December 2004

5. Dimensionelle Kram
Practical Magic Series

 

Jeg har altid betragtet mig selv som en professionel “krammer”. Jeg har altid sagt at man kan sige en masse omkring en person ud fra deres kram. Måske vil jeg en dag skrive en bog som beskriver de mange forskellige typer af kram jeg har haft fornøjelsen af at få. Nu har the Group givet mig en ide om dette. I Zeist, Holland hvor jeg spiste frokost ved et seminar sammen med nogle kære venner sad vi og morede os over 5. dimensionale kram. De lo så meget at de næsten ikke kunne spise. Jeg har ikke tænkt  så meget over det før  forleden dag hvor jeg modtog en e-mail fra en af dem.  Hun sluttede af med                 “5. dimensionelle kram.” Lige nu opfanger the Group denne energi og præsenterer en smuk meddelelse for at hjælpe os med at gen-erindre hvad der virkelig er vigtigt.  Tusind tak Simone!

Denne måned en meget speciel for mig på adskille måder. Afslutningen på endnu et år og begyndelsen til et nyt. Vi er meget spændte på om de nye muligheder som ligger foran os. Men jeg mest af alt på at jeg så utrolig stolt over min kone og partner som er trådt så meget ind i hendes kraft. Husk at læse “Forbinde Hjertet” nedenunder. Godt gået Barbara.

Steve Rother
Talsmand for the Group

 

Greetings – Hilsner fra Home

Vi deler energien fra Home med jer på denne dag, for I har skabt rummet for at dette kan ske. I har åbnet døren for denne vibration således at vi kan besøge jer endnu engang. Nuvel, det som I gør med denne energi bliver jeres personlige magiske stempel. Nogle af jer er uklare omkring hvad I vil stille op med energien. I kigger jer omkring i rummet og ser på hvad andre gør med den og tænker på hvordan den vil forbinde sig med jer. Lad det være som det er, det er jeres, I er unikke magiske stempler.

Vi deler Den Praktiske Magiske Serie med jer, for det er vigtigt for jer at vide, at alle de informationer vi deler med jer blot er ord. Det er ikke før nogle tager denne information og anvender den på en eller anden måde for at hjælpe dem i deres liv, at det i virkeligheden bliver magisk. Overgangen fra tanker til virkelighed er den praktiske anvendelse af energien fra Home. Det er dette som skaber Himlen på Jorden. På denne dag deler vi med jer de praktiske anvendelser og redskaber til at arbejde med, for at bringe denne højere vibration ind i jeres daglige liv på planeten Jorden. I eksisterer allerede i den femte dimension, men I er ganske enkelt ikke vant til at bruge den femte dimensions egenskaber i jeres daglige liv. Derfor vil vi giver jer forslag og nye koncepter som vil hjælpe jer med at se de praktiske anvendelser af energien fra Home.

Energi dræning . . . Tolerance

Vi fortæller jer at der er mange ting som ændrer sig på jeres planet i denne tid. Idet I fortsætter med at hæve jeres vibration bliver det meget vigtigere for jer at leve i Enheds bevidsthed snarere end i separation. Der er en udfordring af tolerance som I alle vil opleve. Idet I bevæger jeg ind i højere vibrationer, både individuelt og kollektivt, vil I finde ud af at jeres tolerance-energi forkludring i høj grad vil formindskes. I vil ganske enkelt ikke være i stand til at modstå mange af disse energi forkludringer som I med stor succes kunne klare for kort tid siden. Dette kan blive et stort problem for jer, når nu disse forkludringer synes at komme ud af ingenting og stirre jer lige ind i ansigtet. Hvis I ikke er opmærksomme, vil I finde ud af, at I bliver drænet af de selv samme ting som I tidligere var i stand til at tåle. Lad os give jer et eksempel. En person som tager på arbejde hver dag og hader sit arbejde oplever en forkludring af energi. Endskønt de måske har troet at dette var det de var bestemt til at gøre, vil det pludselig blive utåleligt for dem at forblive i dette job længere og de de vil måske aldrig finde ud af, hvorfor de nu har så anderledes følelser omkring det. Vi fortæller jer at det er jeres egen fremskridt som er skyld i denne hurtige fart og det vil blive forstærket i løbet af de næste tre år.

Det stille smil af spirituel fortrolighed

Idet den kollektive menneskelige vibration løftes, vil  mennesker i almindelighed også opleve en total intolerance omkring den uligevægtige energi. Den store energi forkludring, som I er så vant til at leve med, er fundamentet som vil placere jer i isolation snarere end forblive i forening. De næste tre år vil blive noget af en mulighed for jer alle til at bevæge jer tilbage, ind til foreningen af eet hjerte. Dette er formålet med Den Praktiske Magiske serie. Dette er årsagen til de praktiske magiske redskaber som vi tilbyder. Det er ganske enkelt ideen om at genforene jer til det magiske af Home som vil sætte gang i jeres fremskridt. Kærlighedens Net er en kæmpe portal for denne forbindelse som indeholder mange energi-portaler i mangfoldige virkeligheder. Det tilvejebringer et praktisk redskab til jer, som I kan bruge til at ændre jeres liv her i dag. Alt vi beder jer om er, at bruge det, og at I gør plads i jeres liv til at udnytte energien fra Home.

Vid, at dette en en meget personlig gave til hver eneste af jer. Vær venlig ikke at blive evangelisk omkring jeres sandhed, og vid, at det ikke er jeres ansvar at ændre nogen som helst andres sind, kun jeres eget, for det er ikke jeres opgave. I stedet, se, betragt det som sker når I lægger jeres hjerte energi på Nettet. De som føler trækket vil blive tiltrukket til det, og vil blive udsøgt. Og de som ikke er parate vil ikke søge efter noget svar. Jeres villighed til at lægge jeres energi som lærere på Nettet nu vil være vigtigt. I kan allerede se forskellen. For eksempel, i den gamle energi ville I gå ud i verden med jeres sandhed for at sælge jeres tjenester og kreere det perfekte visitkort. Nu, mere end nogensinde tidligere kommer der et nyt redskab – kunsten at stå i jeres egen energi, mens I trækker energi til jer. Nu handler det for jer om at være i ro og tiltrække dem som er interesseret i jer. Dette er måden omkring den højere vibration på den Nye Planet Jorden. Anbring jeres intention på Kærlighedens Net og iagttag det magiske som begynder.

Hvilken fremgangsmåde vil du være mest modtagelig overfor? Til den person som står på en piedestal på gadehjørnet og fortæller dem som har lyst til at lytte, hvor stor en lærer han er og hvorfor mennesker skulle lytte til ham, eller til den person som står stille og roligt på det andet gadehjørne, kun med et lille  smil som udstråler fortrolighed til kærligheden fra Home og i stilhed trækker mennesker til sig? Ofte er det det stille smil med den spirituelle fortrolighed som trækker jeres elever til jer. Det er ofte dette stille smil som samler al energien fra Home som laver alle forbindelserne. Nu, hvor I bruger de 5. dimensionelle redskaber, såsom Kærlighedens Net og den Tredje Jord, vil I finde ud af at tingene arbejder på en anden måde. Dette er trinene I kan bruge til at bevæge jer ind i den 5. dimension. Dette er fremtidens redskaber.

Hver og en af jer har en unik historie at fortælle. Hver og en af jer bærer en sandhed dybt inde i jer og I vil alle snart begynde på dette arbejde. Nogle af jer kan føle det, men ved endnu ikke hvordan I skal tale om det. Nogle af jer har berørt det, dog ved I endnu ikke hvordan I skal dele det. Alle disse gaver og endnu mere vil blive tilgængeligt, idet I med intention skaber jeres virkelighed som de skabere I er. På jeres egen måde, indeholder hver eneste af jer et unikt stykke af puslespillet, på samme måde som I alle har en unik skønhed.  Vi fortæller jer at på samme måde som jeres unikke skønhed, har hver eneste af jer en speciel stråle af lys som alle andre på planeten kan se, med undtagelse af jer. Det samme gælder jeres egen sandhed. Andre vil se den i jer og vil endog ønske den til sig selv, men I vil ikke kunne se den klart.  Dette er sløret i aktion og det er der at det stille smil af spirituel fortrolighed kommer ind. Der er et sted i hver eneste en hvor frøet fra Gud opholder sig. Vi beder jer om ikke at analysere det eller prøve på at anbringe det i en kasse, blot føl det dybt i det indre. Endskønt I vil blive ude af stand til at angive omfanget af det eller forklare det, vil berøringen af dette frø bringe smilet af spirituel fortrolighed frem som derefter vil forbinde jer med Kærlighedens Net.

Der er andre ting som finder sted på denne planet, som I vil komme til at forstå med klarhed i løbet af de næste tre år. For idet I bevæger jer ind i en højere vibration og idet jeres energi-tolerance forkludringer formindskes, vil I se særlige begivenheder finde sted. Vi ønsker at advare jer på forhånd, for det værste som kan ske her er, at I alle vil tage disse begivenheder for seriøst. Venligst forstå at dette er et spil i deltager i og hele ideen med spillet er at have det sjovt. Venligst tag ikke verdens vægt på jeres skuldre, for vi beder jer ikke om at ændre verden. Vi beder jer om at gøre noget uendeligt mere vanskeligt. Vi beder jer om at ændre jer selv. Ændre jeres egen forståelse og lade dette skinne udad, for selv en meget spinkel ændring i forståelsen medvirker til et enormt skift i jeres virkelighed. Denne tilsigtede ændring vil tillade jer at bære smilet af spirituel fortrolighed.

Kraften af EN

Mange af krigene på jeres planet blev skabt af energi uligevægt som begynder som frustration Derefter bygges frustrationerne op med vrede. Det er disse  små frustrationer, bygget og samlet i den kollektive bevidsthed som I har fået ud af ligevægt på en global skala. Derefter bevæger en person eller et land sig ud i frustration og handler. Når sådan et handlingsforløb begynder bliver det meget vanskeligt at ændre. Denne inerti er begyndt nu forskellige steder i jeres verden og det er meget vanskeligt at standse. I spurgte, hvorfor krig? Hvorfor behøver vi at erfare disse oprørende grusomheder og hvad kan jeg foretage mig omkring dem? Det vi beder jer om at forstå er, at I er i en fuldstændig kontrol af jeres egen virkelighed og hvorledes I opfatter disse begivenheder vil i virkeligheden skabe jeres verden. Hvad, hvis vi fortalte jer at enhver af jer eksisterer i en unik verden af jeres egen skabelse? Hvad hvis vi fortalte jer at det I tillader i denne verden bestemmer hvilke andre verdener I kommer i forbindelse med og vil bestemme jeres oplevelse? Ændr verden i jeres eget hjerte først og derefter vil I vide hvad I skal gøre i det udenfor. Hvor mange Lysarbejdere kræves der for at ændre verden? Blot een… Dig.

Frigive gamle overbevisninger

At ændre jeres opfattelse fører til ændring af jeres virkelighed. Og hvis I forstår at alle ændringer fører til noget bedre, så er det letter at se at handlingen omkring ændring er nøglen til fremskridt. Nu vil det arbejde meget hurtigere end nogensinde tidligere med mindre. . . I holder fast ved jeres overbevisninger. Vi fortæller jer at størstedelen af krige på jeres planet kommer fra mennesker som holder så fast på deres overbevisnings systemer at de ikke kan se den nye verden som bliver skabt lige foran øjnene på dem.

En rejse gennem den spirituelle portal Jerusalem

For nylig rejste the Keeper og the Keepers Keeper (Steve og Barbara) til Israel. En af de store spirituelle portaler i verden er centreret der i Jerusalem. Vandrende gennem Jerusalem befandt han, Steve, sig selv på et sted han altid havde drømt om at besøge. Han blev opdraget i den kristne tro og studerede bibelen som barn. Vi vil omfavne ham her og fortælle jer at hans største ønske på den tid i hans liv var at blive præst. . .  Ja, vi lo også af det. Som barn havde han også altid drømt om at se de steder hvor historien fandt sted og pludselig befandt han sig der. Han blev en smule forvirret, for skønt han følte energien af den største spirituelle portal på jorden, følte han det ikke på den måde som han altid har troet han ville. Da han vandrede gennem den hellige by følte han sig urolig og forvirret, for energien var ikke på linie med den måde han havde forventet den ville være. Faktisk, på en måde havde han oplevet nok og ønskede at tage af sted. Da var det at vi delte med ham, at det ikke var den spirituelle portal som havde skylden for han forvirring, men de forventninger fra alle de besøgende som skabte energi forstyrrelsen. Han slappede en smule af og derefter fortsatte han rejsen.

Snart befandt han sig gående gemme Den Hellige Kirkes begravelsesplads som huser mange af de historiske kristne kulturgenstande. Han så mange af de steder som han havde studeret som barn og på det tidspunkt hæftede vi os meget ved det faktum at han havde taget sin hat af. Faktisk bar han sin hat meget ukomfortabelt under sin arm hele tiden mens han var i denne kirke. På et tidspunkt spurgte vi ham “Hvorfor bærer du din hat under armen?”  Han replicerede, at det var en tradition og det var skik at tage sin hat af, når man var i et gudshus.   Og vi spurgte “Hvad er meningen med denne skik”?  Han svarede, “Det ved jeg ikke.”  Han prøvede derefter, inde i sig selv, at søge efter grunden til at han havde taget sin hat af. Derefter spurgte vi “Indeholder det noget magisk for dig?”  Er det et af redskaberne som du har brugt for at skabe noget specielt i dit liv?”  Han svarede med “Nej, egentlig ikke. Jeg gør det kun fordi det er forventet og jeg ønsker ikke at støde andre mennesker omkring mig.” The Keeper fortsatte med at bære sin hat under armen resten af tiden han var i kirken. Det var ikke længe derefter, at han befandt sig ved Græde Muren i den jødiske sektion af byen. Her var det skik at man havde sin hat på. Da han vandrede op til selve muren spurgte vi ham “Hvorfor blærer du din hat?” Han klukkede og sagde “Det er en skik og jeg ønsker ikke at støde nogle andre ved ikke at ærer deres skik.”  Endnu engang spurgte vi ham “Er der noget magisk i det at du sætte din hat på her og tager den af andetsteds?”  Hvis der er noget magisk i disse handlinger ønsker vi at give dem videre til jer alle, for I er dem som kigger efter redskaber på denne tid i jeres udvikling. Han responderede, “Nej, jeg gør kun dette på den måde mennesker altid har gjort, således at jeg kan opleve den måde hvorpå de traditionelt har nået Gud.”  I det øjeblik blev the Keeper opmærksom på hvordan folk alle steder har holdt så fast i deres egne sandheder og traditioner, at det fuldstændigt kommer bag på dem at der er andre mennesker omkring dem. Faktisk er byen Jerusalem, selv den dag i dag, i en tilstand at adskillelse.

Mine kære, vi har intet imod traditioner. Traditioner giver mening og rigdom til livet. Indsigelsen kommer når traditioner eller overbevisninger bliver holdt så fastlåste at de mister deres mening og undertiden endog har den modsatte effekt. Når trossystemer således som disse er opbygget på basis af Guds kærlighed, menneske og samfund, kan I se hvorfor vi har så megen vanskelighed endog begriber betydningen af frasen “hellig krig”?  Vi kan fortælle jer, at i dagene fremover vil adskillelse blive endnu mere vanskelig at udholde end den har været nogensinde tidligere.   Dette kan forårsage forviklinger af energi set udfra en større skala, og aldrig nogensinde tidligere set på Jorden. Glæd jer over traditioner mine kære, skab nogle nye og husk det magiske de indeholder for jer. Hvis I har glemt betydningen af en tradition som I elsker, så giv den jeres egen betydning. Ganske enkelt forstå at idet I udvikler jer i hurtigt tempo, vil I forstå at sandhed er en udviklings proces. Når I vokser, således vil også jeres sandhed vokse. Trossystemer som ikke giver plads for vækst, vil opleve megen stress på Jorden i dagene fremover. At finde måder at sammenblande det magiske fra forskellige trossystemer og være konstant opmærksom på hvordan denne magi kan blive brugt for at lette de menneskelige betingelser, er den virkelige opgave som ligger foran jer som Lysarbejdere på planeten Jorden. Når I går gennem livet og oplever udfordringer og føler energi forkludringen,  er det første spørgsmål vi stiller jer, at spørge jer selv “Hænger jeg for fast ved noget?” Er der måske en overbevisning inden i mig selv som jeg holder alt for fast på, så jeg ikke kan bevæge mig fremad?”  Det er skiftet, ændringen i forståelsen som mest effektivt kan bringe enhed og harmoni ind i jeres virkelighed. Når hvert menneske er villig til at slippe deres trossystemer længe nok til objektivt at se andre mennesker omkring dem, vil de se at vi alle kæmper med de samme menneskelige vilkår. Andre mennesker bærer forskellige klædninger, taler forskellige sprog, og har forskellige skikke og traditioner. Men hver eneste er i virkeligheden dig. . . og du er dem. Skabelsen af Kærlighedens Net vil nu gøre dette mere udtalt end nogensinde før.

På grund af den Nye Energi, vil forskellen mellem mennesker blive mere udtalt end nogensinde før i løbet at de næste tre år. Der vil komme en dag hvor mennesket begynder at fokusere på måden hvorpå de er ens, snarere end måde hvorpå de er forskellige. Denne dag vil blive festligholdt i Himlen, mere end I overhovedet kan forstå. Vi beder jer ikke længere om at notere noget ned om redskaberne som vi tilbyder for at leve i den højere vibration. Vi beder jeg ikke om at følge en forordning for at nå til Himlen. I stedet beder vi jer om at gøre noget meget mindre, mere vanskeligt. Vi beder jer om at være lykkelige og opfyldte. Vi beder jer om at turde glæde jer i dag. Vi beder jer om at finde passion i jeres liv og dele den med andre. Lyder det enkelt? Enkelt er det, men det er ikke nemt. Når alt kommer til alt,  hvis det var let ville alle og enhver ønske at være menneske.

5-dimentionelle kram

Her er I så. Åh, men hvad med redskaberne? Hvis dette er alt om praktisk magi, hvor er så det magiske som kan hjælpe jer med af fokusere på, hvordan I mere er ens end I er forskellige? Vi vil ikke skuffe jer, mine kære. I har mulighederne for at ændre jeres egen vibration og jeres opfattelse på et øjeblik. Det kan blive gjort på mange måder, men nu vil vi dele een måde med jer på hvorpå I kan ændre enhvers opfattelse og for at løse disse energi forviklinger meget hurtigt. Det vil måske overraske jer at finde ud af at dette er en menneskelig egenskab, ikke en spirituel. At have modet til at afføre jer jeres vinger og sætte sløret op for at komme her og spille polaritetens spil er bliver æret i alle dimensioner ud over jeres forståelse. I er de modige, dem som har turdet komme her og sidde foran spejlet og prøve på at regne ud hvem I er og hvorfor I er her. I jeres menneskelige tilstand har I også en gave. For selv vi, de Himmelske engle, kan ikke røre ved hinanden på den måde I kan.  Jeres dans i tætheden tillader jer at røre hinanden på en måde som er magisk. Nu, hvor I bevæger jer ind i højere vibrationer er dette magiske ved at blive forstærket endnu mere. Så her er redskaberne. Det bliver kaldt 5. dimensionale kram. Vi beder jer om at lære at bruge denne magiske berøring på Kærlighedens Net. Denne gave kan blive brugt mere end I aner.

Forestil jer at på toppen af jeres hoved, på bagsiden af jeres nakke har I en energetisk forbindelse til Kærlighedens Net. Forbindelsen af Kærlighedens Net er med jer hele tiden. Den næste gang I giver en eller anden et kram så åben bevidst denne forbindelse. Energien som løber gennem jeres krop vil blive umådelig, og både I og den person I krammer vil mærke den, vær sikker på det. Dette vil  flytte jer begge til et højere niveau og det vil blive et 5. dimensionelt kram. Når I gør dette vil I finde ud af at det stille smil af spirituel fortrolighed er helt jeres helt og holdent.  Øv jer i disse kram. Øv jer i at lade energien af Kærlighedens Net flyde igennem jer ved hvert eneste kram I giver. Denne øvelse vil sætte jer ind i højere niveauer og gøre det lettere for jer at ændre energi forviklinger, for at I kan leve i harmoni, for at I kan blive lykkelige. På tidspunkter hvor I kigger jer omkring og spørger, hvem skal jeg nu kramme, så husk, begynd med dig selv. At begynde med sig selv vil hjælpe med til at forbinde jer med andre.

Forstå at gaven fra Home vil være med jer hele tiden. I behøver kun at læne jer op af den for at bruge den. Øv jer flittigt og forbind jer med energien fra Home, da den er jeres fødselsret.  I er de største engle der nogensinde har levet. I har de største muligheder for at ændre denne planet og alle jeres spil ved at ændre jeres hjerte. I bærer den unikke skønhed som er gnisten fra Gud.  Find anvendelse for den når som helst det er muligt og når I har mulighed for at dele et 5. dimensionelt kram.  Gud velsigne jer.  Vi er så umådelig stolte over jer. Det er med den største ære at vi beder jer om med stolthed at bære det stille smil af spirituel fortrolighed, behandle hinanden med respekt, have omsorg for hverandre og spille godt sammen.

 

Espavo.

the Group

 

At forbinde Hjertet
At træde ind i min kraft

Af Barbara Rother

Jeg husker de første få Beacons meddelelser Steve og the Group skrev. Det var en tid med sådan en stor ændring for mig. Jeg læste meddelelsen og løb tilbage til hans kontor for at sige “du skrev dette for mig!”  Det er nøjagtig sådan jeg føler det nu. Denne meddelelse føles som om den er skrevet helt specielt for mig, fordi jeg forbinder den med så meget. Jeg har en følelse af at alle og enhver kan se sandhed i disse ord. Vi er så forbundet. Vi går måske individuelt gemmen livs oplevelser på forskellige måder, men grundlæggende går vi alle gennem vores spirituelle veje. Vi kigger efter svar som vil føre os fremad til en bedre forståelse af hvem vi er og hvem vi bliver dag efter dag.  Jeg løfter mit vibrations niveau, for at det kan passe til den er jer nu.

Helt fra vi begyndte med Lightworker har jeg være på det hurtige spor til spirituel udvikling. Vi udvikler os alle så hurtigt.  Jeg ved for mit eget vedkommende, jeg har været nødt til at spørge spirit om at nedsætte processen en smule, så jeg kan nyde det øjeblikkelige skridt i mit liv før jeg bevæger mig videre frem. Jeg føler der er mange niveauer af den jeg er. Når jeg begynder at have en følelse af rastløshed og utilfredshed, så ved jeg at det er tid til at tage imod min næste udfordring.  Jeg bliver opmærksom på at jeg er parat til at opdage den næste del af mig.  Jeg har for nylig skabt lykke i min ydre verden ved at flytte til vores nye hjem. Nu er jeg parat til at kigge dybt indad og se hvordan jeg kan udvikle det indre. Det er min tid til fuldt ud at tage min kraft.

Da vi første gang lavede vores seminars, fortalte jeg Steve at jeg ville klare alt det bag ved scenen, detaljerne ved begivenhederne, lave registreringen og støtte ham når han præsenterede sit arbejde. Han ville præsentere seminaret medens jeg sørgede for at alting forløb glidende bag ved scenen.  Imidlertid lagde jeg ikke stemme til præsentationerne. Som tiden gik følte jeg,  at det var nødvendigt at tale åbent og blive mere en ligelig del af arbejdet. Jeg er velsignet med at have en partner som støtter og opmuntrer mig til at bringe mig selv til det næste niveau af min vækst. Nu er vi en blanding af energi med vores arbejde. Jeg kan ikke vente med at se hvor jeg går herfra. Det plejede at være således, at ved Steve’s private sessioner ville jeg være lykkelig ved at hilse på mennesker og tale med dem medens de ventede på deres session. Jeg talte også med folk når jeg skulle udarbejde sessionerne pr. telefon. Jeg har altid værdsat disse forbindelser. Jeg er for nylig begyndt at føle at der er noget mere jeg skal gøre. Jeg har glædet mig ved at være en støtte for Steve, og nu opmuntrer han mig til at træde ind i min egen kraft, endnu mere. Han har altid opmuntret mig til at gå fremad og æret at jeg havde behov for det for mig selv. Med dette vil jeg med stolthed annoncere at jeg vil begynde at tilbyde mine egne private sessioner i januar 2005. De vil være anderledes end Steve’s sessioner. Vi har alle noget som er enestående, vores eget at tilbyde.  Jeg vil kommer med min egen sandheds duft. Jeg vil tilbyde “Readings fra Hjertet”.  Jeg smiler med spirituel fortrolighed idet jeg skriver dette.

Dette er den perfekte tid på året til at træde frem. Idet jeg bringer dette år 2004 til sin afslutning, tænker jeg på og påskønner de mange skridt jeg har taget på det seneste.  Jeg bruger tiden til at føle hvor velsignet jeg er i mit liv. Jeg takker mig selv for hvert eneste skridt jeg har turdet tage dette sidste år og føler spænding ved at opleve det næste niveau af den jeg er blevet. Jeg beder jer alle at være med mig på dette eventyr vi kalder livet og fejre vores kraft.

Kærlighed og Lys.

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!