Juni 2001

Økonomien
i den Ny Energi the New Energy

 

~Påmindelser Hjemmefra~
This message is dedicated to Nomi.

Fra Steve. . .

På Jorden ser vi oliepriserne tage himmelflugt, naturgas og elektricitet stiger til op over skorstenen, mens aktiemarkederne i adskillige lande styrtdykker. Hvad er det der foregår? Gruppen blander sig ikke i de almindelige op- og nedture i vor økonomi, men de siger, at en tendens nu er begyndt, og at vi oplever Den Ny Jord, nu da vor verdensøkonomi er begyndt at ændres. I den første kanalisering for 3 år siden i De Forenede Nationer i Wien talte de også om verdensøkonomien. De sagde, at disse forandringer faktisk er noget som alle mennesker i verden har til fælles. De sagde, at vi skulle holde øje med, når verdens økonomier begyndte at blandes sammen, for det ville være et tegn på at vi bevæger os fremad. De sagde, at dette i vid udstrækning allerede er ved at ske. De sagde, at hvis vi nogen sinde ville prøve på at føre verdenskrig igen, så ville vi på grund af denne sammenblanding faktisk bombe os selv. De talte om Euroen, idet de specielt tilføjede at indførelsen af denne ville være en efterligning af den Universelle Energi med sammenblanding og ville derfor blive støttet på længere sigt. Jeg finder det interessant, at alle disse ændringer, som vi ser i øjeblikket, sker lige netop forud for at Euroen bliver sat i omløb den 1. januar 2002.

Dette var en live kanalisering, som blev præsenteret ved Angel Play Plurkshop i Attleboro, Ma., den 20. maj 2001. Timingen af denne besked sagde mig, at det var vigtigt at få den ud så hurtigt som muligt. Skønt den omhandler nuværende begivenheder, betegner den også nogle nylige ændringer, som vil fortsætte i nogen tid endnu. Det er specielt værd at lægge mærke til dér, hvor de taler om vort nye forhold til plante- og dyreriget. Meget ofte ændrer mennesker ikke noget, før de får en grund til at gøre det. Her viser Gruppen os, at vi nu motiveres til at ændre os via vort eget Spil som hedder Økonomi.

 

Hilsener Hjemmefra:

Hør sukkene når vi ændrer energien i rummet. Føl energien skifte fra jeres tredimensionale virkelighed, når vi ændrer energien til vor tid sammen, til vibrationerne hjemmefra. I er Hjemme og vi har sådan savnet jer. Og I har savnet os. Vi er i den grad en del af hinanden. Til tider føler I længselen Hjem. I disse øjeblikke var vi hos jer, vi stod omkring jer og pakkede jer ind i vore vinger og holdt om jer, når I ikke kan huske, hvem I er. I skal vide at vi er der. Ja, vi er lige ved siden af jer. Ofte siger I “Hvorfor er jeg her”? eller “Hvorfor er jeg alene?” Og vi siger til jer, at I er aldrig alene. I kunne ikke være alene, om I så prøvede, og vi synes det er ganske morsomt, at nogle af jer prøver så kraftigt.

I skal blot vide, at vi er hos jer og vi berører jer med vore vinger og ofte bringer jer vibrationerne Hjemmefra. Hvis I bare trækker vejret og tillader os at komme ind, er vi der og støtter jer. For når I ikke kan huske hvem I er, når I ikke kan finde jeres styrke, eller når I tror I er alene, så bare træk vejret og vær stille ……. så vil vi være der. Bare træk vejret, så hjælper vi jer, for vi vil indgyde jer styrke Hjemmefra. Vi vil minde jer om energien i dette rum, når vi taler. Når I husker jeres hellige ord, når I aflægger eden, den hellige ed: Jeg ER, så vil vi være der og støtte jer og hjælpe jer med at huske, hvem I er.

Energi i bevægelse – hvirvelstrømme af Kærlighed
Vi er så forfærdelig spændte ved udsigten til det der sker nu, for der er så meget i gang på én gang. Hele planeten Jordens energi hvirvler i en cirkulær bevægelse, i lighed med de hvirvelstrømme som nu skyder op forskellige steder overalt på planeten. Vi beder jer om at tage disse skridt fremad stille og roligt, for man kan så let blive svimmel nu. Og hvis I synes I er ved at komme følelsesmæssigt ud af balance, eller I føler jer fortabte, så giv jer tid til at række hånden ud og røre ved hinanden. I denne berøring findes energi til den jordforbindelse, som er nødvendig for at I kan huske, hvem I er. Det vil forbinde jer med den strøm af kærlighed, som findes inde i selve Jordens centrum. I er kommet her med et bestemt formål, og tiden for jeres formål på planeten Jorden er nu inde. I troede jeres kontrakter var færdige. Vi fortæller jer nu, at det er de ikke (latter). Find vej til latteren tit og ofte, for det vil balancere jeres energi. For lige så meget som vi taler om “E”-faktoren, taler vi også om “L”-faktoren. For vi ler ofte på denne side af forhænget. Humor er det eneste der passerer uhindret gennem forhænget, og hvis vi synes I er for alvorlige, vil vi kilde jer på sidebenet for at mindre jer om, at det kun er et Spil. Spil Spillet. Nyd Spillet. Og hvis jeres omstændigheder ikke tillader jer at nyde hvad I har foran jer, så vær modige nok til at vælge igen, for det er jeres fødselsret.

Økonomien i den Nye Energi
Vi vil gerne bruge den tid vi har sammen i dag til at tale om jeres nuværende økonomi og den ny energis økonomi. Lad os først forklare jer, at vi ikke blander os i jeres økonomi, for hvad der er Cæsar’s, tilhører Cæsar. Dette er en del af det Spil, som I – og ikke vi – har opfundet. Dette er en del af det Spil, som I har opfundet til at repræsentere energi. Vi siger til jer, at i en af vore første samtaler med Keeper’en stillede han et spørgsmål, som vi på denne side af forhænget fandt vældigt humoristisk. Han spurgte om vi kunne sige ham, hvordan det ville gå med aktiemarkedet. Vi syntes det var så vidunderligt. Som svar forklarede vi ham, at jeres aktiemarked er et spil som I har skabt inden i et andet spil. Dette nye spil har ikke baggrund i virkeligheden, men er kun en opfattelse af en opfattelse. Kan I nu se, hvorfor vi syntes det var så morsomt, at han spurgte os, hvordan det ville gå?

Jeres eget Højere Selv styrer de begivenheder som har formet jeres verden. Økonomien har sat jeres verden i bevægelse og tilladt jer at styre begivenhederne som et kollektiv – meget mere end I véd. Lige nu er I ved at skabe stigende olie- og energipriser for at motivere jer selv til at se på alternativer, som er mere i harmoni med jeres omgivelser. I opfatter disse begivenheder som tilbageskridt og besværligheder, når de faktisk er nyttige små puf der er beregnet til at ændre fokus for jeres tanker og handlinger.

Penge – en afspejling af Energi
Lad os først illustrere økonomien for jer set fra vores perspektiv. Det som I kalder penge er ikke energi. De er blot en afspejling af energi. De afspejler præcis jeres energi, og dog opfører de sig ikke på samme måde som det energikredsløb, som I kender. Det er derfor muligt at aflede denne afspejling, hvorimod det ikke er muligt at aflede energien. I skal ikke se betragte jer selv i forbindelse med jeres fremskridt som mennesker og så måle det med jeres forhold til penge. Det er ikke en præcis afspejling af jeres forhold til penge. Vi siger jer, at når I sætter energi i omløb med jeres egen energi, så vil afspejlingen følge efter. Og det som I tillader at komme til jer selv vil fuldføre energicyklusen. På det personlige plan vil det at træde ind i den nye planet Jordens højere vibrationer faktisk bringe jer mere rigdom, hvis I tillader jer at opleve lidenskab og glæde. Overrasker det jer? Mange af jer tænker nu: “Det er nu ikke min erfaring indtil videre” Den Nye Energi er her, I skal bare lære at afspejle den til det højeste og bedste.

Der vil finde nogle “udrensninger” sted, for jeres trossystemer har kraftigt begrænset hvad der er kommet til jer i form af lykke og fremgang. I mange tilfælde er det faktisk kunsten at acceptere med ynde som I ikke rigtig behersker. Som dem der har valgt at sprede Lyset på planeten må I arbejde med dette aspekt. I skal tillade jer selv at få overflod for denne vil komme til at spille en vigtig rolle, når I skal skabe Hjemmet på jeres side af forhænget. Der findes ingen større rigdom, end den der findes i Himlen, for når I er Hjemme har I alt. Så hvorfor ikke tillade jer selv at få alt nu? Jeres løfter om fattigdom gælder ikke længere, da de ikke længere fører til åndeligt fremskridt. Det var i den gamle energi, og det var nødvendigt for at føre jer frem til dette punkt. Husk nu, at sandheden er en udvikling og ikke en standard. Når I når de højere vibrationer, vil I antage de højere sandheder. Ræk ud efter denne sandhed nu, så vil den trække jer op i endnu højere vibrationer. Det er nødvendigt at I forstår, at for at opfylde skabelsen af Himmelen på Jorden, må I acceptere jeres overflod.

Personlig overflod – Et trossystem

Vi taler til jer på det personlige plan, for økonomien i alle lande begynder på det personlige plan. Det er folkets kollektive bevidsthed i et område, som er bestemmende for den samlede økonomi i dette område. Vi beder jer derfor om først at antage den holdning at I selv har overflod. For vibrationsmæssigt viser I vejen, idet I træder fra det ene vibrationsniveau til det næste. Andre vil se på jer for at finde det gode eksempel. Ja, der vil måske opstå besværligheder i disse overgangstider og ja, efterhånden som I kommer fremad, kan det være at I undertiden vil være helt alene uden nogen synlig støtte. Det er på sådanne tidspunkter, at I virkelig kan vise jeres sande styrke. Det er her I selv kan tage kommandoen og ændre jeres virkelighed. Slå tonen an ved at erklære jeres intention om at fokusere på lidenskaben i jeres liv og se så magien, for I er mestrene. I har endda selv skabt det Spil, som I ikke rigtig kan få styr på. Det er nu op til jer selv at omskabe det sådan som I vil have det skal være. Omskab Spillet om økonomisk overflod til at opfylde ethvert af jeres ønsker og behov. I er løbet væk fra jeres overflod og har ikke accepteret den som en del af jer selv, og har således brudt en naturlig energicirkel. Forhænget er ret tykt, og I kan ikke se jeres egen storhed, og I føler derfor ikke, at I er værdige til en sådan overflod. Dette er en forkert anvendelse af energien og det tjener ikke til det højeste gode for nogen.

Jeres tro på mangel og afsavn har været årsag til mange af jeres problemer med hensyn til overflod. I tror kun, der findes en begrænset mængde i verden og derfor tror I, at hvis I har overflod, er der en anden der intet har. Dette er ikke energiens natur og det derfor en forkert opfattelse. Det er her at afspejlingen er forskellig fra den sande energi. Selv jeres verdens økonomer véd, at der er mere til alle, når I føler jer rige og opfører jer derefter. At sætte energien i omløb er den eneste måde, hvorpå man kan skabe mere energi. Da penge er en afspejling af energi, opfører de sig på samme måde.

At skabe Hjemme ved at forbedre Livskvaliteten

Vi vil sige jer, at det er kun muligt at skabe Himmelen på Jorden, hvis I forbedrer jeres livskvalitet. Jeres livskvalitet når I er Hjemme er den højeste. Når I derfor skal skabe Hjemmet på jeres side af forhænget, vil det være nyttigt at forbedre jeres egen livskvalitet, dér hvor I er nu. Vær ikke bange for at søge forbedringer på dette område. Det er jeres fødselsret og er en vigtig bestanddel af den Nye Energi. At forbedre jeres egen livskvalitet, selv i små trin, hjælper jer til at skabe Hjemmet, for det støtter jer i at udtrykke den højeste lidenskab som I kan. Lær den kunst at acceptere med ynde og tillad at den rigdom, som er jeres, let kan finde vej til jer. Giv jer selv den opgave at I skal gøre noget for at forbedre jeres livskvalitet. Tillad jer selv at føle tilfredsstillelsen og spændingen ved at skabe og forbedre. Jeres tendens til at have modstand mod at acceptere de finere ting i livet har direkte sammenhæng med jeres tro på afsavn. Begynd dér hvor I står i øjeblikket og find så hver dag en måde at gøre én ting på som kan forbedre jeres livskvalitet. Det kunne være at flytte til et pænere hus eller købe en ny bil. Hvad I end sætter fokus på; hvis I starter hvor I er i øjeblikket og bevæger jer fremad, så vil I sætte energien bevægelse. Forstå at det er livskvaliteten, der repræsenterer energi og ikke det som I kalder “Penge”, for de er kun en afspejling af energi.

At se fremad – Dobbeltdækker Bussen
Husk at vi ikke kan se ind jeres fremtid – for I skal først selv skrive den. Man kan sammenligne det vi gør nu med en dobbeltdækker bus. Det er jeres bus – ikke vores. Når I læser eller hører denne meddelelse beder I os om at sidde på øverste dæk i jeres dobbeltdækker bus. Fra dette højere perspektiv kan vi se længere ned at gaden end I kan. Vi kan se det der ligger lige fremme og fortælle jer hvad vi kan se nede ad den ene eller den anden gade. Åh, men vi kan ikke sige, om I vil dreje af. Det er jer der fører an og I har magten. Vor opgave er at give jer styrke uden at tage styrken fra jer. Det er kun jer selv, der kan bestemme bussens retning og dermed jeres egen virkelighed. Forstå således at hvad vi kan fortælle om, er vores udsyn fra dobbeltdækkeren. Det er det, der er lige direkte foran jer og det der vil ske, hvis I ikke vender, for menneskehedens kollektive dobbeltdækker bus er på vej fremad mod nogle store forandringer og nogle kursændringer, som er nødvendige for at den nye økonomi kan dukke frem på planeten Jorden. Luften må lukkes ud af ballonen før dette kan ske. Og det er ved at ske på globalt plan. Dette vil fortsætte i endnu seks til otte måneder, med mindre der sker en større vending. Nogle af jeres regeringer og erhverv vil hurtigt komme sig efter denne justering, mens det for andre vil tage op til tre år at komme ovenpå igen. Forskellen ligger i hvor vidt disse økonomiske enheder er i overensstemmelse med den Universelle Energi. Den Universelle Energi handler om sammenblanding, og dem som er imod denne blanding af energier og er fortalere for adskillelse af energierne, vil komme sig langsommere. Nye verdensmagter vil måske begynde at dukke frem efter de ændringer, som netop er blevet sat i gang. Dette skal I ikke frygte. Hvis jeres nuværende verdensmagt kan tilpasse sig den nye energi, vil de også forblive. Hvis ikke, vil de forsvinde i økonomisk katastrofe som man har set det for nyligt. Hold øje med økonomien for den er drivkraften bag forandring.

Seks til otte måneder

De næste 6-8 mdr. på planeten Jorden vil måske blive besværlige for nogen, men vi beder jer om at se fremad for det er den nødvendige kursændring, som er vigtig for jeres egen udvikling. Det var den del af energien som skulle ændres før det næste udviklingstrin kunne begynde. Det er nu i gang. Der skal foretages nogle valg i denne periode. Nogle af jeres valg vil indebære kollektive valg. Valg foretaget af dem, som I kalder jeres ledere. Forstå at jeres ledere kun er betroede tjenere, og i sidste ende er de ansvarlige for at rapportere til jer. Giv ikke jeres magt til dem. Selv om de måske har magt til at tage kollektive beslutninger for deres egen regering, skal I vide, at disse beslutninger IKKE kan kontrollere jeres personlige virkelighed. De kan måske få indvirkning på de gader som I kører på, men I er dog de eneste førere af jeres dobbeltdækker bus. Lad din stemme blive hørt for de betroede tjenere, som arbejder for dig og lad være med at bekymre dig om udfaldet. Forstå at det er jer der har kommandoen, og skønt de måske ikke handler i overensstemmelse med jeres ønsker, er det vigtigt at I lader jeres ønsker høre.

Universel Energi
Der findes en Universel Energi, som gennemtrænger alting. Det er den energi som findes i det lufttomme rum. Det er den energi som eksisterer, selv når alle andre energier fjernes. Det er den potentielle energi. Det er energien fra hvad I kalder Gud. Formålet med denne energis bevægelse er sammenblanding. Denne sammenblanding tilbagefører faktisk den adskillelse I har foretaget til brug for jeres illusion om polaritet. Denne beskrivelse er den enkleste måde, hvorpå vi kan beskrive den Universelle Energis natur, så I måske kan forstå det – skønt det dog er kompliceret,. I Den Nye Energi vil alt hvad der kæmper imod den Universelle Energi få det svært, og alt der støtter denne, vil blive støttet deri.

Seks vibrationstrin
Jorden har for nyligt bevæget sig seks vibrationstrin i ét ryk. I kunne mærke det. I kan mærke det nu. I er ved at optage det i jeres egen biologi i dette øjeblik. Vi fortæller jer, at det er en del af den proces som I har bedt om at gå videre med, og scenen er nu sat til en sammenblanding af økonomien også. Lige så vel som I som enkeltpersoner kan mærke det, siver det også ind i jeres institutioner. I vil kunne mærke det på mange forskellige planer. Således vil det seks-trins-hop, den vibrationsudvikling som netop er sket, sætte scenen for et nyt forhold til jeres egen energi. Mange af jer føler jer fortabte. I véd ikke hvad I skal gøre. I føler jer meget sensitive. Tingene er anderledes, men I véd ikke hvor I står. Vi vil tilbyde jer en nøgle. Træk vejret. Vi vil gøre det meget mere kompliceret, hvis I vil have det. Træk vejret.

Og nu til energien Hjemme, for det er den I er trådt ind i. I er kommet 6 vibrationstrin tættere på Hjemmet og I føler at I ikke er på rette sted. Selvfølgelig er I det. Træk energien ind. Prøv at forbinde den til jeres egen biologi. Bliv fortrolig med den. Begynd at lege med den og flytte grænser. Prøv noget nyt. Vær ikke bange for at begå fejl. Ah ha. Den tænkte I ikke på. Vov at lege. Vov at skubbe lidt til tingene, så vil I opdage at de har ændret sig.

I de gamle vibrationer på planeten Jorden, og læg mærke til at vi her taler om for kun seks til otte måneder siden i jeres tid, blev handlinger der modsatte sig den Universelle Energi tolereret i meget lange tidsperioder. I de højere vibrationer på den ny planet Jorden, kommer modstanden pludseligt og meget direkte. Nu vil modstand mod den Universelle Energi møde meget hurtige reaktioner. For hver handling er der en mod-handling og den kommer nu seks gange hurtigere. Hold et vågent øje med den og indstil jeres kurs derefter. Derfor fortæller vi jer nu, at I ikke skal tøve med at sætte lidt gang i tingene.

Tænk STORT
De næste 6-8 måneder bliver en tilvænningsperiode. Man kan også kalde det en helbredelsesperiode. Vær forsigtige med hvad I kalder det, for I vil meget hurtigt gøre de betegnelser, I bruger, til virkelighed. Pas på med hvorledes I opfatter tingene, for som det opfattes vil det blive skabt. Dette vil også ske seks gange hurtigere. Glem ikke at trække vejret. På mange forskellige planer vil I opleve andre ting ske. Både enkeltpersoner og regeringer, der handler som en global enhed, vil have retning mod det højeste resultat. De økonomier, som handler i overensstemmelse med lokale alliancer af den Universelle Energi vil økonomisk blive den Ny Jords supermagter. De som går imod denne bevægelse af sammenblanding og opfører sig som var de adskilt fra andre, vil opleve at deres magt forsvinder. Dette vil blive en interessant tid på planeten Jorden.

Tænk stort, mine kære. I har tegnet disse mærkelige små tænkte linjer i sandet, som I kalder lande. Det er på tide, at disse linjer begynder at opløses. Det er på tide I forstår, at I er indbyggere på planeten Jorden. Bliv indbyggere i en global lysalliance og linjerne i sandet vil formindskes. Tag jeres udgangspunkt I, at hele menneskeheden skal arbejde sammen og samarbejde med Moderen. Vi beder jer ikke om at ofre noget, forstå dette. Vi beder jer blot om at forbedre jeres livskvalitet, ikke forværre den. Dette er muligt, og samtidig leve i harmoni med planeten og dens folk. Alt som går imod denne harmoni, vil få seks gange så stor modstand.

Den gamle energi
Vær tålmodige, men beslutsomme over for regeringsledere som prøver at kontrollere, som det blev gjort i den gamle energi. Nogle af jeres ledere har forsøgt at anvende den gamle energis facon med tvang og adskillelse. Husk venligst hvad vi har sagt om den nylige seksdobbelte forøgelse. Hvis I lægger mærke til disse handlinger, så tag et standpunkt, for I vil alle mærke virkningerne af den modstand, som er forårsaget af blot nogle få. Tolerér ikke dette. I stedet beder vi jer om give oplysning, for det er måden den gamle energi skal bekæmpes på. Den Universelle Energis bevægelse af sammenblanding vil bringe oplysning og kommunikation. Således skal I forstå at I er alle Een. Oplev jeres teknologi gøre fremskridt og tillad at den bliver brugt til det højeste formål via oplysning og kommunikation. Jo mere I uddanner og kommunikerer, jo mere vil I vide at I er Een. Selv jeres videnskab er ved at blive opmærksomme på dette.

Tilpasning eller Skabelse – Star Wars

Mennesker er sådan nogle vidunderlige skabninger. I tilpasser jer så godt, og dog gør I så meget modstand mod jeres egne skabende evner. Forhænget er tykt, og det er svært for jer at se jeres egne skaberevner. Det er meget lettere for jer at tage noget som allerede er skabt og gøre alt hvad I kan for at tilpasse det til et andet resultat. Brug jeres evner til at skabe på ny snarere end at prøve at tilpasse jer, og I vil begynde at finde nye måder at arbejde med energierne i verden på. Moderen vil ikke længere støtte brugen af fuselolier, sådan som I har været vant til. Men medmindre I er økonomisk motiveret, vil der ikke ske nogen forandringer. Dette er nu på vej, for de kollektive Højere Selv er ved at skabe situationer på Jorden, som I oplever som besværligheder, men som vi kan se motiverer jer til at foretage nye valg.

Ligeledes er jeres elektricitet blevet en mangelvare og er derfor dyr. Dette vil fortsætte i endnu nogen tid. Der er intet i vejen med jeres elektricitet, kun med den måde som I skaffer den på. Nu er motivationen til stede for at I kan tilpasse jer og finde effektive måder at skaffe energi på. I er nu igen ved at gennemtænke de teknologier som er blevet introduceret, men som ikke var økonomisk gennemførlige tidligere. Prøv at finde på noget nyt i den nye energi, for I er sprunget seks vibrationstrin op, og dermed har i seks gange mere skaberkraft. Oh, det er denne del som I endnu ikke har opdaget, for I prøver stadig kun at tilpasse jer. Det er grunden til at vi opfordrer jer til at sætte lidt skub i tingene.

Vi fortæller jer nu, at der er teknologi som er parat til at arbejde sammen med energien i kosmos og levere den til jer næsten uden omkostninger. De første skridt er svære, idet det kræver at I skaber i stedet for at tilpasse jer. Det var derfor nødvendigt at I motiverede jer selv til at bevæge jer fremad som det nu er ved at ske. Noget af denne teknologi er det direkte resultat af jeres konstante søgen efter krigslegetøj. Der er for nylig opstået interesse for denne teknologi igen, og med god grund. Vi kan fortælle jer, at denne teknologi aldrig vil kunne fungere ifølge planen – nemlig som et forsvarsskjold mod alle angreb. Men denne teknologi kan bruges til effektiv energioverførsel, når den nu engang er udviklet. Det er disse forhold, som I nu motiveres til at opdage.

Dyr og planter – Etablering af et nyt forhold
I har også undret jer over, hvad der var ved at ske med dyrene, og de mærkelige sygdomme som har fejet hen over store dele af jeres planet. Det vil vi gerne tale om nu. Når økonomien i jeres verden ændres, er det også på sin plads at nogle af dyrene og endda nogle af planterne vurderer deres egne højere kontrakter igen i forhold til menneskeheden.

Planeten Jordens dyr er i færd med at re-vurdere deres roller i forhold til jer. Nogle giver sig villigt som en del af fødekæden og dette er de meget stolte af. Som højere vibrerende mennesker er det derfor passende at I mennesker ærer disse dyr for deres roller, men dette er gået tabt. Det er på vej nu, idet dyrene selv har åbnet døren for etablering af et andet forhold. Vi fortæller jer derfor at den panik der har stået på, snart vil forsvinde. Men I vil få nye muligheder for at re-vurdere jeres måde at tænke på. Vi siger ikke, det er forkert at spise dyrenes kød. Vi fortæller jer blot, at I skal være opmærksomme på muligheden for forandring. Vær opmærksomme på, hvad der sker i jeres eget område og vov at skabe noget nyt for jer selv.

Se magien. Prøv at skabe med jeres hænder. Vov at sætte jeres intention op til at skabe noget nyt. Se det ske, først på det personlige plan, så på globalt plan – for det er ved at ske i dette øjeblik. Verdens økonomier er ved at strammes. Meget er ved at ændres, og der vil opstå kollektive supermagter som synes at dukke op i de nye økonomier.

Der er mange af jer som ville ønske at penge blot kunne forsvinde, og at vi kunne arbejde med hjerteenergi alene. Vi elsker at se hvorledes i mennesker opfinder jeres spil. I er så opfindsomme. Ja, I vil også have økonomi i den ny Planet Jordens højere vibrationer. Ja, I vil også have forretningsforetagender. Ja, I vil også have organisationer. I har etableret dem, og vi udfordrer jer nu til at genetablere dem fra hjertet. Etablér dem fra hjertet, for det er dér den sande energi findes, og selv jeres virksomheder er begyndt at forstå denne højere sandhed. Nogle af jeres højere vibrerende virksomheder er endda begyndt at forstå det naturlige energiflow. Hvorfor? Fordi hvis man følger energien, vil det vise sig også på virksomhedens nederste ranglinje og denne nederste ranglinje er rent faktisk en afspejling af netop denne energi.

Bliv ét af disse mennesker og modtag energien på din egen arbejdsplads. “Åh, men hvad er jeg? Jeg er kun sekretær. Jeg har ikke noget at skulle have sagt i forbindelse med virksomhedspolitik i den store virksomhed” “Åh, jo du har – mere end du tror” Indstil energien i dit eget område sammen med de mennesker, som du kommer i kontakt med. Begynd først i dit eget hjem og se miraklerne ske. Du behøver ikke at være direktør i en virksomhed for at ændre dens ledelse. Du behøver blot at træde ind i din egen virkelighed for der er mange alternative virkeligheder, som nu bliver til én idet der er begyndt en sammensmeltning. Vi beder jer blot ændre jeres måde at tænke på. Luk op for jeres egne evner til at acceptere tingene og åbn jeres hjerter og I kan ændre paradigmerne meget hurtigt. Husk på at I er Mestrene på spillebrættet. I kan gøre forskellen.

Tag ansvar for jeres egen virkelighed
Der vil ske meget i jeres fremtid. Frygt ikke de forandringer der sker, for jeres opfattelse af virkeligheden vil meget hurtigt komme til at bestemme udfaldet af denne. I spørger tit “Hvorfor skal det dog være så svært?” Hvad foregår der. Hvad prøver “Spirit” at fortælle os. Vi vil gerne bede jer om at overveje dette: Hvad prøver I at fortælle jer selv? Lyt derfor godt efter. Frygt ikke forandringen. Tag imod den. Se på den og sig “Åh, spillet er ved at ændres. Hvordan kan jeg tage del i dette? Hvor er min mulighed for at skabe? Hvorledes kan jeg ændre min virkelighed? Så vil I kunne ændre den på et øjeblik.

I arbejder godt med denne energi, mine kære. Prøv at forstå, at de penge som I elsker så højt, det spil som I har opfundet med så mange komplikationer, er jeres egen guddommelige skabelse. Hvis I ikke er tilfredse med jeres virkelighed, så vov at skabe igen. Vov at mærke energien. Vov at elske jer selv. Giv jer selv en bedre livskvalitet.

I er seks gange de engle I var for blot nogle få måneder siden. Hvordan føles det, mine engle? Spred jeres vinger. Vov at skabe og giv det videre til andre og glem ikke at trække vejret.

I skaber Hjemmet på Jorden og vi er så forfærdelig stolte af jer, for det arbejde som I gør handler ikke kun om Jorden. I forandrer Alt-Hvad-Der-Er”. I har end ikke ord i jeres ordforråd til at forklare konceptet af ” Alt-Hvad-Der-Er”. Lad os bare sige jer at vi elsker jer så højt. Vi elsker jer for jeres mod til at være på den Nye Planet Jorden, og at have jeres vinger gemt for jer selv. Ude af stand til at kunne huske jeres egen herkomst må være frygtelig svært. Vi kan se at I opfinder alle disse vidunderlige historier for at få en mening med det hele. Den som vi bedst kan lide er den om Himmel og Helvede. I er så opfindsomme! Dette er det mest vidunderlige, for i jeres verden har I en del af Himmelen som vi ikke engang har. Det er det glædelige. Og når I kigger ud og ser Moderens vidunderligt grønne landskab, og når I trækker den luft ind som er hele vejen omkring jer, så forstå at dette er noget I har skabt. Det er en del af Himmelen, som ikke engang eksisterer, der hvor vi lever.

I er velsignede. I er de udvalgte. I er de magiske, som er der for at skabe et bedre “Hjemme” end vi havde før. Forstår I nu den magi, som I besidder?” Forstår I nu de valg som I har foran jer? Forstår I nu hvordan vi ærer jer, og den kærlighed vi har til jer? Vi er altid hos jer. I er altid en del af os. Vi takker jer for at I selv tager magten. Brug denne godt, kære venner, og frygt den ikke. Frigør jer fra frygten for at begå fejltagelser, for I er midt i en skabelsesakt. Frigør jer fra frygten for at skabe I jeres egen energi og husk at trække vejret.

Vi har dyb respekt for jer, og vi sidder ved jeres fødder. Vi elsker jer, for vi har dyb respekt for hvem I er og hvad I har gjort. I føler jer fortabte, men I gør en stor forskel. Vid at vi er med jer på hvert et skridt på vejen. Det er os en ære at være i tilstedeværelse af de udvalgte. Det er med den største ære vi beder jer behandle hinanden med respekt, nære hinanden og spille godt sammen.

Gruppen

 

~Lysmeditation~

Tag dig tid et øjeblik til at trække vejret ind. Føl energien fra kosmos komme ind i dit væsen med ethvert pulsslag fra dit hjerte. Vi skal på en rejse ind i en ny virkeligheds dybder. Dette er en tid og et rum, som ikke ligner noget andet du har oplevet. Tag en dyb indånding og idet du ånder ud, mærk hvordan du svæver hen på et meget behageligt sted.

Du flyder gennem tid og rum. Med hver indånding bliver du opmærksom på, at du springer mellem forskellige virkeligheder. Åbn for din bevidstheds syn og du ser nu det slørede omrids af noget i bevægelse lige foran dig. Bevægelsen begynder at blive langsommere og dit syn bliver klarere. Du ser nu at det slørede omrids foran dig faktisk er haller der passerer forbi foran dig. De bevæger sig endnu langsommere og du bliver nu opmærksom på, at du kan se ned gennem hver hal, idet de passerer forbi. Når du kigger ind i hver hal, ser du at der er megen aktivitet og der er væsener til stede. Når nu bevægelsen bliver endnu langsommere opdager du at du faktisk kan træde ind i den hal som du vælger. Du skal blot vælge hvilken hal du vil træde ind i først. Du mærker spændingen stige, da du begynder at kunne se ansigterne på de andre væsener i disse haller.

Om et øjeblik vil vi bede dig om at træde ind i den hal som du vælger. Bliv en del af det Spil som er i gang denne hals virkelighed. Du vil måske kunne befinde dig i en af dine egne alternative virkeligheder, hvor du foretog nogle andre valg, eller du vil måske være trådt ind på et sted, hvor du møder nogle helt andre slags væsener. På både den ene og den anden måde, skal du nu til at være medspiller i et nyt Spil. Du skal blot vide at din indtræden kun er et midlertidigt skift og at du vil komme sikkert og godt tilbage til din egen hal og din egen virkelighed efter dette eventyr. I de næste få minutter vil vi bede dig træde ind i en anden dimension. Slap af og nyd Spillet.

Da hallerne med de forskellige dimensioners virkeligheder begynder at bevæge sig langsommere, foretager du et valg og træder sikkert ind i hallen.

(Lad dig drive af sted og oplev dette i mindst 5 minutter hvis du er i en meditationsgruppe – eller længere hvis du ønsker.

Idet du nu siger farvel til det spil du netop har oplevet, begynder du nu din tilbagevenden til hallen hvor du påbegyndte denne rejse. Da jeres veje skilles, ved du at denne oplevelse har ændret dig. På lignende måde har din tilstedeværelse ændret deres virkelighed. Idet du nu vender tilbage til bevidstheden, åbner du øjnene og ser tingene på en lidt anden måde.

Og således er det …..

(If you are in a meditation group or a Circle of Light share your experiences with each other.)

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!