Juli 2012

Neem je meesterschap in eigendom
Surf mee op de golven

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In deze channeling geeft de groep ons een aantal duidelijke keuzemogelijkheden voor de nabije toekomst. We kunnen kiezen, overweldigd worden door de energiegolf die nu steeds groter wordt of ons op de top van die golf laten meedrijven naar zijn nieuwe bestemming. Velen zullen voor een variatie van deze twee kiezen. De groep wijst ons er nogeens op dat de ene keuze niet goed en de andere niet verkeerd is. Ze willen alleen dat wij de informatie hebben om een keuze te kunnen maken voor onze volgende werkelijkheid. Eén punt dat zij naar voren brachten was dat de reis voor iedereen gemakkelijker wordt wanneer we allemaal ons meesterschap in eigendom nemen. Wij hebben beloofd om een speciaal licht van Thuis mee te nemen en het is nu de tijd om dat licht te laten stralen. Een ieder van ons heeft speciale talenten en dingen waar we van nature goed in zijn. Vergeet alsjeblieft niet dat die dingen de last zijn die je hebt te dragen, maar tegelijk de belangrijkste gave die je bij het aannemen van een menselijke vorm hebt beloofd naar de wereld te brengen.

Ik wil hier ook even vermelden dat wij spoedig beginnen aan een nieuwe cursus in Channeling waar ik erg enthousiast over ben. Dit is Spiritual Communication 2, The Direct Connection.

Ook ben ik er heel trots op dat Barbara voor deze Bakens een kort bericht heeft geschreven. (Zie de hartverbinding hieronder.) Ze heeft nog een lange weg naar genezing te gaan, maar het gaat goed met haar.

Wandel in het licht en heb een fijne maand!

Steve
Van de groep

Groeten van thuis

De vibraties van Thuis zijn feestelijk. Wij vieren een historisch moment, een vibratieniveau dat de hele mensheid nu heeft bereikt. Ja, het is moeilijk voor de meesten van jullie, want wanneer je heel snel van het ene naar het andere niveau gaat, moet je bij het bereiken van dat niveau opnieuw leren lopen. Je moet leren hoe je je nieuwe energie moet gebruiken en hoe je jezelf moet verankeren met je nieuwe kennis en je nieuwe perceptie. Het is vooral moeilijk wanneer je zo snel gaat als jullie zijn gegaan. Dat is deels de reden waardoor jullie deze energie hebben voelen binnenkomen als golven, want zo is het altijd gegaan op deze planeet. Juist wanneer je na de laatste golf weer vaste grond onder je voeten hebt, komt de volgende binnen en neemt je mee op een nieuwe reis. Velen zijn bij hun pogingen om hun nieuwe energie te gronden van de ene herhaling in de andere terecht gekomen. De uitdaging ligt in het feit dat het je een heel ander gevoel geeft wanneer je je grond in de nieuwe energie. Het geeft je niet de stabiliteit waaraan je zo gewend was. Je bereikt dan het punt waarop je zegt: “Wanneer ik me goed voel, zal ik in beweging komen.” Je wacht dus totdat alles om je heen weer normaal is, maar wij zeggen jullie dat je je niet goed zult voelen totdat je in beweging komt… totdat je je echt in beweging zet. De meesten van jullie hebben geprobeerd compensatie te vinden voor deze binnenkomende energiegolven. Wel, ze zullen blijven binnenkomen, want zo werkt het nu eenmaal. Je kunt zelfs het gevoel hebben alsof drie golven je vooruit duwen en een je dan weer terugtrekt, maar verlies de moed niet. Soms gaan jullie zo snel vooruit dat het voor je fysiologie (levensfuncties) in feite nodig is om een stap terug te doen. Veroordeel jezelf daar niet voor, want je vordert zo snel als je kunt.

Werken met de golven

Je fysieke lichaam is het deel waar je de meeste weerstand zult ondervinden. Wanneer je heel snel vooruit gaat, moet je fysieke lichaam zich aanpassen aan ieder niveau waarop je functioneert en moet het leren wat op dat niveau de beste manier is om je spirit tot uitdrukking te brengen. Daarom voelen zoveel mensen zich verloren of afgesneden. Wat zij eens als maatstaf voor succes gebruikten is nu niet zo vervullend meer. Je vraagt je af wat je anders doet; je leven is niet meer zo opwindend als het was, of je lijkt altijd in de zelfverdediging te zitten. Je probeert altijd te compenseren voor de energiegolf die binnengekomen is door te proberen je te gronden om zo je zekerheid te hervinden. Lieverds, we zeggen jullie dat jullie je op je gemak zullen gaan voelen bij deze bewegingen en de effectieve verankering van je spirit in je fysieke lichaam zal er in de komende tijd heel anders uitzien.

Je fysieke lichaam gaat nu door veel veranderingen. We hebben dit al eerder gezegd en uitgelegd dat deze indrukwekkende evolutionaire beweging ongeveer 210 jaar duurt. Het zal nog een hele tijd duren voordat mensen terugkijken en zien wat een grote veranderingen er nu plaatsvinden. Dit heeft te maken met de manier waarop jullie deze energie assimileren en hoe jullie met deze energiegolven omgaan en ze bij hun binnenkomst verankeren. Jullie zullen leren om op deze golven te surfen. In plaats dat je ze al je fysieke systemen, je vertrouwen en alles waarvoor je je moeite hebt getroost volledig laat vernielen, zeg je: “Daar komt een nieuwe golf. Laat ik zorgen dat ik er klaar voor ben. Laat ik me voorbereiden om in beweging te komen.” Verandering en beweging zullen heel gewoon en in de toekomst de stabiliteit worden. Jullie zullen je erg gaan vervelen als jullie proberen je te verankeren op de manier waarop je dat nu doet. In de toekomst zal dat niet meer werken; jullie zitten nu in deze heel vervelende fase tussen twee niveaus in. Iedere golf die binnenkomt, zal jullie naar dat volgende niveau helpen, maar jullie moeten nog wel uitzoeken hoe je je vandaag moet verankeren. Het gaat niet zozeer om morgen of de toekomst, nee het gaat erom wat je vandaag kunt doen om het jezelf hier gemakkelijk te maken en je lichaam het gevoel te geven dat het in staat is om uitdrukking te geven aan je in zijn kracht staande spirit.

Hoe doe je dat? Dat doe je stap voor stap. Je stelt je intentie, je zet je in beweging en je creëert je werkelijkheid, hartslag na hartslag. We zeggen “hartslag” omdat jullie gewend zijn te creëren met je gedachten maar we vragen jullie om nu de kracht van je hart te gebruiken in plaats van de kracht van je hersens. Niet dat je je hersens volledig aan de kant moet zetten. We vragen jullie om een nieuw evenwicht te ontwikkelen tussen deze twee, want dat pad hebben jullie altijd gekend. Jullie hebben het alleen met je gedachten en overtuigingen voor jezelf verborgen, maar daar begint nu heel snel verandering in te komen. Jullie ontdekken elke dag en met elke ademhaling dat er steeds meer mogelijk is. De sleutel ligt in het verankeren van je licht, want dat is wat je van het ene niveau naar het volgende zal brengen. Jullie hebben stuk voor stuk een heel unieke vibratie van Thuis meegebracht. Je kunt het een toon noemen als je het in de auditieve sfeer wilt plaatsen. Je kunt het een kleur noemen als je het in de wereld van licht wilt plaatsen. Maar het is een unieke vibratie en een heel speciale gave die alleen jij kunt bezitten. Ja, er zijn anderen die gelijksoortige gaven bezitten, maar niemand bezit precies datzelfde stukje wat jij hebt. Het is de reden waarom je in deze tijd hier op aarde bent. Vind een manier om het te verankeren en geeft dat licht door aan één andere persoon en je bent aan het proces begonnen om jezelf weer te verankeren. De uitdaging hierbij is dat je nu geen zin hebt om je licht weg te geven, omdat je het gevoel hebt dat je in een trauma zit en problemen hebt. Je zegt tegen jezelf dat je je licht zult laten stralen zodra je je goed genoeg voelt. Maar wij zeggen je dat juist hierin de sleutel ligt, want dit is nu precies waarvoor je hier naartoe kwam. Elke manier waarop je jezelf in een positie kunt brengen om iets aan iemand anders te geven – een visie, een idee, een concept, of een schouderklopje – kan je helpen om deze energiegolven bij hun binnenkomst te verankeren.

Lieverds, we willen het met jullie hebben over een heel grote groep wezens. Wij zullen hen geesten noemen omdat zij geen fysiek lichaam hebben. Een ieder van jullie heeft wat wij noemen een aanmoedigende menigte achter zich. In wezen zijn dit je eigen cheerleaders die over je schouders meekijken bij alles wat je doet. In veel opzichten lijken ze op je gidsen. Je gidsen praten tegen je en geven je suggesties die veel lijken op je eigen gedachten. Wat er gebeurt wanneer je hier doorheen gaat, is dat elk niveau anders kan zijn en elke beweging brengt je dichter bij deze geesten. Laat ons jullie iets meer daarover vertellen, zodat jullie het begrijpen.

Begin de bereidwillige getuige te zijn
Laat ons je mee terugnemen naar je kindertijd toen je vrijer was om je verbeelding te verkennen. Toen je voor het eerst een toneelstuk zag of een toneel met mensen erop, heb je je misschien afgevraagd hoe het zou zijn om op dat toneel te staan. We zeggen jullie dat jullie dit droombeeld allemaal hebben gehad; jullie hebben allemaal gehoord hoe het is om op dat toneel te staan. De meesten van jullie hebben het op een heel echte manier gevoeld, omdat je het grootste deel van je leven het gevoel hebt gehad dat er naar je gekeken werd. Als je jong bent, wordt er nogal eens tegen je gezegd dat je in de gaten wordt gehouden. Je hebt waarschijnlijk geleerd dat god alles ziet en oordeelt. Je wordt dan zo bang om eerlijk voor je gevoelens uit te komen omdat je denkt dat god je erom zal veroordelen. Maar vergeet niet dat jij god bent en dat maakt het heel moeilijk, want jij bent degene die jezelf veroordeelt terwijl niemand anders dat doet. Is dat niet interessant?
In feite is veel van wat er in jullie geschriften staat correct. Wij geven er alleen een andere bedoeling aan omdat wij het op een wat andere manier zien. Wij zeggen niet dat het ene goed is en het andere verkeerd. We hopen jullie een beeld van bekrachtiging te geven, want dat wat wij jullie vertellen wordt nu ontdekt door jullie wetenschappers. Veel wetenschappers die op dit moment werken in wat jullie kwantum mechanica, wetenschappen of natuurwetenschappen noemen, hebben een heel merkwaardige waarheid ontdekt. Wanneer je deze waarheid begrijpt, zul je die op veel verschillende terreinen kunnen gebruiken.

De ontdekte waarheid is dat wanneer je hier een groep deeltjes hebt, dan zweven ze willekeurig in het rond totdat iemand ernaar kijkt. Op het moment dat iemand ernaar kijkt, materialiseren ze zich in de vorm van een klok, een tapijt of vonken; alles wat je voor je ziet bestaat uit atomen. Nu klinkt dit nogal arrogant, maar is dit niet de feitelijke positie van god? Wanneer god naar bepaalde deeltjes kijkt, komen ze op het laatste moment bij elkaar. Wij zeggen jullie dat dit je visie is geweest vanaf je allereerste dag op deze planeet. Jullie zijn je daar niet bewust van en als gevolg van het tijdsverloop is het voor jullie gezichtsvermogen verborgen. Jullie beseffen niet – althans niet op een wereldwijd, bewust niveau – dat jullie elke seconde, dag in dag uit, je eigen werkelijkheid creëren. Jullie beginnen dit concept nu op te pakken en te gebruiken, maar op een heel diep niveau is het voor een ieder van jullie nog steeds heel moeilijk om dat stuk volledig te voelen en te beseffen. Wat we jullie willen zeggen is dat dit is wat jullie hier moeten doen, want jullie zijn een getuige op deze planeet. Jullie zijn hier om naar de atomen te kijken zodat ze bij elkaar kunnen komen en magie voor jullie kunnen creëren. Betekent dit dat jullie andere mensen creëren? Nee, ook zij zijn getuigen. Eigenlijk is alles wat bewustzijn heeft een getuige. En dat roept de vraag op: wat is bewustzijn en waar komt het vandaan. Hoe definieer je het en hoe kun je het vergroten?

In elkaar passende torussen (Torus = een driedimensionaal oppervlak, lijkend op een opgeblazen luchtband)
Er is maar één manier om dat te vertellen. Jullie zijn fysieke menselijke wezens, maar dat is alleen je aardse deel. Je spirit komt van Thuis; elk lichtdeeltje van Thuis dat door je fysieke lichaam stroomt wordt bewustzijn genoemd. Is het niet interessant dat jullie zelf-bewust zijn? In feite zijn jullie het eerste animale niveau dat zelf-bewust is geworden. We hebben de Hoeder wat eerder laten spreken over het precies in elkaar passen van torussen. (zoals de schalen van een nest schalen in elkaar passen.) Op soortgelijke manier passen ook jullie in elkaar, want het ene niveau leidt naar het volgende en het volgende, enzovoort. Jullie zijn op veel verschillende manieren een deel van veel grotere families, van veel grotere verbanden. Jullie gaan nu vooruit en veranderen met de snelheid van liefde.

Hoe zit het met al deze mensen en verbindingen? Hoe zit het met al deze geesten die altijd over je schouder schijnen mee te kijken? Ja, jullie hebben altijd een levendige fantasie gehad. Het duiveltje zou op de ene schouder komen zitten om je te vertellen iets te doen en dan arriveert het engeltje en die twee zouden dan over en weer hun argumenten naar voren brengen. Wat je echter voelde waren vaak je getuigen, want je wordt ook gadegeslagen door alle wezens die een stap opzij hebben gedaan zodat jij deze plek op Aarde kon innemen. Je bezit een heel unieke sleutel die paste op een heel speciale deur waardoor je precies op het juiste moment kon binnenkomen. Je probeert uit te vinden waarom je hier bent, wat je hier doet en wat de betekenis van je leven is. En we zeggen jullie, lieverds, dat jullie heel goed bezig zijn je eigen plan te verwezenlijken. Stop met twijfelen aan jezelf; begin met je grootsheid naar buiten te laten komen en neem je meesterschap in eigendom. Wanneer je iets meester bent en iemand komt naar je toe en zegt: “Ik hoor dat jij een meester bent, kun je mij dat ook leren?” dan zeg jij: “O, nee, ik ben geen meester.” Maar waarom zeg je niet gewoon: “Ja natuurlijk, ik laat je dat graag zien. Ik ben daar heel goed in.” Erken het, want je hebt op dat gebied heel hard gewerkt. Nu jullie van het ene niveau naar het volgende gaan, wordt iedereen en elk stukje informatie meer dan ooit dankbaar geaccepteerd op deze planeet. Het wordt tijd dat jullie contact gaan maken met je eigen spirit en toestaan dat die verbinding met Thuis, dat licht, door je heen kan komen zodat je bewust bent.

Natuurlijk zijn jullie niet de enigen op deze planeet die bewust zijn, want het bewustzijn van Thuis omvat al de spirits die met elkaar verbonden zijn. Thuis is daar geen probleem mee, want wanneer je aan iemand denkt, staat die plotseling voor je. Jullie zijn gewoon allemaal met elkaar verbonden op een ongelofelijke manier die het mogelijk maakt om dit bewustzijn heel snel tot stand te brengen. Wanneer je hier op Aarde aankomt, kost het je enkele jaren om in dit lichaam met zijn fysieke beperkingen te leren functioneren. Nu zeggen wij jullie dat jullie de capaciteit hebben om dit vermogen in het fysieke lichaam terug te brengen. Jullie hebben het idee dat je energieveld slechts één meter in diameter is, maar in feite zijn jullie reusachtige wezens. Immense delen van het universum worden energetisch groter en vermengen zich met elk ander energieveld op manieren die jullie nu pas beginnen te ontdekken. Wanneer jij je er bewust mee verbindt, plant je zaden en dat heeft gevolgen. Je verspreidt je licht op manieren zoals alleen jij dat kunt en dit zijn de grootste contracten die velen van jullie al zolang wilden vervullen. De magie is er en het is tijd.

Er is een rouwproces aan de gang
We willen nog een laatste onderwerp aansnijden, want er heerst al enige tijd ook verdriet op Aarde. Dit diepe innerlijke verdriet kan je op elk willekeurig moment treffen en wij willen jullie erover vertellen, zodat jullie weten wat er aan de hand is. Telkens wanneer je van het ene niveau naar het andere gaat, zul je waarschijnlijk verdriet ervaren. Veel van het verdriet dat mensen diep in zich dragen, ver weggestopt in hun bewustzijn, heeft te maken met het verlaten van Thuis. Wij noemen dat scheidingsvrees omdat jullie je Thuis moesten verlaten waar jullie met alles verbonden waren. Thuis werd alles gedaan met een enkele gedachte. Toen moesten jullie naar de aarde en doen alsof je een mens was en dat heeft bij velen littekenweefsel achtergelaten. Maar wat jullie nu kunnen ontdekken is dat die scheiding niet langer op dezelfde manier nodig is. Je eigen evolutie brengt je op een niveau waarop communicatie heel snel kan gaan. Over 85 tot 95 jaar zullen jullie terugkijken op de communicatie die jullie op dit moment gebruiken en erom lachen. Jullie zullen je afvragen waarom er zoveel tijd en woorden nodig waren om al die informatie te ontvangen en door te geven. Jullie zullen je afvragen wat jullie in hemelsnaam dachten toen jullie al die uitgebreide verhalen opschreven en er boeken mee vulden. Jullie communicatieniveaus gaan snel, heel snel veranderen en daarmee zullen alle zich schuilhoudende leraren tevoorschijn komen. Stuk voor stuk zullen jullie tevoorschijn komen, klaar of niet. Je zult dezelfde persoon zijn die door de straat loopt en zegt: “Nee, ik ben geen leraar. Ik ben geen leraar.” Maar dan opeens komt er iemand naar je toe die je een vraag stelt. Ja, de leerlingen zullen verschijnen, ook al heb jij je meesterschap nog niet in eigendom genomen, want de vibratie is juist en jouw informatie is meer dan ooit nodig.

Heb je het ooit meegemaakt dat iemand naar je toe kwam en je een heel belangrijke vraag stelde waarop jij het perfecte antwoord gaf? Je deed je mond open om iets te zeggen en het perfecte antwoord kwam eruit, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Dit wordt channeling genoemd en het is een talent van jou, het talent dat je leert meester te worden om het in je dagelijkse leven te gebruiken. Ja, channeling heeft jarenlang een heel slechte reputatie gehad. Het zat in het zweverige gebied van je werkelijkheid en was moeilijk te begrijpen. Maar als we channeling gewoon intuïtie, verbeeldingskracht of zelfs creativiteit noemen, komt het dan niet allemaal uit dezelfde bron? Wordt het niet allemaal op het laatste moment aan jou doorgegeven/gechanneld, wanneer je op de juiste plaats bent om het te ontvangen? Ja, dat is het en wat er nu gebeurt, is dat het heel gewoon begint te worden om ernaar te luisteren.

De hartenergie en je verbinding met je eigen hart zullen je de weg wijzen en je pad verlichten zoals je nooit eerder hebt meegemaakt. Je zult hulp krijgen van al je getuigen, want zij hebben dezelfde verbinding met god en Thuis. Er zijn letterlijk duizenden van deze geesten achter een ieder van jullie en zij zijn je grootste cheerleaders. Zij zijn degenen die een stap opzij deden en zeiden: “Laat hem/haar gaan want hij/zij kan meer verschil maken op Aarde dan ik.” Zij zijn zo ontzettend trots op jullie. Jullie zorgen ervoor dat het werkt. Jullie pakken het einde van de Aarde (waar het oorspronkelijke spel zou eindigen) op en schrijven het script voor een nieuw spel. Elke dag brengt nieuwe mogelijkheden en nieuw licht. Het enige dat wij je vragen is te weten dat, hoe alleen je je soms ook voelt, je een onderdeel bent van een heel grote familie. Die familie voedt je met licht en liefde vanaf de andere kant van de sluier zo vaak en zo veel als jij kunt ontvangen, want je mogelijkheid om te ontvangen is de enige begrenzing. Zij laten elk moment van elke dag hun liefde en licht over je uitstromen. Zij zijn getuige van jouw ervaringen. Je zou in feite kunnen zeggen, dat zij jou “echt” maken. Dat is misschien moeilijk te bevatten, maar weet dat je duizenden geesten om je heen hebt die niets anders doen dan het nauwlettend volgen van elke stap die je zet en je willen helpen om je goed en zelfverzekerd te voelen. Misschien kun je het voelen en geeft dat je precies genoeg zelfvertrouwen om de volgende stap te zetten en dingen in beweging te brengen om naar het volgende niveau te gaan en je waarheid te spreken. Je bent genesteld in andere harten – elk hart is met elkaar verbonden. Vind en gebruik die verbinding wanneer je maar kunt en je leven verandert heel snel en wij kijken daar met verwondering naar. Aan onze kant van de sluier hebben wij onze argumenten en discussies. We hebben onze: “Oh, kijk eens naar dit mens. Laten we eens kijken of hij het zover brengen als hij denkt.” Wij hebben al deze grappige connecties, maar zelfs Thuis hebben weinigen van ons ooit gedacht dat de mensheid het zover zou brengen. Maar hier zijn jullie, bezig met het creëren van een nieuwe wereld… met het creëren van een nieuw licht en dat met elkaar te delen.

Het is met de grootste eer dat wij op deze manier met jullie spreken. Wij hebben al lange tijd tegen jullie gesproken, maar pas sinds kort wordt er naar ons geluisterd. We vertellen jullie dat jullie de grootste engelen zijn die ooit hebben geleefd. Jullie moeten begrijpen wie je bent en die kracht oppakken. Neem je meesterschap in eigendom want dat is nu meer dan ooit belangrijk voor anderen. Behandel elkaar met respect. Zorg voor elkaar bij iedere kans die je krijgt. Jullie spelen een nieuw spel. Speel het goed samen.

Espavo

De groep

De Hartverbinding – Barbara Rother

Me verbinden met mijn familie
Ik heb jullie liefde en ondersteuning gevoeld en wil jullie allemaal bedanken. Velen van jullie hebben helende gedachten en gebeden gestuurd en ik dank ieder van jullie. Ik twijfel er niet aan dat jullie helende energie een enorm effect op me heeft gehad.

Ik mis het om actief met het werk bezig te zijn, maar dagelijks voel ik me beter en ik kijk ernaar uit om te zijner tijd meer dan ooit weer betrokken te zijn bij ons werk.

Tot dan, weet dat ik mijn hart verbindt met dat van jullie.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.