt kigge på og vide at dit ansvar overfor dine børn altid vil være der for dem mens de lærer at tage deres egen kraft. Elsk dem og tilbyd dem betingelsesløs støtte. Undertiden vil dette betyde at du elsker dem nok til at træde tilbage og lade dem ramme muren og lade dem få deres egne oplevelser. De er dine børn. Du vil ikke miste dem og der er en genforening forude.

SPØRGSMÅL: Greetings. Jeg står på randen af en klippe. Jeg tror jeg træder udover og jeg styrter ned. Det er ligesom at gå igennem cyklusser, en ny begyndelse, en ny indvielse. Når jeg styrter nedad undrer jeg mig over hvad det er jeg vil komme til at møde på bunden, hvilket spor jeg vil komme til at følge og hvilken virkelighed jeg vil komme til at skabe? Det er meget vanskeligt ikke at føle frygt. Det synes at gå i cyklusser. Jeg føler det som om jeg har været her tidligere. Det føles så bekendt, men det er det ikke. På en måde udvikler jeg mig. Jeg tror jeg var et æg og derefter en larve, og jeg ved ikke om jeg er en sommerfulgt endnu, men jeg ændres. Jeg mangler tilliden, selvom jeg har været igennem cyklusserne så mange gange. Omkring hvor jeg er på vej hen? Jeg ved, jeg er på vej et eller andet sted hen. Jeg er bare bekymret omkring skabelse. Hvad jeg skaber og hvordan jeg skaber forbindelse med mine brødre og søstre i dette samfund. Kan I hjælpe mig?

SVAR: Forstå først, at det at træde ud over en klippe er en skabelse i sig selv – og i sig selv en stor skabelse. Selv om du føler at du styrter nedad, din næste skabelse, som du har fortalt, er at ramme bunden. Vi tror ikke at det er nødvendigt, for du skaber en nye bro nedenunder dine fødder i det selv samme øjeblik. Hvis du har lyst til at føle dette, vil du gøre det om kort tid i dit daglige liv, for det er ikke nødvendigt at falde til bunden. Det er ganske enkelt der for at hjælpe med at skræmme dig. Elsker du ikke dette menneskelige koncept? Du har nævnt navnet med de fem bogstaver, frygt, som skræmmer så mange mennesker, men forstå venligst at det kun er muligt at blive bange for noget som er ukendt. Når du kender det værste som kan ske, tager det noget af frygten bort. Så anbring dig, hvis du tør, på bunden. Se dig selv samle dig selv op og børste dig selv af efter dette vidunderlige fald, og forstå at på et senere tidspunkt vil du berette denne oplevelse og fortælle mennesker hvor bange du var og det vil blive en mægtig historie. Virkeligheden er at du ikke ville falde hvis du prøvede. Du bliver ganske enkelt omplaceret. Du har bedt om det. Det er sket. Det er ikke muligt at fortælle dig nøjagtig hvordan det vil gå, for du har ikke skrevet alle detaljerne ned om det endelige øjeblik. Det er muligt at fortælle dig at du er på den rette vej og ja, det vil blive skræmmende. Vi håber du vil nyde turen. Tak fordi du spurgte

SPØRGSMÅL: Du nævnede tidligere det valg som nogen må gøre for at lade nogen løbe ind i en mur uden at bryde ind. Hvordan i alverden forklarer du dette? Hvilken vejledning er der for os der?

SVAR: Den letteste måde hvorpå vi kan fortælle dig dette på er, at du er et defineret energifelt inden i dig selv. Mange af jer kom ind uden disse afgrænsninger, uden forståelsen om at dette er jeres energifelt og derfor optager du alle og enhvers energi hele tiden. Det er kendetegnet på healeren og meget ofte indeholdt indenfor en af de Tolv Oprindelige Livs Lektioner kaldet Definition. Der findes ingen afgrænsninger overhovedet. En person som går ind på en restaurant, sætter sig ned ved et bord, og opdager at de bliver vrede, men forstår overhovedet ikke hvorfor, men der havde været et skænderi ved dette bord lige før I kom der. I gik ind i mængden og bragte det på jer selv. Hvori ligger det? Allerførst, ansvar ligger indenfor jeres energifelt. At anbringe jer selv, at fodre jer selv. At hjælpe jer selv med at finde jeres lykke. Derefter kan I kigge objektivt på de andre felter omkring jer og i stedet for at påtage jer dem som jeres ansvar, kan I objektivt tilbyde noget i retning af, “Jeg ser at du er på vej mod en død ende og meget hurtigt. Ved du at der er en mur der? Okay. “jeg vil ære jeres valg og lade jer opleve det”. Det er ikke kun jeres pligt, men jeres ret. Mange gange er det meget vanskeligt at kigge på, for af og til synes det som om mennesker undertiden gør det til et livs formål af at løbe ind i mure. Det er meget vanskeligt at gøre og dog, hvis I elsker dem nok, vil I lade dem opleve det på deres egen måde og hjælpe dem med at optage hvad de oplevede og kærligt samle stumperne op, dog ikke tage ansvar for det.

Så spørgsmålet er, hvordan ved I det? Vi kan ikke give jer et definitivt svar. Vi kan fortælle jer at hvis det dræner jeres energi meget, så over-investerer I i den anden persons energi. Jeres energifelt har brug for at blive intakt, fuldstændigt og fuldt, for kun derved kan i være energi rolle modeller for de mennesker I elsker. Kun derved kan I give dem en ide om hvordan det er at sætte sig selv først. Vi takker dig for spørgsmålet.

SPØRGSMÅL: Jeg har et spørgsmål omkring klimaændringer. De er livets fakta. De sker. Jeg gætter på at min forventning er, at klimaet vil ændre sig i een retning. Et sted som er vådt blive tørt, et sted som var koldt vil blive varmt, men det ser til at det går frem og tilbage og der er en masse kaos. Kan I talte til os om dette?

SVAR: For nylig har I på planeten Jorden haft ændringer indenfor jeres vand temperaturer. De er ganske ubetydeligt men har afstedkommet store ændringer på planeten Jorden, det er ingen hemmelighed. Vi har allerede talt om vandstigningen på planeten Jorden. Det vil ske. Der er ganske enkelt tale om hvor meget der vil ske, og det bliver bestemt af jer. Det bliver bestemt af jeres forventninger til planeten og hvad I behøver at gøre for at løfte til det næste vibrations niveau af planeten Jorden for at støtte jeres højere vibration. Det er et evolutions stadie, ikke en katastrofe. Det finder tilpasninger sted  som har at gøre med dette. Det øjeblik hver ændring bliver oplevet, vil I se store svingninger – ikke en mild bevægelse mod varmere eller koldere – men snarere store svingninger. Det er ingen hemmelighed at fortælle jer at I har mange flere storme foran jer og de vil blive store. (To dage efter denne kanalisering ramte stormen Katrina de Forenede Stater). I ved det er en cyklus. Vi vil fortælle jer noget mere, for mange at disse signaler har været skabt for at Jordens energi kan begynde at ændres. Når Hun hæver temperaturen i Hendes vand, af selve Jorden, begynder Jorden at vibrere på et  højere stadie. Når noget varmes op, vibrerer det hurtigere. Så selvom dette er meget ubetydelige ændringer på dette tidspunkt, foretager det de store ændringer i vejr mønstret på Jorden og vil fortsætte med at gøre det. Det vil ikke blive en trinvis bevægelse, det vil blive et sving frem og tilbage.

Forhåbningsfuld – omkring tidspunktet, undrer I jer over om noget bliver virkelig drastisk, det vil bringe en lille smule uorden for en tid og lade jer finder jeres bekvemmelighed zone, før det begynder at bevæge sig igen. Det er sådan Hun bevæger sig. Sådan er det Hun ændres og Hun gør det meget godt med hensyn til hendes forbindelser til jer, for at hjælpe jer, støtte jeres behov på planeten Jorden. I vil ser flere drastiske ændringer. For tiden, med jeres forståelse af geologi og jeres historie om Jorden, kan vi fortælle jer, I er på vej mod en anden istid. Åh ja. Det rejser alle former for frygt i jer. Det er ikke før om nogle hundrede år, men det er hvad der vil ske og som udviklingen skrider frem vil I se ubetydelig ændringer begynde at ske, for at skabe disse ændringer som synes af være forskellige. Før denne istid vil der komme en opvarmning af jorden når hun hæver sine vibrationer og ved vejr mønster ændringer. Jeres frygt omkring dette er baseret på jeres tro, at I ikke kan eksistere i en istid, men vi beder jer om at gen-huske, at I udvikler jer også. Tilpasning er en menneskets egenskab som har fået jer igennem mange af disse skift og det vil det gøre igen.

En af de ændringer som vil ske i den nærmeste fremtid, er ændringen i Krystal Energien som kommer ind til Jorden. Krystal Energien som kommer ind til Jorden har fundet sted i over fem år.  I ved, det er det som I kalder for solare udslip. De (coronale) sol masse udslip, kommende fra solen, har indbragt og opmagasineret Krystal Energi i Jorden, og hjælper Hende med at udvikle sig – hjælper hende med at hjælpe jer med at udvikle jer og skaber et rum for at dette kan ske. Vi fortæller jer, som vi har fortalt jer i begyndelsen for fem år siden, at disse vil stilne af til et normalt stadie i løbet af 2006. Dette er en af de næste forbindelser som vil komme. I år 2006 vil det ske. Når det sker, vil nogle af jeres vejrmønstre ændre sig og stilne af for en tid, for for tiden er der cirka 3,5 måneds forsinkelse mellem tiden og energien som kommer ind til Jorden og effekten som vil føles. I kan se dette i nogle af jeres historiske artikler, nogle af de ting som er sket på jeres Jord, hvad enten I kalder dem gode eller dårlige, nogle af dem er en direkte effekter af de coronale masse udladninger sendende Krystal Energi til Jorden. De er blevet opmagasineret i de tektoniske plader og kommer op som I har behov for det. Denne opladning af batteriet er næsten gjort og vil slutte på et eller tidspunkt i år 2006. Det vil bringe de coronale masse udladninger tilbage til et normalt stadie. I mellemtiden,  videnskabsmændene undrer sig stadig over om solen er ved at være på slutningen, fordi så megen energi er eksploderet fra hende, og de kan ikke helt regne ud hvor det kom fra, først og fremmest, eller hvor mange flere at disse der vil ske. Vi fortæller jer, solen er ikke det I tror den er, for ingen har nogensinde set bagsiden af solen eller vil nogensinde komme til det, for det er ikke en planet som I tror den er. Det er en energi portal. Det er en åbning mellem dimensionelle virkeligheder, ikke en varm brændende kugle af gas. det er en Lys portal.

Når I forstår nogle af disse ting, vil I begynde at begribe, at der er naturlige ændringer undervejs. Vi kan ikke vente på at se hvor I går hen herfra, for idet I lægger dette til jeres behov, når I lægger dette til jeres udtryk af jeres unikke skønhed, vil alting ændres. Vi fortæller jer der ligger vidunderlige tider foran jer. I skaber mulighederne endskønt Jorden foretager massive ændringer i jeres virkelighed og i selve Jorden. Vær ikke bekymret over hvad vi har fortalt jer, såsom den kommende istid. I stedet fokuser på målet, hold øje med rejsen og nyd turen.

SPØRGSMÅL: Jeg har mistet tid. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det på nogen anden måde. Hvad foregår der?

SVAR: Dette er hvad vi kalder tidslommer. Når I bliver mere mellemdimensionelle, vilIndigo og Børnene af Krystal Vibration blive født på denne Jord og bliver født med mellemdimensionelle evner. Når de kommer ind med mellemdimensionelle evner forstår de tingene omkring dimensionerne af tid og rum som I ikke gør. I bliver nødt til at opleve det som I kalder den hårde vej, ved at ændres fra en forståelse af tid  til en anden forståelse af tid. En del af denne ændring inkluderer oplevelsen af det som vi kalder tids huller. Der er tider hvor I kører ud ad vejen og I er 30 kilometer længere fremme end I troede I var eller måske I passerede det for 10 minutter siden og I kører forbi det igen. I kan ikke helt regne ud hvad det er der sker med denne tid og rums problematik. Du faldt ind i et tids hul.

Du tager dine nøgler som du lagde på det samme sted som du plejer at gøre hver gang, og du rækker ud efter dem en dag og de er væk. De dukker ikke op i seks måneder og de lå lige hvor du havde anbragt dem. Dit barnebarn som er et mellemdimensionalt Krystal barn, hun ville sige, “Bedstemor, hvad er dette?” og holder dine nøgler op foran dig, nøglerne som du har manglet. Faktisk,  lagde du dem i en anden dimension af tid og rum, som du ikke har kendskab til, men dit barnebarn har. At blive fortrolig med udvidelsen af tid og rum er en af de glædeligste ting som mennesket kommer til at gøre på dette stadie af deres liv. Vi vil være der med de skønneste, glædeligste lattersalver for at hjælpe jer med at gen-huske at det blot er et Spil. En Leg.

______________________

Mine kære, vi er beæret over at være her i jeres nærhed. Vi er beærede over at være med jer på de små måder, så vi kan reflektere jeres unikke skønhed , så I blot i et øjeblik kan se hvem I i virkeligheden er. Det er ikke muligt for os at trække sløret fuldstændig til side, for hvis vi gjorde det, ville I alle tage Hjem (Home). I ville alle sige, “Hvorfor gør vi dette?” Og I ville vende tilbage til det storslåede Home. I stedet sidder I her og spillet Spillet, kigger jer omkring, prøver på at regne ud hvad det hele handler om, med denne søgen bringer I Home  til Jorden. I skaber himlen i jeres daglige liv og det er der det magiske ligger, Vi applauderer jer med alle vingerne i himlen for de vidunderlige job I gør.

Vid at det ganske enkelt er en glæde at iagttage jer og vi forlader jer med disse tre påmindelser. Når I spiller dette Spil, behandl hinanden med respekt. Giv næring til hinanden ved enhver mulighed, for når I nærer andre, nærer I jer selv. Spil godt sammen.

Espavo.

the Group

 

Forbinde Hjertet
En kærligheds affære med dig selv.

Af Barbara Rother

Du er den vigtigste person i dit liv. Hvor mange af jer vil samtykke med mig omkring dette? Nej, det er ikke at være selvisk, det er ganske enkelt at sætte sig selv først. The Group siger forskellen mellem disse to er, at når I er selviske sætter I jer selv først i energiens flov og afskærer alle andre. En person som er selv-først sætter også sig selv først i energiens flow, så de har mere at give til andre mennesker. Hvordan kan vi på nogen måde give til andre når vi ikke er fuldstændige i os selv? De fleste af os sætter altid andres behov først frem for deres egne. Nu er det tid til at have et kærlighedsforhold med dig selv. Dette er en tid til betingelsesløst at værdsætte hvem I er. Vær dig selv fuldstændigt og glæd dig over dit eget selskab. Du er din egen bedste ven. Behandle dig selv som 1. klasses i alt hvad du gør. Du fortjener det. Lad forkælelsen begynde!

Begynd med at kigge dig i spejlet i hel figur. Hvor ofte står vi ikke der, kiggende på os selv med kritiske øjne? Husk at vores tanker skaber vores virkelighed. Hvis vi ser vores reflektion og hurtigt går ind i de negative fordømmelser, vil vi ikke være fair overfor vores storslåede kroppe. I mit 54 års liv, har jeg observeret at min krop, fra værende en lille model er gået over til at blive overvægtig. Sjovt, for da jeg var teenager og i mine tyvere beklagede jeg mig over at jeg var for tynd. I den mere nuværende tid har jeg været sammen med selskaber og har beklaget mig over at være overvægtig. Jeg stopper nu, vidende at jeg er perfekt i mig selv fra i dag. I morgen vil jeg måske beslutte at blive en anden del af mig selv ved at træne og tabe vægt. Somme tider når jeg har været for fordømmende omkring mig selv har jeg mindet mig selv om, når jeg kigger på nogen som er handicappet på en eller anden måde, at værdsætte hvor perfekt min krop er. Jeg beundrer mennesker som hæver sig over enhver fysisk udfordring de har besluttet at påtage sig i dette liv. Jeg vil aldrig glemme da jeg var yngre  og beklagede jeg mig til min dejlige svigermor over at jeg havde en dårlig hår-dag. Hun kiggede på mig på en forstående måde, som mindede mig om at hun havde mistet alt sit hår og bar en paryk på grund af kemoterapi ved cancer behandlinger. Det øjeblik fik mig til at indse hvor dumt jeg havde været ved min optræden. For mange år siden blev jeg massage terapeut endskønt jeg aldrig havde praktiseret dette professionelt. Mit liv tog en fuldstændig anderledes drejning med Lightworker. Som med så meget andet vi oplever i livet havde min massage træning lært mig en værdifuld lektie. Dette var at stå udenfor fordømmelse. Jeg begyndte at forstå at kroppen er smuk, uanset hvilken form den har. Det var en lektie i at forstå mennesker som den de er og ikke hvad deres kroppe repræsenterer.

Ved mange af vores seminarer begynder vi med sangen “The Arm of the Angels” og ved slutningen beder vi folk om at give sig selv et knus og derefter at kramme andre i rummet. Hvilken vidunder måde at begynde hver eneste dag på. Værdsæt den sande dig når du kigger ind i spejlet hver ny dag og giv dig selv et kram og og værdsæt dig selv. Hvis du ikke kan lide hvad du ser i din genspejling, velsign dig selv og beslut at forbedre dit liv på en eller anden måde i morgen, men idag, elsk dig selv på den måde du er. Fyld dit sind med positive tanker og nær din sjæl med al den kærlighed strømmende fra dig selv som du fortjener. Kig på den sande dig og giv dig selv komplimenter for alt hvad du føler er godt i dit liv.

Steve og the Group talte om den unikke skønhed. Det er det vi alle er. Endskønt vi deler forenet bevidsthed er vores individuelle selv unikt, det er det smukke vi indeholder inden i os og udad. Sand skønhed kommer fra spirituel fortrolighed. Lad dit lys skinne, så de ved hvem du i virkeligheden er, og derefter vil alle omkring dig opleve dit strålende lys.

Du kan blive din egen bedste ven ved at behandle dig som speciel. Hvis du finder ud af at du har ekstra penge tilovers, køb en gave til dig selv, noget som vil få dig til at smile hver gang du tænker på det. Det kunne være en ny sweater eller en dejlig middag ude med venner. Lad det være noget du ved du ønsker. Vid at du er værdig til at blive behandlet lige så godt som du ville behandle nogen som du beundrer.

Tid er den største gave al alt. Vi er alle så travle med vores programmer. Den største gav vi kan give os selv er gaven af tid. Hvad enten det er at tilbringe nogle alene timer i forbindelse med naturen, at læse en god bog, synke ned i et urte-bad, alting som gør dig glad, brug tid blot på dig selv. Dette vil live dig op til at klare alting som kommer på din vej og du vil føle en forbindelse med den du er i øjeblikket. Jeg gav mig selv en behandling for ikke så lang tid siden. Jeg fløj til San Diego for at hilse på familie og venner, helt alene. Steve nød sin alene tid derhjemme. Jeg lejede en rød åben bil, og sang højlydt mens jeg kørte af sted langs stranden. Jeg elsker mit travle liv med vores Lightworker rejser, men denne weekend fik mit til at komme til live på en ny måde. En anden måde som jeg forkæler mig selv på er, så snart vi kommer tilbage fra en rejse, tilbringer jeg en hel dag blot med mig selv. Jeg er fuldstændig alene. Jeg nyder så meget at være med alle i den vidunderlige spirituelle familie som jeg ser på vores rejser, men jeg balancerer mig selv med min alene tid. På den måde checker jeg mig selv, for at se hvordan jeg i virkeligheden har det, så jeg derefter kan gå til det næste trin i mit liv. Når jeg tager mig af mine behov føler jeg mig derefter forfrisket til at tage afsted til vores næste møde.

Fejr din unikke skønhed ved at ære dit forhold til dig selv. Når du har kærlighed til dig selv kan du åbne dit hjerte og give denne kærlighed til andre og i gengæld modtage det fra dem. Dette er kærlighedens energi cirkel. Der er intet som du behøver at ændre ved dig selv. Du er perfekt på den måde du er. Dette betyder ikke, at vi ikke kan finde nye måder til at udtrykke os selv til vores fuldeste. Vi kan lære og vokse og blive alt hvad vi er bestemt til at være. Det er vidunderligt at ønske at forbedre og blive en bedre dig men først accepter den du er idag. At acceptere os selv og andre på nøjagtig den måde vi er og den måde vi ikke er åbner op for muligheder for vores største udtryk. Dette afholder os også fra at være fordømmende. Før vi kan ændre noget som vi ikke kan lide omkring os selv, må vi se os selv som allerede perfekte. Dette bliver kaldt betingelsesløs kærlighed.

Vi er vores egne værste kritikere. Når jeg ser mig selv på billederne i vores live udsendelser, har jeg så megen kritik overfor hvordan jeg ser ud eller hvad jeg siger eller hvordan jeg lyder. Da er det jeg blive nødt til at le af hvad det er jeg gør. Hvis jeg finder noget jeg ikke kan lide, bliver jeg ikke nedslået over mig selv, men får simpelthen en samtale med mig selv, bliver enig om at ændre det til det bedre på en eller anden måde. Jeg prøver også at erkende overfor mig selv når jeg kan lide noget omkring mig selv på videoen. Jeg stræber uophørlig på at blive en bedre mig, men på samme tid elsker jeg den jer er idag. Jeg laver nu mine egne private sessioner. for at gøre dette må jeg acceptere mig selv med alle påskønnelser af den jer er. Jeg kan ikke sammenligne mig selv med nogen anden fordi jeg er ikke dem. Min allerførste session var en sand prøve for mig. Vi havde et seminar på Øst Kysten. Dagen før eventen tilbød Steve og jeg begge private sessioner. Min første session var med en kvinde som havde besluttet at få en session med Steve og umiddelbart efter dette, een med mig. Min frygt kom op. Jeg tænkte, hvad har jeg at tilbyde efter Steve og the Group havde givet hende alting hun behøvede? Jeg gik derefter dybt ind i mit center og sagde, jeg har mine gaver at give til hende. Det var en magisk session for os begge. Ved slutningen af vores time samme sagde denne vidunderlige kvinde at både Steve og jeg havde givet hende forskellige opfattelser af sandheden. Steve var gået i én retning af hendes liv og jeg har ramt andre dele. Dette var et gigantisk spring i min spirituelle tillidsfuldhed.

Kig endnu engang ind i spejlet og se den sande skønhed af den du er. Kig dybt ind i dine øjne – forbi dit fysiske væsen, ind i selve Sjælen. Giv dig selv en stort kram og fortæl dig selv at du elsker dig.  Med betingelsesløs kærlighed, elsk dig selv på den måde du er idag.

med Kærlighed og Lys

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!