Januar 2002

Det hellige rum
Om at skabe plads i en Ny Verden (The Sacred Room)

 

Fra Steve:

Det følgende er en live kanalisering givet ved “A Week to Remember” -seminaret i Ardeche, Frankrig, den 23. oktober 2001. Denne meddelelse er en anmodning om handling. Når vi træder ind i det nye år og ind i 5. dimension, beder vi jer om at tilslutte jer vor handling, når vi nu skaber det HelligeRum.

 

Hilsener Hjemmefra.

Kunne I mærke energien ændre sig i rummet? Kan I mærke den kærlighed vi føler for jer? Vi beder jer indånde den og lade den blive en del af jer. Det er vort højeste mål at være sammen med jer i denne specielle tid, at afspejle jeres storhed. For når vi taler gennem Vogteren på scenen i dette vidunderlige rum, kan vi fortælle jer at der er mange væsener her som kigger på med stor forventning, for I er ikke blot ved at ændre jeres egen verden, I er ikke blot ved at ændre jeres egne paradigmer, I er ved at ændre Alt-Hvad-Der-Er. Det takker vi jer for. I har bygget jeres Spillebræt så godt. Foran jer har I placeret glemselens slør. Jeres mening med at være her på Spillebrættet var at vågne op og være forvirrede, og det har I gjort godt. I spørger hele tiden “Hvad er meningen med livet? Hvad kom jeg hertil for? Hvor er min passion? Åh, mine kære, hvis I kunne se det som vi ser, hvis I kunne se jer selv, som vi ser jer, så ville I kunne forstå, at I er mestrene som gemmer sig bag slørene, ude af stand til at huske jeres sande storhed, for det er Spillets regler, som I selv har opstillet. Det er hovedindholdet i det I har gjort, og når I nu skal til at tage det næste skridt, vil I opdage at sløret er ved at blive tyndere, men dog ikke forsvinder helt. Det er stadig vigtigt at I bærer slørets egenskaber. Hvorfor? Simpelt hen fordi, at hvis I skulle fjerne sløret i dag, så ville I se jer omkring i rummet og sige “Åh, dig kender jeg. Jeg kan huske dig, nå det er sådan du er” Og I ville holde et stor gensynsfest her i dette rum. Og I ville give hinanden knus og I ville tilbringe en fornøjelig tid sammen med at huske, og så ville I alle tage Hjem. Men der er endnu meget der skal gøres. Derfor foreslår vi, at i stedet for at fjerne jeres slør, at I følger hjertet og holder den gensynsfest alligevel. Selv om I måske ikke vil have den fulde hukommelse, så omfavn alligevel menneskerne omkring jer som de brødre og søstre og mødre og fædre og elskere, som de har været for jer. Husk dem fra hjertet så vil hovedet følge med.

77 spændte tilskuere

Når sløret begynder at blive tyndere vil I være i en speciel tilstand, I vil være de menneskelige engle. Kan I høre ærbødigheden i vore stemmer, når vi udtaler disse ord? Kan I høre os, når vi siger, at I nu indtager den plads, som vi har haft for Jer. Det er os en stor ære at være i tilstedeværelse af Universets Mestre. I har udført noget i jeres egen verden, som al magt i Himlen ikke kunne gennemføre. I er ved at vågne op fra drømmen. I har taget gudsbilledet inden i jer selv og gemt det væk, så I ikke kunne se det. Nu er I begyndt at kunne huske. Forstår I hvorfor vi er så spændte? Kan I se al energien i rummet? Ved I hvad der er ved at ske set fra et globalt synspunkt? Det omfatter meget mere end blot jeres planet. Det er meget større end det I kalder Universet. Ingen ord kan beskrive Alt-Hvad-Der-Er, og dog er I de mestre, der påbegynder de forandringer der vil ændre paradigmet af Alt-Hvad-Der-Er. Og netop af denne grund har enhver af jer her i dette rum ikke mindre en 77 væsener som står bag jer, som kigger jer over skuldrene, og våger over hvert eneste skridt I tager. Nogle af dem er fra jeres eget planetsystem, sådan som I kender dem – andre er ikke. Nogle af dem er fra jeres egne familier, for der er bedstefædre, bedstemødre, ægtemænd og -koner og andre, som kigger jer over skuldrene med stor glæde, for I er ved at ændre dem alle.

Udfordringen

Vi beder jer som Lysets Familie om at gøre noget, som er meget svært for jer. Vi beder jer om i dette øjeblik med fortsæt at sænke de mure, som I har opbygget omkring jer. Mange af disse mure er blevet opbygget med et formål. Mange af disse mure beskytter jer mod at lade noget slippe ud, eller det er hvad I tror. Mange af disse mure beskytter jer mod den energi, som kommer ind I jeres felt, eller det er hvad I tror. Disse mure har hjulpet jer til at definere hvem I er, og hjulpet jer med at forstå hvor jeres eget energifelt ender og en andens begynder, eller det er hvad I troede. Men vi beder jer, nu hvor I er i sikkerhed på dette sted, i den rene energi Hjemmefra, om at lade disse mure falde. Tag en dyb indånding, kære, og idet I ånder ud, så lad murene, bare et øjeblik, falde fuldstændig bort. Idet I lader muren falde, så stabl stenene omhyggeligt, og velsign hver eneste af dem for et stykke veludført arbejde. Føl energien Hjemmefra, når den flyder ind i jeres hjerter. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan vise jer, hvem I er.

Velkommen til 5. dimension

Denne tid er speciel, mine kære, og der er arbejde der skal gøres. Vi er meget beærede over at kunne være sammen med jer i den tid som I har sammen. For hver gang I ser ind i – ikke kun hinandens øje – men også i andres øjne, vil I kunne tilbyde et lille frø af Lyset i form af englens tegn. I er godt på vej ud af 3. dimensions vibration. Som vi tidligere har sagt, skal I holde udkig efter 5. dimension, når denne åbenbarer sig. Det som I kalder den 4. dimension, har været foran jer i meget lang tid. I har været på broen til 4. dimension, for når I bevæger jer forbi den, er det ikke et sted hvor I skal opholde jer, det er kun et sted I skal bevæge jer forbi. Og ligesom med 2. dimension var det nødvendigt for jer at rejse forbi den og modtage dens egenskaber for at I skal kunne eksistere i 5. dimension. Og vi fortæller jer nu, at I er ankommet. De allerførste af jer træder netop nu over broen, og så hilser vi jer velkommen med et hjerteligt Velkommen Hjem.

I er ved at skabe himmelen på Jorden i 5. dimension. Lad jer endelig ikke forvirre af de spørgsmål der dukker op i jeres indre: “Hvorfor ser det ud ligesom før”? I skal vide, at det I ser har direkte forbindelse med det, som I forventer at se. I 5. dimension er det det man opfatter, som bestemmer virkeligheden. Tidsforskydningen ved skabelse i 5. dimension er meget kort. Alt hvad der er nødvendigt for jer for at holde jeres kraft er at er at påtage jer ansvaret for jeres egen kraft. Forstå, at i 5. dimension, hvis I ikke kan lide det I ser i jeres virkelighed, har I kraften til og ansvaret for at ændre det. Det er så jeres opgave at skabe det højeste og det bedste for jer selv og at turde placere jer selv først i energistrømmen. Det er nemlig jeres rette plads. Og det er den eneste måde, hvorpå I kan påtage jer jeres kraft som menneskelige engle.

Det er en særlig tid på jorden i øjeblikket og I har mærket presset. Da I er blandt de første der krydser broen til 5. dimension, beder vi jer om at påtage jer rollen som “de udvalgte” for der er arbejde, der skal gøres. I har selv valgt at være de første der går over broen, og lige så svært som det sommetider har været, så siger vi jer også at I har gjort det godt. På trods af at I har haft stor succes med at vågne op og være forvirrede, så begynder I at kunne huske.

Det hellige rum

Vi har en opgave til jer. Alle jer der hører dette, eller læser meddelelsen, vil vi gerne bede om at udføre en opgave. Hvis I ønsker det, kan det måske blive jeres første opgave i 5. dimension. Der er brug for et helligt sted i 5. dimension. Dette er et sted for healing og et helligt sted for dem som går over broen og føler sig fortabte og forvirrede. Dette sted skal bruges som akklimatiseringssted for dem der ankommer bange og vrede over at deres verden har ændret sig. Det skal være et sted, hvor Den Gamle Garde kan vænne sig til den Ny Energi. I har valgt at sænke jeres personlige beskyttelsesmure for at være de Menneskelige Engle. I har nu den mulighed, at I kan samle stenene op og bygge muren op igen. Men vi beder jer overveje en anden mulighed. Hvis det føles rigtigt for jer, og hvis I ønsker det, så kombinér jeres sten med de andres sten, ikke kun herinde i dette rum, men med dem som er de første som træder ind i den 5. dimension. De sten, der ligger for jeres fødder fra jeres egne faldne mure, vil nu rejse sig igen og skabe det magiske hellige sted. På dette hellige sted kan de, som krydser over 4. dimension og falder ind i 5. dimension, og som endnu ikke er forberedte derpå, måske finde en sikker havn. Dette er for dem, som ikke kender den kærlighed, som er mulig på den Ny Planet Jorden. Det er for dem som bliver forskrækkede over at blive overvældet i deres hjertechakra. For hvis I skal kunne leve i denne energi, er det nødvendigt at I udvider jeres hjertechakra så meget, at I kan lade alt trænge ind. Det har været og vil blive kilden til mange tårer.

Hvis I, når I forlader stedet her, går tilbage til jeres dagligdag, og tænker: “Hvor er min passion” Hvordan skal jeg finde ud af, hvad jeg kom her for?” Så husk blot denne aften, og husk at I deltog i at bygge det hellige rum i 5. dimension. For nogle af jer har det måske været jeres første handling som Menneskelige Engle. En Menneskelig Engel er en person, som afgiver et løfte om at være på nøjagtig rette sted, når der kaldes. Det er ikke en Menneskelig Engels opgave at være evangelisk eller at række ud og berøre nogen, som ikke har bedt om at blive berørt. Det er heller ikke en Menneskelig engels opgave at skabe eller reparere noget, som ikke er gået itu., Åh, men I kan lide at gøre sådan noget, ikke også? Som en Menneskelig Engel vil I række ud gennem jeres højere selv og berøre dem, som er klar til at acceptere det. Det er de regler, som I opstillede for jer selv, og som nu er ved at blive aktiverede.

Integration af Det Højere Selv

Mange af jer her har sagt “Hvor er mine guider blevet af? Hvorfor kan jeg ikke høre de stemmer, jeg kunne høre sidste uge?” Vi kan fortælle jer, at I kan ikke høre stemmerne på samme måde mere, for i 5. dimension er det, der tidligere har været udenfor jer selv, nu blevet fuldt integreret inden i jer. De er nu en del af jeres væsen. Når I træder over broen og ind i 5. dimension, vil I blot begynde at se små glimt af det. Men jo mere I støtter jer til det, jo mere I stoler på det, jo mere I øver jer på det, jo mere vil I forstå jeres forbindelse til selve Kilden. For det er indbegrebet af hvem I er. Det er selve Guddommen som er inden i enhver af jer, som var gemt bag murene og som I vogtede så omhyggeligt over. Med sænkede mure, kan I ikke blot lade det komme ind, men I kan lade det skinne og tillade andre at se det. Men det er ikke for at I skal sige “Se på mig, jer er en menneskelig engel”. Det er snarere for at holde energien i stille værdighed, for det vil ikke vare længe før en eller anden kommer til jer og siger “Hvorfor har du det smil på” Når I tager en dyb indånding, véd I, at I netop har hørt anmodningen til de Menneskelige Engle om handling.

Der sker i øjeblikket så mange ting på jeres planet som I opfatter som tilbageskridt for energien. Men vi beder jer om ikke at frygte dette. Læg ikke mere energi i det end nødvendigt. For det er simpelt hen en omstrukturering af energien. Og hvis I etablerer dette hellige sted, dette hellige rum for healing i 5. dimension, så vil de, som ikke føler sig sikre i 4. dimension, reagere her snarere end at overreagere på Jorden. I opbygger dette rum ikke blot med de sten som har tjent jer så vel, men I opbygger det igen med den rene kærligheds mørtel af hvem I er. Åh, mine kære, I har berørt flere mennesker end I er klar over. I har allerede gjort en forskel på jeres planet og her sidder I og spørger “Hvordan kan jeg hjælpe? Hvad mere kan jeg gøre?” Kan I forstå hvorfor vi elsker jer så højt? Kan I forstå hvor taknemmelige vi er? Mærk efter, hvad vi sender til jer lige nu i dette øjeblik. Vi beder jer om at indånde energien og påberåbe jer den som jeres egen. I er de Menneskelige Engle på den Ny Planet Jorden.

Hold fast i jeres kraft, kære venner, for i 5. dimension er jeres skaberkraft væsentligt forøget. Og når mange træder over broen fra 4. dimension ind i 5. dimension, vil de få denne skaberkraft. Vi beder jer huske Universets ord, for alle anmodninger bliver svaret med ordene “og således er det…” Så når de træder over broen fra 4. dimension ind i 5. dimension ser de sig omkring og siger “Jeg kan ikke se at noget er forandret. For mig ser det ens ud” Og Universet svarer: “og således er det”. På den måde spiller de Spillet i en 3-dimensional virkelighed, selv om de befinder sig i 5. dimension. Dette er også formålet med dette specielle rum. Vi beder jer om at anbringe jeres kærlighed og jeres opdragelse og jeres viden for alle dem, som vælger at gå ind i det for at finde sig selv og påberåbe sig skaberen i sig selv. Espavo, mine kære, Espavo.

Den anden planet med fri vilje

 Vi har en nyhed til jer i aften. På grund af at I har ændret jer, har Alt-Hvad-Der-Er ændret sig. Endnu en milepæl er blevet nået, som vi gerne vil afsløre for jer. For I tror stadig at det drejer sig om jer. I har kigget på jeres planet og de mange dimensionale virkeligheder som eksisterer inden for tid og rum, mineralriget, og planteriget, og det biologiske rige og nu det teknologiske rige. Åh, I mennesker er så opfindsomme. For der er så meget endnu, som I ikke har opdaget, men alt bevæger sig som en enhed. Det er magien, som I har skabt, for I er nu vendt tilbage fra Atlantis-tiden. I er de magikere, som besluttede at vende tilbage og prøve en gang til, for at se om I kunne gøre det anderledes denne gang. Vi kalder jer de udvalgte, fordi I i enighed har valgt at indløse al jeres karma for at være her netop på dette tidspunkt i det vilde håb, at I måske ville komme til at sidde i dette rum i aften – og her er I. Åh, mine kære, I har gjort det så godt. Og nu bringer i hele Spillet op på næste niveau.

Den Anden Planet med Fri Vilje lever og har det godt. Jeres bevægelse ind i 5. dimension vil nu gøre det lettere for den Anden Planet med Fri Vilje at finde sin plads i 3. dimension, som I nu er ved at forlade. I har hørt mange historier, kære venner, om hvordan nogle vil blive efterladt, og dem som endnu ikke er oplyste vil blive efterladt når I træder ind i 5. dimension. Men dette vil ikke ske. For det er ikke længere muligt for jer at efterlade en del af jer selv. Alt er forbundet i en enhedsbevidsthed. Når to fjender kæmper på en slagmark, kan de ikke se er de er én, for hvis de kunne det, så ville de ikke kæmpe. I kan hjælpe dem med at forstå dette, kære venner. Og det er det som I kom hertil for. Det er den Menneskelige Engels egenskaber. Siden I har lært så godt at klare jeres forvirring, skal I nu hjælpe andre i deres forvirring. Det er ikke jeres ansvar at ændre verden. I skal snarere tage ansvar for jeres eget liv og jeres egen glæde og lade essensen af dette finde plads i jeres hjerter. På den måde vil I kunne gøre en forskel. Den kollektive bevidsthed vil hæves, når hver og en af jer påberåber sig sin kraft. Hold fast i kraften, hold den højt og vær stolt af den. For I er Lysets Familie. I er dem som befinder sig på pilens spids og gennemborer og ændrer paradigmerne af Alt-Hvad-Der-Er. Vær gode ved jer selv. Vi har brug for jer nu.

I vil indtage nogle nye roller, når I træder ind i 5. dimension. Først vil I blive de Menneskelig Engle som skal arbejde med andre mennesker, og som vil hjælpe jer med at tilpasse den Ny Planet Jordens vibrationer, for I er i gang med at skabe himmelen på jorden og vi er meget meget stolte. I vil snart få svar på alle de spørgsmål I har stillet os. Og vi vil fortælle jer noget mere, for når I begynder at bevæge jer dybere og dybere ind i dette, så vil I modtage flere og flere af svarene gennem jeres egen højere kilde. Selv om der vil komme mange informationskilder så vil jeres skelneevne blive meget skarp. Det er der magien er, kære venner. Vi beder jer om ikke at tage hvert ord vi siger, og gøre det til jeres egen sandhed, for hvis I gjorde det, ville I give jeres kraft til os og det er ikke passende i 5. dimensions højere vibrationer. Tag kun de brudstykker som ræsonnerer med jer selv. Det er jeres kraft, og stå ved den. Hjemmet vil blive skabt lige der hvor I nu sidder. Meget ligger foran jer, og snart vil I opdage endnu mere. I vil komme til at skrive de bøger og lede den undervisning som vil hjælpe andre til at ændre sig. I vil hjælpe andre med at hæve deres vibrationer og ved at gøre dette, vil den Menneskelig Engels kald blive hørt. Opbyg dette hellige rum, kære venner, med stenene fra jeres egne mure kombineret med mørtelen fra kærligheden Hjemmefra. I skal vide, at den tristhed som I har følt inderst inde, kun er længselen Hjem I mærker. Prøv at forestil jer den dag, hvor denne længsel vil blive opfyldt lige dér, hvor I befinder jer, og der ikke mere er noget savn. Den dag er nært forestående.

Gaven

Der kommer magiske tider på planeten Jorden. I ser på jeres historiebøger og I tænker på alle de eventyr, som er sket og på tidens underfulde magi, og I ser på historierne om Merlin, den eneste person, som har været i stand til at gå baglæns i tiden. Vi siger jer, at han faktisk er den eneste person som nogensinde er gået frem i tiden, for det er alle jer, som er gået baglæns. Åh, men det vil alt sammen ændre sig nu, for i 5. dimensions virkelighed vil det være muligt at se jeres vej. Leg med det, I kære. Tag jeres kraft. Udvid grænserne. Lad alt trænge ind og se efter ændringerne på mineralområdet på jeres planet lige nu. Arbejd med krystaller i alle former. Hold jeres kraft og vid, at vi ser over jeres skuldre med den største glæde. Ligesom I vil være stolte, efterhånden som den 2. Planet af Frit Valg begynder at udvikle sig, vil I forstå vores stolthed og den kærlighed vi har til jer. I er mere modige end I er klar over. Tag jeres kraft. Skab. Hav mod til at skabe det, I af hjertet ønsker. Hav mod til at acceptere det, efter at I har skabt det. Enhver af jer er nu i en situation, hvor I kan gøre en forskel. Det er netop derfor I er de udvalgte. I husker simpelthen ikke, at I er arvinger til tronen. Indtag jeres pladser. Hold fast. Hold fast med kærlighed. Hold fast med taknemmelighed. Så kan I begynde at bruge kaldet fra de Menneskelige Engle: “Der foran jeres nåde går Jeg”

Det er vores gave til jer når I træder over broen. Bær den smukt, kære, og Velkommen Hjem.

Det er med den største ære, at vi sidder hos jer i aften. Vi beder jer om at behandle hinanden med respekt, støtte hinanden og spille godt sammen.

Og sådan er det..
de Groep

 

~Lysmeditation~
Fra Barbara Rother

Så ofte, når det nye år kommer, siger vi “Dette er en ny begyndelse, en frisk start.” Der er kun et svar på det, og sådan er det. Nu er det tid til at turde ændre sig. Jeres tidligere veje har været en komfortabel vej længe nok. Det har været godt for Jer. Tak fortiden og gå fremad. Nu er det Nu. Fejr den nye dig!

Ånd lyset fra det Nye År dybt ind. Udånd blokeringen, som har holdt dig på den komfortable vej. Byd denne ændringens tid velkommen. Omfavn skiftet.

Ofte ser vi efter hjælp på vores vej, det være sig ved Astrologi, numerologi, sessioner med mennesker, som har en gave fra Gud, eller simpelthen ved at spørge en ven, hvad han/hun mener. Al denne ydre hjælp er herlig, men det er helt enkelt redskaber til at hjælpe dig med at finde din vej. Lyt til dit hjerte. Se sammenfaldene i dit liv. Vigtigst er tillid. Stol på dig selv. Du er mester for dine egne skabelser.

Grib denne spændende tid som åbner sig omkring dig. Se på værdierne på alle områder af dit liv. Forestil dig livets cirkel. Se cirklen som verden omkring dig, din verden. Denne verden er inddelt i seks magiske dele.

Den første del er din karriere. Tænk på den. Glæder du dig til dagen, når du vågner om morgenen? Kan du ikke vente med at komme på arbejde. At indtage en begejstret holdning – selv i et almindeligt job – kan gøre det mere interessant. Glæd dig til din dag. Du sidder aldrig fast i et job – du har altid et valg. Hav mod til at skifte. Vær i din passion selv om det kun kan være en del af tiden. Mærk din sjæls begejstring bare ved tanken om at glædes ved hovedparten af din tid. Glæd dig ved alt hvad du gør hver dag.

Den anden del er spiritualitet. Når du rører dit væsens kerne, når du føler at livet flyder på en fredfyldt måde er du forbundet med din spirituelle side. Vær sammen med spirituel familie. Se dybt indad og mærk hvad du føler ved livet. Lev med dit spirituelle selv. Mærk varmen fra dit indre gennemtrænge hele dit væsen.

Helbred og sundhed er det næste. Vi er krop, sind og ånd. De er alle forbundne. Den fysiske krop er så vigtig. Lav øvelser, spis det din krop ved er godt for den. Du vil føle dig mere i balance, når du tager dig godt af dette område af dit liv.

Personlig vækst og udvikling er nummer fire på livets hjul. Det rører ved alle dele af livet. Hav mod til at vokse. Mange af os er bange for forandring. Forandring kan føles ubehagelig og forstyrre vores daglige rutine. Forestil dig belønningen ved at vokse til den person, du altid har vidst, du kunne blive.

Relationer/forhold. Det vigtigste forhold du har er til dig selv. Ær dig selv. Elsk dig selv. Først da er du klar til andre i dit liv. Du er den vigtigste person i dit eget liv. Det er ikke egoistisk, det er dig selv først. Der er en stor forskel.

Familien er afslutningen på din cirkel Det er vigtigt at kende og værdsætte sig selv først, men ræk derefter ud efter familien. Det kan være biologisk familie så vel som spirituel familie og venner. Ræk ud efter andre som tænker som dig, og du vil hurtigt finde familie. Mærk hvordan du blomstrer, når du deler dit lys. Lad være med at dømme. Opfordr hinanden til at være det bedste I kan. Hjælp hinanden i jeres personlige udvikling. Vi er alle eet. Vi er familie.

Tag hver dag og festlighold din livscirkel. Forbind dig med dig selv og andre. Områder, som du fokuserer på, vil forbedres. Se hen til begyndelsen af det Nye År med begejstring og hold fast i begejstringen gennem hele 2002. 2002 er et specielt år!

og således er det …

Barbara Rother

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!