Juli 2003

Fantom Døden
på Planeten Jorden

Fra Steve:

Jeg sad ved min computer i vores nye Lightworker familie-rum og talte til folk fra USA, Irland, England, Holland og Tyrkiet. Det er fantastisk at være i stand til at tale med familie over hele verden som her. Jeg havde ligt nævnt overfor dem der var tilstede her i rummet, at jeg blev nødt til at forlade dem for at afslutte the Beacons, da en eller anden spurgte mig hvad the Beacons handlede om denne måned. Jeg fortsatte med at fortælle det. og blev opmærksom på en svag latter over min skulder. Da jeg kom tilbage 90 minutter senere, måtte jeg fortælle hende, at det alt sammen var ændret. Mange gange tror jeg at jeg ved, hvad vi skal tale om, kun for at finde ud af at de havde anderledes ideer. Således var det også med denne meddelelse.

I private sessioner som jeg foretager med the Group taler vi en hel masse om mennesker som har oplevet fantom død. Faktisk er det den oprindelige tid som vi har aftalt at vi ville gå over. Nu, hvor vi har muligheden for at blive, vælger mange af os at blive i stedet for at dø. I hvert fald, når jeg taler med nogen som har oplevet fantom død, er det let at se at hele deres liv tog en drastisk vending i selv samme øjeblik. Nu siger the Group at det samme fænomen sker med fores forbindelse med lyset. De siger at fra et kosmisk perspektiv hænger der et stort tegn over Jorden som siger  “ADVARSEL – Fantom Død under udførelse.

Hilsener fra Home

Vi er så begejstrede for at være her med jer på denne tid og iagttagere, mens magikerne af Spillebordet vågner fra deres drøm. Vi ser jer fra et perspektiv som vi elsker at dele med jer, for det er iagttagelsen fra selve Home. Vores største håb er at vejlede jer på de nye måder. I er ikke de samme mennesker som I var for kun en meget kort tid siden. I træder nu fuldstændig ind i anden bølge af kraftfuldhed, og det forandrer alting som er gået forud. den første bølge af kraft var “følg lederen” og den anden er nu “følg jer selv”. Ja, det lyder enkelt, dog det er det ikke. For at I kan fungere i den anden bølge af kraft, er det nødvendigt for jer totalt at re-vurdere alle paradigmer som I har skabt hidtil.

  Daggryet for det Nye Lys

I udstråler nu et Nyt Lys. Vi har kaldt jer for Lysarbejdere, for I spreder base energien af kærlighed gennem det lys som I er fælles om. Selv når jeres fremskridt fører jeg til en ny forståelse af jeres formål her på Jorden, vil jeres fremskridt inden for videnskab også begynde at blive efterprøvet – selv de højere sandheder som I kun har været i stand til at bevise i jeres hjerter hidtil.  Energien som vi har kaldt lys vil snart få en ny mening, idet jeres videnskaber nu er lige på kanten til de store opdagelser omkring lys. Dette vil skabe et skift i de videnskabelige foreninger som vil have en langt-rækkende effekt på måder hvorpå mennesker opfatter sig selv.

For dem af jer med videnskabelig nysgerrighed vil vi giver jer nogle hints her, og resten af jer kan springe denne paragraf over.  Dette, som I har betragtet som lys er kun en lille del af det energi bånd som bærer den fulde energi fra Home gennem den Centrale Sol og til jer, Lysets spektrum –  hvilket I ikke kan se – endnu. Måden at få adgang til disse dimensions virkeligheder på er gennem en serie af  90-graders drejninger (vinkel). Selv de ældgamle Ægyptere vidste at for at få adgang til efterlivet, som de kaldte det, var det nødvendigt med en 90-graders drejning. Vi har plantet frø fra denne ældgamle visdom inde i tidligere meddelelser og nu slår disse frø rod. Det som jeres videnskab er på vej til at opdage er forbindelsen mellem lys og magnetisme. Denne forbindelse er nøjagtig 90 grader.

For nylig viste the Keeper et nyt farve bånd, som han ikke har set tidligere. Vi fortæller jer, han var meget begejstret, da vi viste ham det, indtil han indså, at ordene som var nødvendige for at beskrive denne oplevelse for andre, ikke eksisterede endnu. Ja, der er mange andre spektre af farver bag det som I kalder de fire grund farver. Det som må huskes her er, at de andre bånd af farver ikke eksisterer udenfor disse fire vibrerende bånd, men snarere inden i dem.

Det vil ikke vare længe, før I begynder at forstå hvor enkelt lys egentlig er. Og selv om I måske ikke kan se de andre bånd af lys med jeres øjne lige nu, vil I være i stand til at se beviset og reaktionen på dette lys. I ved det måske ikke, men vi fortæller jer, at I kan se dette på denne selv samme dag. Det er den vigtige meddelelse som vi deler med jer nu.

Velkommen til den 5. Dimension

I er trådt fuldstændig ind i den 5. dimension og lige nu akklimatiserer I jer selv til denne energi. Selv mens vi udtaler disse ord vil mange af jer blive opstemte – ser frem til mulighederne for ny kraft og nye evner. Ja, det er sandt, dog med det samme fremskridt kommer en ny, besindighed omkring ansvarligheden for at bruge disse evner fyldestgørende. Dette er den vigtige del af udnyttelsen af den anden bølge af kraft.

Lysets Fantom Død

Mange af jer har oplevet fantom døden, hvor I havde en specifik mulighed for at forlade Jorden og vende tilbage til Home. Dette udgangspunkt i jeres lineære tidslinje blev placeret der i den første del af livet gennem jeres planlægnings møder. Mange af jer som har oplevet mindst én Fantom Død ved, at efter denne grænselinje, tog jeres liv et helt nyt fokus og vendte ækvivalent 90 grader. Åh ja, nu finder mange af jer ud af, at I faktisk har haft en Fantom Død.  Det vi fortæller jer i dag er, at det er Lyset i sig selv på planeten Jorden som erfarer, oplever Fantom Døden. Når I ser tilbage på den tid i jeres historie vil I se en ny forbindelse til lyset fra denne dag fremover. Dette er i sandhed Fantom Døden på Planeten Jorden og et nyt start tidspunkt.

Krystal Energien

Krystal energien har været filtreret ind fra jeres Solare Sol og det er blevet opmagasineret i de tektoniske plader på Jorden. Den seneste infusion af energi har forårsaget meget stress for dem af jer som er følsomme overfor den. Faktisk – de fleste af jer som kalder jer selv Lysarbejdere, er i virkeligheden sensitive overfor denne energi når den kommer ind i jeres verden. Mange af jer har følt jer fortabte og frakoblede. I har måske følt jeres emotioner brudt ud på de mest upassende tidspunkter. Den sensitivitet som I har til denne energi, er den samme gave som gør jer til Mester Healere, så frygt den ikke. Dog, forstå at I vil akklimatiseres til energien, mens den kommer ind i jeres verden. Fortsæt med at holde øje med solare udslip, efter tegn på denne energi og dette nye lys som kommer ind i jeres verden. Det er her for at overbevise jer, med den magnetiske base, i hvilken  kraftfulde mennesker vil blomstre. Energi infusionen var nødvendig, for I er ved at dreje rundt om et vigtigt hjørne.  Det 90-graders drej vil nu begynde i de næste måneder. August 2003 vil blive set på overalt i hele Kosmos som Fantom Døden af det Gamle Lys. Selv for mindre end to måneder siden var tiden direkte fremad usikker. Det var ikke kendt, hvad enten den stærke infusion af Krystal Energien ville tjene det højeste gode  eller vælte den fine balance som den havde i fortiden. Vid, at I har gjort det godt og det stress som I har døjet med, har tjent et meget højere formål i akklimatisationen af denne energi.

Åh, men I er ikke de eneste, som føler denne energi. Disse avancerede børn med Indigo-farverne føler denne energi mest af alle. De vil føle sig desorienteret, forvirrede, urolige og i disharmoni, når dette nye lys ankommer til jeres verden. Det vil se ud for dem, som om deres magi er forsvundet og dette vil måske forårsage endnu mere stress som et resultat. Vær tålmodige med dem gennem disse tider, mine kære. de er her for at foretage et meget vanskeligt job og fortjener jeres kærlighed, vejledning og respekt.

Hemmeligheden med det Nye Lys

Der er to måder hvorpå I kan “lege” med Lyset i jeres Leg. En af dem er at reflektere lyset og den anden er at være lyset. I har så mange gange tænkt at det ville være bedst at reflektere lyset, for det var vanskeligt for jer i den første bølge af kraft at se jeres sande pragt. Hvis I ikke kan se jeres sande selv, vil det ikke være muligt at være lyset, kun at reflektere det. Endskønt der ikke er nogen forskel i udkommet og den ene måde ikke er bedre end den anden, men ved ikke at have begge valg begrænser i mængden af Lysarbejdet som I kan udføre.

Nu fortæller vi jer, at der er et direkte gensidigt  forhold mellem modtagelsen af jeres sande kraft i den anden bølge og muligheden for at udstråle det nye lys. Tag ansvar for jeres egen lykke og jeres egen virkelighed og hav modet til at vælge igen, hvis jeres omstændigheder ikke tjener jeres ånd.

Nu til hemmeligheden, menneskets kærligheds hemmeligheder… Lyset er ikke udenfor jer, det er jer.  I er lyset.  Selv om lyset kommer ind som Krystal energi er det i virkeligheden en refleksion af jeres eget . Det er grunden til at I føler det så stærkt mens det ankommer til jeres virkelighed. Dette nye lys i form af Krystal Energi virker gensidigt og ændrer magnetismen på Jorden når det ankommer. Det er derfor videnskaben måske nu ser forbindelsen mellem lys og magnetisme.  Først mærkede I det ikke, ikke førend det blev frigivet fra de tektoniske plader ind i jeres dimension. Det er grunden til at jeres tid har været fyldt med forøget stress. Udfordringen er, I er ikke vant til at være lyset og tillade denne energi at flyde gennem jer, antænde jeres højere lys i det indre. Vi beder jer om at finde måder hvorpå I kan lade jeres lys skinne, for dette indeholder nøglen til at føle jer behagelig tilpas, mens ændringerne til Jordens magnetisme fortsætter.  Vær tålmodig og stå i de mest vanskelige situationer og tillad jeres eget lys at strømme ud fra jer. Til dette arbejde  tilbyder vi jer et værdifuldt redskab.

Spirituel Tillid

Ja, vi har iagttaget jer og ved at det er meget vanskeligt at være Gud i menneskelig form. Jeres ego som har tjent jer så godt, sikret jeres overlevelse, men også  holdt jer væk fra at tage hele jeres kraft.  Nu, selvom I har gjort fremskridt, passeret nødvendigheden for et ego, jagter det jer stadigvæk, overskygger hver eneste bevægelse. Dog, når I forstår at jeres sande selv er ånd og ikke menneske, holder egoet jer ikke længere. Derfor beder vi jer om at finde den spirituelle tillid som er inden i jer alle hele tiden. Giv adgang til sprit i det indre, selv kun for et øjeblik og føl tilliden som ligger slumrende dybt inde i jeres sjæl og I har et redskab som kan udnyttes i de mest stressfulde tider. Stands op, indånd, og føl ånden i det indre. Derefter, føl ganske enkelt smilet af spirituel tillid der med lethed finder vej til jeres ansigt. Det er et diskret smil som kan følge jer gennem hele jeres dag. At huske at det er der, er den mest vanskelige del.  Det er alt som er nødvendigt for at stå ansigt til ansigt med hvert øjeblik, hver dag, med tilliden som er jeres sjæls fødselsret. Dette diskrete smil giver fødsel til det fulde spektrum af lys som er jeres alene. Dette diskrete smil er den mest effektive måde for jer til at være lyset i de dage med ændringer som ligger forude.

Tag denne viden og bevidst del jeres specielle spektrum af lys med enhver person som villigt kigger forbi på jeres vej. Stå i fuldkommenhed, i sandheden og skønheden af jeres lys og ej dets kraft fuldstændigt. Rør ved hinanden med jeres lys åbnet og frivilligt, idet det bliver accepteret. Derefter vil I finde ud af at det bliver stærkere ved hver eneste anvendelse. Dette er den fulde kraft fra Home, udtrykt gennem de mest smukke væsener som nogensinde har taget uendelig form. I er Lysarbejdere… men selv endnu mere… I er Lyset… og vi elsker jeres lys mere end I overhovedet  begriber. Vi ved, jeres tid er udfordrende, vi ved, at der er tider, hvor I ikke ser klart, hvor I er på vej hen eller hvad der sker. Men venligst – lev ikke jeres liv i forventning om at en eller anden magisk dag vil alting blive rigtigt i verden. Vid, at I har muligheden for at skabe denne verden i jeres eget område – lige nøjagtig på denne dag. Begynd med at give adgang for den spirituelle tillid som ligger inden i jer og I vil se det Nye Lys på Jorden.

Vi er så glade for vores tid sammen på jeres måde, for I inviterer os til at spille med i Spillet på denne særlige måde. Åh, men det er mere end det, for I inviterer os ind i selve jeres hjerter og vi ærer jer for denne invitation, mere end I aner. Denne åbning af jeres hjerte giver os den unikke mulighed for at plante frøene af lyset som vil hjælpe jer med at (re-member) gen-huske hvem I i virkeligheden er. Ligesom stolte forældre som iagttager deres barn med den største kærlighed, når det bevæger sig fra søvnen og åbner øjnene for at foretage en sjæle kontakt med forældrene, ære vi også jer dybt, fordi vi kan være her og iagttage jer, når I nu bevæger jer, vågner fra drømmen. Vid at I er aldrig alene. Vi beder jer om at gen-huske, at dette er en vidunderlig leg som I spiller og at I må behandle hinanden med respekt, have omsorg for hinanden og lege godt sammen.

ESPAVO

the Group

 

At forbinde Hjertet
Opvågning til Nye Lys

Fra Barbara

Steve og the Group talte om Fantom Død fra det gamle lys. De sagde, at det ville begynde at kunne føles i begyndelsen af august. Jeg ved at energien af dette skift vil blive høj og vi kan vente på det med spænding og måske med en lille tøve, fordi – som med enhver ændring, vil det blive en lille smule ubehageligt. At træde ud uden vores sikkerhedsnet og vove at flyve højt op i vores egen energi kan være skræmmende, men dog ganske spændende.

Jeg følte det lidt som om jeg forlod mit gamle lys næsten for fire år siden. Imidlertid er jeg sikker på at jeg er parat til et andet skift, snart. Det var dengang jeg besluttede at stole på Spirit og forlade min karriere som havde været mit sikkerheds net i tolv år. Jeg vovede at stole på mig selv, at jeg skulle slå mig sammen med Steve i vores Lysarbejde på fuldtids basis. Dette var et kæmpe spring af tillid. Jeg har aldrig fortrudt dette valg.

I går aftes var jeg sammen med medarbejdere fra mit tidligere arbejde, til en genforening og festligholdelse af en fødselsdag. Engang imellem i løbet af de sidste få år har jeg været i forbindelse med nogle af disse mennesker, men i går aftes var et opvågnings øjeblik til at se på min fortid – hvem jeg var dengang – og se mit nuværende – hvem jer er i dag. Det var lige som at træde ind og ud af to forskellige dimensioner. Hvor er jeg lykkelig over at jeg kunne vende tilbage, og komme tilbage, ind i min virkelighed af mit nuværende liv, hvor jeg har skabt mit nye lys!

Menneskene som jeg var sammen med er specielle, varmhjertede sjæle, især en af mine kære venner som altid vil være i mit liv som en ven og søster, Jean. De hjalp mig alle på min vej til selvbevidsthed, for det meste på positive måder, men til tider også på negative. Dualitet spillede ofte en stor rolle i den oplevelse. I tolv år var dette min virkelighed, min dagligdags eksistens, som min verden afhang af. For det meste var det et lønnende arbejde. Hvor ofte bliver vi ikke fanget i at tænke at vores job er den vi er! Jeg ser mennesker som har mistet gnisten i deres øjne. De ser ud som at være eksisterende i livet i stedet for at skabe det. Jeg opmuntrer meget til at folk danser i deres passion og leger i deres glæde, som Steve og the Group siger – alle dage af deres liv.

Mens jeg sad og nød konversationen, i hvilken vi blev fanget ind i hinandens liv, følte jeg mig selv falde tilbage ind i hvem jeg troede jeg var i så mange år. Så tog jeg en dyb indånding og begyndte at sætte pris på den jeg er i dag. Det var næsten som om min ånd løftede mig op over min krop for at kigge ned på min fortid og nutid. Med undtagelse af nogle få mennesker, forstod næsten ingen hvem jeg var blevet i mit nye liv. De fortalte at jeg havde en glorie omkring mig og om hvor lykkelig jeg så ud, men det var klart at min nye virkelighed ikke var deres. Og jeg ved dette er okay.

Jeg kørte hjem fyldt med tankerne som spandt i mit hoved. Jeg følte det, som om jeg lige havde genbesøgt min fortid. Jeg ved, at i den hensigt at skabte et nyt liv, bliver jeg nødt til at komme overens med den som jeg har ladt tilbage. Dette er Fantom Død af lys, som jeg kan se at jeg lige oplevede. Jeg var fyldt med blandede følelser omkring hvem jeg var alle disse år. Arbejdet tjente sit formål, men jeg må sige det havde sine øjeblikke, hvor jeg tillod andre at tage min kraft og få mig til at føle mig mindre end den jeg ved at jeg er. Et af de lykkeligste øjeblikke var, da jeg forlod det gamle job og fortalte min chef, hvordan jeg i virkeligheden følte. Jeg fortalte hende, at jeg følte mig så forbundet med den jeg i virkeligheden er når jeg lavede mit arbejde med Steve og jeg følte mig så kraftløs når jeg kom tilbage til kontoret. Dette var begyndelsen af min kommunikation, som jeg har fundet frem til om mig selv og andre. Jeg må tale min sandhed. Dette er min bemyndigelse. Selv om det måske ikke var noget hun havde lyst til at høre, tror jeg, min chef forstod. Hun ønskede mig det godt, og det gjorde mine medarbejdere også. Jeg er nu i stand til at træde tilbage og føle enhver negativ emotion fra det tidligere og vide, at de var krystaller på min bevidstheds vej. Jeg er taknemmelig for alle de vidunderlige, glade minder jeg oplevede gennem den tid af mit liv.

Det er spændende at ønske at genfinde sig selv ved at skabe sit nye liv, sit nye lys, men det er vigtigt aldrig at glemme jeres tidligere. Enhver dag vi har oplevet er en hjørnesten til den vi er i dag. Vi kan lave en delvis eller total forandring af den vi er, men må huske at forbinde os med vores center – som er den Spirituelle fortrolighed som the Group lige talte om. Dette er vores kerne personlighed, uanset hvor mange niveauer af vækst vi går igennem. Modtag det og du vil finde din kraft.

Hver dag opdager jeg anderledes, ny områder, at hvem jer er og hvem jeg er ved at blive. Jeg takker min fortid. Jeg omfavner min nutid og jeg kan ikke vente med at se hvor lyst mit ny-fundne lys vil skinne i fremtiden!

Med kærlighed og lys

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!