Maj 2002

Forflytning
Den Kosmiske Skælven

 

Fra Steve:

Gruppen siger at der sker nogen interssante ting i denne tid specielt for Lysarbejdere. De siger vi er ved en vigtig skillevej nu. Lysarbejdere overalt har oplevet en forflytning i deres liv. Mange har svært ved at forstå, hvad de “har gjort forkert” eller hvorfor det, de selv har skabt, ikke udfolder sig som planlagt. De satte ud i en bestemt retning bare for at opleve, at deres retning er blevet ændret. De bliver forvirrede og føler sig desorienterede af det. Der er også andre som bliver revet bort fra deres forbindelser, så de kan være forberedt på at flytte sig. Gruppen siger, at dette er Kaldet til Lyset, som vi har bedt om, da vi kom ind i det fysiske. Vi bliver nogen gange så optaget af vores egen verden, at vi glemmer der er et højere perspektiv på vores bedste sted i denne verden. Her minder Gruppen os om, at der er en grund til at vi er her, og at vi har vigtigt lysarbejde at udføre.

 

Hilsner Hjemme-fra.

Der er vores største ære at sende dette budskab om håb og kærlighed ud til de af jer, som holder lyset på Planeten Jorden. Mange af jer har arbejdet i mange liv for at være netop der, hvor I er nu.

Den kærlighed vi føler for jer strækker sig langt ud over ord, vi kan bruge for at beskrive det. Det der sker på jeres planet er nu ved en skillevej. Nu er det tid at bære Lyset.

Fra Centralsolen

Da Jorden og menneskeheden nåede et bestemt vibrationelt stade, begyndte en serie af begivenheder at udfolde sig og begyndte at ændre jeres virkelighed. I selve Universets kærne er Centralsolen. Dette er oprindelsesstedet for “alt, som er” og hvor alt, hvad I opfatter som virkeligt, begyndte. Jeres videnskabsfolk er i den seneste tid begyndt at gøre opdagelser om Universets center, som de ikke vil forstå de første år. For øjeblikket tror de, det er et kæmpemæssigt sort hul. Det er meget mere end det, og de vil snart finde ud af, at det er af krystallinsk natur. Faktisk er grunden til at de ser det på en anden måde, at Krystalenergien, som udgår fra det, bevæger sig meget hurtigere end lyset og åbner derfor en port, som ikke opfører sig på en måde, som de er vant til at se. Krystalenergien, som udgår fra Centralsolen, måtte ændres til en slags energi, I kunne tilpasse jer. Derfor måtte den passere gennem jeres egen sol og blive ændret til en endelig form, som kommer ind på Jorden i dette øjeblik.

Forflytning

Energien har bygget sig op samtidig med at I mærker ting langsomt ændre sig omkring jer. I kære, læg venligst mærke til, at afklaringerne, som mange af jer har stået ansigt til ansigt med i de senere dage, har været en forberedelse til at flytte jer til jeres næste rolle som Mennesklige Engle. I var dem, der bad om at være her netop nu, at være på det rette sted, i den rette position, på det rette tidspunkt for at gøre en forskel i menneskehedens udvikling. I de senere dage har mange af jer følt, at I er blevet flyttet væk fra jeres tryghed for at finde jer selv i omstændigheder, som I ikke ventede. Nogle af jer føler jer forladt af Det Guddommelige og jeres følelse af at være adskilt vokser sig stærkere. Nogle af jer finder jer omplaceret eller forflyttet til et andet geografisk område, hvor I aldrig troede I skulle være. Nogle af jer har pludselig oplevet jer selv uden det arbejde, som I tror vil understøtte jer, eller langt fra familie og venner. Vær søde at forstå, at selvom denne tid kan synes stressende, befinder I jer midt i den mest spændende tid i planeten Jordens hele udvikling. Nu, mere end nogensinde, er der behov for at afbalancere Krystalenergien og fordele den over hele planeten. Mange af jer har bedt Det Guddommelige om at finde den højeste og bedste udnyttelse af jeres arbejde. Vær derfor ikke overraskede over at opleve ændrede livs-omstændigheder som resultat af det. Nogle vil blive opfordret til at flytte midlertidigt for at afbalancere planetens fysiske energi. For mange vil det blive en midlertidig forflytning, hvor I vil blive brugt til at plante frø af Lys på strategiske steder.

En Frigivelse af Energi

Krystalenergien, som kommer ind i jeres verden, har forårsaget ændringer, som I ikke vil kunne se klart før om nogle år. Krystalenergien, som er blevet frigivet til jeres planet inden for de seneste måneder, har fået jer til at fortage tilpasninger i jeres daglige liv. Nogle ændringer har været endog drastiske omrokeringer i forhold til, hvad I troede var jeres vej. Vi hylder jer for jeres mod til at gå gennem disse forandringer, fordi vi ved hvor svært det er for mennesker at opleve forandringer. Oven i købet har nogen af jer bevidst valgt at holde lyset for andre i løbet af denne mørke tid. Det ærer vi jer for ud over jeres forståelse. Det er virkelig de Menneskelige Engles handling.

På nuværende tidspunkt sidder I på tærsklen til en endnu en “påhældning” af energi. Denne energi-frigørelse åbner – sammen med det klima af frygt og mistillid som eksisterer i dag – døren for mis-dirigering af denne energi og for tilbageskridt for den mennesklige race. Tillad os at meddele jer, at Krystalenergien, som nu kommer ind på Jorden, først var bestemt til at sætte gang i en serie af begivenheder, som ville betyde global krig, også kendt af jer som Armageddon. Dog har de fremskridt I har gjort, som skabere i mennesklig form, gjort det muligt at bruge denne energi til dens højest mulige formål som et redskab i evolutionen. Men stadigvæk kan denne “indsprøjtning” af energi i jeres virkelighed forårsage mere reaktion fra dem, som klynger sig tæt til den gamle måde.

Vi fortæller ikke dette for at gøre jer bange, men fordi det netop er derfor mange af jer er på Jorden lige nu. I er kommet for at lyse op og nu vil I få lejlighed til at lade jeres Lys skinne mere end I nogensinde havde forestillet jer. Derfor holder vi så meget af ordet Lightworker. Det er et udvalgt navn, som I bærer i denne ændringens tid. Vid, at I er Spillets Mestre. Tab ikke modet på grund af dette og at mange af jer oplever uventede forandringer lige nu. Det er midlertidige justeringer for at hjælpe med at afbalancere energien. I realiteten er I dem, som vil hindre jeres planet i at overreagere på disse ændringer, som den oplever.

En mundfuld frisk luft

Vinduet til foråret er åbnet og ind blæser den reneste, klareste luft I nogensinde har følt. Nogle af jer vil have det pragtfuldt, når I ånder dybt og nyder den nye oplevelse. Nogle vil reagere med hosteanfald, når ubalancerne i deres egne lunger er tvunget til at indånde den friske luft. Nogle vil holde deres vinduer totalt lukkede og tænke, at den rene luft på en eller anden måde er ond. Hvad reaktionen end måtte være, så husk venligst at alle mennesker over alt må tilpasse sig den friske luft for at forårets knopper kan få fæste og det næste skridt i evolutionen slå rod. Derfor er det største I som Lysarbejdere kan gøre at hjælpe jer selv først, og derefter hjælpe andre til at akklimatisere sig til den nye energi og de nye måder. Det kan kun gøres på én måde: At holde lyset inden i jer selv. Hav mod til frit at træde ind i næste stadium. Byd forandringen velkommen og forstå, at når I sommetider føler, at der ikke er hjælp fra Den Åndelige Verden, er det blot fordi den åndelige verden og jeres Højere Selv sætter jer i position til at gøre en endnu større forskel. Hold lyset Hjemme-fra dybt i jeres væsen, hvor det kun kan ses af dem, som er klar til at se det. I Planeten Jordens højere vibrationer må al healing kun udføres på anmodning. Hold derfor jeres sandhed inden i jer og giv kun, når I bliver spurgt. Tag ikke ansvaret for at afslutte krig på Planeten Jorden. Gør derimod plads til de kraftfulde, som i møder. Tag ansvar for fred i jeres daglige virkelighed og tillad det at lyse fra jer. I er dem, der har valgt at komme ind med glemselens slør så perfekt, at I ikke engang husker jeres storslåethed. Vi beder jer nu, mere end nogensinde, om at huske, hvem I er.

At lære hvordan man giver andre styrke uden at tage deres kraft fra dem er det magiske, kære venner. Find ud af hvordan, nu. Gør det overfor jeres børn, gør det overfor jeres mand, gør det overfor jeres kone, gør det overfor jeres chef på arbejdet, gør det overfor problem-mennesker og venner. Skab plads for det kraftfulde menneske overalt i jeres liv, og jeres eget liv vil blive beriget ud over jeres højeste drømme. Det vil mere end noget andet skabe Hjemme på jeres side af sløret.

Vi tilbringer denne tid sammen med jer for at hjælpe jer med at huske jeres sande natur, jeres kraft og også at huske Hjemme. I har ingen ide om de bemærkelsesværdige forandringer, I allerede har sat i bevægelse, og dog er I her og venter på at tage det næste skridt. Lysets familie er jeres rette arv, Kære. Vid, at hver gang I smiler, kan dette Lys ses og føles af alle. Bær det med stolthed i jeres eget væsen. Vid at I aldrig er alene, fordi vi i denne familie altid har jer i vores hjerter. Det er med den største kærlighed vi beder jer om at behandle hinanden med respekt, støtte hinanden og spille godt sammen.

ESPAVO.

Gruppen

Espavo!

 

Hjerte-forbindelse

Fra Barbara

Livet er det, der sker, når vi har travlt med at lave planer for, hvad vi skal med vores liv. Vi føler os alle tvunget til at have kontrol, at planlægge hvert minut af dagen. “Jeg MÅ læse den bog. Jeg MÅ på det kursus”, siger vi til os selv. Det store behov for at udvikle os er et positivt træk, men det er vigtig at afbalancere det.

Tag tid til bare at være. Find centret for jeres blotte eksistens og sæt pris på den person, I er lige nu. Tænk bare 6 måneder tilbage og se, hvordan I er vokset. Jeres fremtid er lys og fyldt med forventning. Tag jer tid til at blive centreret og finde fred indeni, så vil I være klar til at gå videre og se de udfordringer i øjnene, som måske vil følge med forandringerne i livet. Sig til jer selv at det er OK at føle sig usikker. Tillad jer selv en tilvænningsperiode. Hvis I lærer at takle forandring med lethed vil uvelkomne ændringer blive til at bære og ønskede ændringer lettere at foretage.

Netop som jeg skriver dette, er jeg i færd med at tænke over det forgangne, glæde mig over nuet og ser med forventning mod fremtiden. Jeg er i min hjemby St. Louis, Missouri. Jeg har netop besøgt stedet, hvor jeg voksede op. Der bor en ny familie nu og de har givet kærlighed til det hjem, som jeg levede i de første 20 år af mit liv. Denne oplevelse har ført mig tilbage til min fortid, idet jeg husker alt det glade og det sommetider ikke så glade. Tiden for mine tidlige år. Da jeg gik fra mit gamle hjem følte jeg taknemmelighed over at få mulighed for at opleve dette pust fra min fortid. Intet forbliver det samme i længere tid. Sæt pris på fortiden, vær i nutiden og se mod fremtiden med forventning. Hold fortiden i jeres hjerter og forvandl den ukendte fremtid til glæde over mulig-hederne for, hvad I kan skabe. Men vigtigst er dette:

Glæd jer over i dag

Kærlighed og Lys

Barbara Rother

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!