Augustus 2012

Alle niveaus evolueren
Zo beneden zo boven

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve
In deze channeling sprak de groep over hoe de golf van energie andere harmonische niveaus beïnvloedt. Een van de grote bezorgdheden heeft te maken met degenen die uit hun lichaam gestapt en gestorven zijn, maar nog naar Huis moeten gaan. Aardgebonden, spoken en vele andere woorden zijn gebruikt om dit tussenniveau van bestaan te beschrijven. De groep zegt dat de wezens in deze niveaus nu grote problemen ondervinden omdat deze energetische golf van verandering maar blijft doorgaan.

De groep wilde dat wij ons bewust gaan worden van de stress die gevoeld wordt maar dat het ook voor velen potentiële kansen creëert om naar Huis terug te keren. Met heel weinig inspanning kunnen wij hierin allemaal een groot verschil maken. Als wij dragers van het licht zijn, zouden we donkere plaatsen moeten verwelkomen. Het belangrijkste wat de groep wil is dat we ons herinneren dat wij als zielen nu een kans hebben om ons op alle niveaus te herenigen.

Een fijne maand en breng compassie in de praktijk.

Steve
Van de groep

Groeten van thuis

De golf in tegengestelde richting is begonnen
De verbinding tussen Thuis en de Aarde is, speciaal de laatste maanden, veel sneller geworden. De Aarde is nu aan het veranderen ter voorbereiding op wat komen gaat. Stel je voor wat het zou zijn als er een reusachtige golf water, als een tsunami, binnenkomt en alles op haar pad verandert. Maar voordat de golf binnenkomt, trekt het water zich eerst terug in zee en lijkt een golf in tegengestelde richting te vormen in afwachting van de enorme golf die eraan komt. Het is alsof de negatieve energie alles weg moet trekken voordat de positieve energie kan binnenstromen om de verandering teweeg te brengen. Dit is typerend voor golfpatronen.

We hebben het al enige tijd gehad over golfpatronen. Maar nu willen wij jullie iets vertellen over de golf die jullie creëren en de enorme invloed die ze heeft. Jullie zijn opgewonden en klaar om te ascenderen. Het is heel eenvoudig, die opwinding roert zich in je innerlijk en dat zorgt ervoor dat je hart op een zodanige manier klopt dat je een vibratiebeweging om je heen hebt gecreëerd. Wanneer je de vibratie samenvoegt met die van andere mensen die op dezelfde golflengte staan, vormt dat een conglomeraat van golven. Elke golf begint krachtig, maar wanneer ze weerstand ondervindt neemt ze langzaam af en wordt uiteindelijk een rechte lijn. Dit is kenmerkend voor alle golfpatronen totdat er twee golven samen ontstaan.

Wanneer twee golven samengaan, omringt de grote golf het centrum gelijkmatig aan alle kanten en alleen al vanwege haar aard wordt ze niet kleiner. Dit staat bekend als scalaire golven en wij zeggen jullie dat jullie dit doen ontstaan met je hart. Het gebeurt op wereldwijde schaal, niet alleen in een bepaald segment van de mensheid, een bepaald gebied of een bepaald land. Het gebeurt letterlijk op veel verschillende niveaus tegelijk.

Vanwege jullie gevestigde structuren en culturen, zal deze nieuwe energie in verschillende delen van de wereld op een iets andere manier worden opgenomen. Op dit moment zet de hele mensheid monumentale stappen in het verhogen van vibraties, en daardoor gebeuren er twee dingen. Ten eerste dichten jullie de kloof tussen wat jullie denken als zijnde de hemel en de aarde. Je spiritualiteit, dat deel van jezelf wat je altijd hebt geprobeerd te zien als iets afgescheidens, communiceert nu op een andere manier met je gedachten en je hart. Jullie beginnen tot nieuwe waarheden te komen en nieuwe gebieden te ontdekken die je kracht blootleggen. Jullie her-inneren je meer van Thuis en durven daar naar te kijken, wat op dit moment op de planeet heel diep gaat. Dus, lieverds, je verbinding met dat deel van je wat je spirit is, wordt steeds sterker. Zoals we al eerder hebben gezegd, wanneer iedereen evolueert, zal er een tijd komen dat iedereen begint te channelen. In die tijd zal het woord channeling verdwijnen, want jullie hebben geen woorden nodig om iets te beschrijven wat iedereen al doet.

In de zeventiger jaren kwamen jullie met een woord om een nieuw fenomeen te omschrijven wat jullie “buiten zintuiglijke waarneming” noemen. Dat woord is volledig verdwenen omdat jullie het niet meer nodig hebben. Jullie begrijpen dat iedereen dit vermogen heeft waardoor het niet langer ongewoon is. Velen van jullie zullen jezelf geen kanaal noemen en dat is goed, want wij zijn niet belast met de ego’s die jullie moeten bezitten. Het is voor ons niet belangrijk van welk kanaal het komt, zolang jullie de energie die liefde is en van Thuis komt maar kunnen voelen en toelaten. Iedereen op deze planeet heeft de gelegenheid om zijn eigen stukje van Thuis, wat uniek is en alleen van jou, te channelen en dat is precies wat er in deze tijd gebeurt. Wij zijn niet degenen die dat doen, jullie doen het. De mensheid heeft nu een niveau bereikt waarop jullie deze kracht in je kunnen vasthouden, en toch nog steeds groeien en doen alsof je een mens bent in je fysieke bel van biologie. Bravo, lieverd! Goed gedaan. Goed gedaan.

Laten we het nu hebben over het tweede iets dat gebeurt nu de hele mensheid zijn vibratie verhoogt. Door de activiteit van de eerste golf wordt er nog een tweede gecreëerd, en dat is een vorm van harmonisatie wat op natuurlijke wijze gebeurt. Al snel zullen al deze golven samengaan. Stel je je al die golven eens voor die zijn binnengekomen in elk meestergemaakt jaar. De negens zijn meestergemaakt, toen de tiens, de elfs en nu spoedig de twaalfs. Jullie hebben een menselijke energiegolf gecreëerd die deze planeet radikaal verandert.

Alle niveuas evolueren – aardgebondenheid
Er is ook een gevolg waar jullie je niet van bewust zijn en wat we onder jullie aandacht willen brengen. Het creëren van de golf veroorzaakt zijn terugtrekking door de oude energie eruit te trekken om de nieuwe golf te helpen opbouwen en binnen te brengen. Hoewel op een bepaald gebied die oorzaak-en-gevolg-reactie een bepaald probleem creëert, beschikken jullie wel over het antwoord daarop.

Denk eraan, lieverds, dat jullie oneindige spirits zijn die een spel spelen van doen alsof je eindig bent. Jullie pretenderen een begin en een einde te hebben, pretenderen een mens te zijn. Maar ergens diep vanbinnen, weet echt iedereen dat dit slechts een spel is wat jullie spelen. Je biologische bel is slechts een tijdelijk onderkomen. De ware jij is oneindig en maakt deel uit van elk ander stukje in het universum. Wel, hier is de uitdaging. Te vaak gebeurt het dat wanneer mensen uit hun lichaam stappen en de aarde verlaten ze niet naar Huis gaan, maar op de planeet van de vrije keuze blijven, soms kiezen ze daar gewoon voor. Mensen vinden angst heerlijk en proberen vaak de staat van angst in te gaan. Jullie creëren zelfs spookverhalen en angstwekkende films om deze tussenruimte te verklaren, en dan worden jullie bang. Omarm je emoties – zelf de angst – want wezens kunnen alleen op aarde blijven als ze zich vastklemmen aan allerlei menselijke emoties; dat is de enige manier om aardgebonden te zijn.

Menselijke emoties en het geschenk in tragedies
Velen van jullie voelen empathie voor de wezens die, naar jullie veronderstelling, vastzitten op aarde, degenen die jullie spoken noemen. Begrijp echter dat ook zij zich op de planeet van de vrije keuze bevinden. Ze kunnen dus, als ze dat willen, elk moment besluiten om naar Huis te gaan. Sommigen weten gewoon niet hoe ze dat moeten doen. Anderen zitten vast in hun verhaal en vinden het moeilijk om dat lang genoeg los te laten om Thuis te bereiken. Want weten jullie, lieverds, menselijke emoties werken Thuis niet. Wat zijn dan die menselijke emoties? Angst is nummer één. Alle negatieve emoties vinden hun oorsprong in angst. Dit zijn menselijke interpretaties, omdat jullie in een veld van dualiteit leven. Jullie hebben het gevoel dat wanneer jullie iets goeds hebben, er iets slechts moet zijn om het in evenwicht te houden. Dit is lange tijd jullie manier van denken geweest. Daarbij komt nog, hoewel dat nu begint te veranderen, dat het in feite het moment is waarop het probleem ontstaat. Eonen lang zijn er wezens geweest die nog steeds niet naar Huis zijn teruggekeerd. Misschien hebben zij zich vastgeklampt aan hun boosheid, angst, jalousie of misschien is het zelfs wel hun liefde die er de oorzaak van is. Waarom is liefde een menselijke emotie die spirits zou kunnen dwingen op aarde te blijven in plaats van naar Huis te gaan? Dat kan niet, wanneer de liefde echt is. Jullie expressies van liefde op deze aarde omvatten zowel onvoorwaardelijke als voorwaardelijk liefde. Als je echter gebonden bent door voorwaardelijke liefde en je niets anders kunt doen dan daarvoor condities te vinden, zul je niet in staat zijn om naar Huis te gaan. De keuze is aan jullie.

Dit veroorzaakt een ontwaken van de gehele dimensie van de mensheid, maar denk geen moment dat zij zo anders zijn dan jullie. Dit zijn je ouders en grootouders, je broers en zusters, je zonen en dochters, en zelfs je kleinkinderen. Elk menselijk wezen is op de een of andere manier een deel van jou, ongeacht in welke dimensie ze zich bevinden. Vrije keuze is heel problematisch geweest, want jullie kunnen gewoon de deur tussen de ene en de andere dimensie niet openmaken. Als gevolg daarvan zijn er veel momenten geweest waarop collectieve afspraken werden gemaakt om tragedies te ervaren. Een van de manieren om de deuren open te maken voor deze aardgebonden wezens, is om aan de andere kant van de sluier andere wezens voor hen te zetten. Dit is vaak de diepere betekenis en de reden voor een tragedie.

De hedendaagse techniek maakt het mogelijk dat een tragedie snel overal bekend wordt en jullie voelen dan in je hart allemaal iets van pijn. Dat is heel mooi, want die empathie zal de planeet helen! Probeer niet voor iedere tragedie de antwoorden te vinden. Vaak hebben degenen die de tragedie ervaren ermee ingestemd om zonder waarschuwing naar Huis te gaan. Zij veranderen de planeet, want zij openen de deuren naar de andere kant van de sluier waardoor sommige aardgebonden wezens in staat zijn om naar Huis te gaan. Jullie voelen je verdrietig wanneer jullie een tragedie zien of erover horen, want jullie proberen te begrijpen waarom en hoe de gebeurtenis plaatsvond. Weet dat dit op een bepaald niveau prachtig is en dat er niets mis mee is. Neem het daarom in eigendom en weet dat je meehelpt voor hen een kolom van licht te creëren zodat ze naar Huis kunnen reizen.

Het oprekken van je magnetische veld
Hier is nog iets dat we met jullie willen delen. Jullie zijn magnetische wezens en wat er nu op aarde plaatsvindt, is een magnetische verandering die jullie begrip ver te boven gaat. Hoewel jullie hebben geleerd magnetische velden te meten met bepaalde vibraties, weten jullie nog heel weinig over de verreikende velden van je eigen magnetisme. Vaak maken jullie gebruik van die velden wanneer jullie telepathisch communiceren.

Sommigen van jullie beginnen zich depressief te voelen, wat op dit moment heel gewoon is op deze planeet; het is de emotionele trekkracht van al het water dat onderweg is. Je kunt je bedachtzaam voelen zonder duidelijke reden, alsof je diep in je innerlijk voelt dat er iets gebeurt maar je niet kunt duiden wat het is. Als je niet in staat bent je gevoelens te verwerken, is het waarschijnlijk dat je depressief wordt en een deel wordt van dat water dat zich terugtrekt voordat de golf binnenkomt.

Lieverds, de gemakkelijkste manier om uit je eigen problemen te komen, is je hand uit te steken en iemand anders uit zijn problemen te helpen. Soms maak je je zo druk over je eigen gevoelens, over je kleine biologische bel of de problemen die zich voordoen in je veld, dat je vergeet dat je magie altijd ligt in het helpen van iemand anders. Sommigen hebben de terugtrekking op deze manier gevoeld en hebben nu problemen om op dagelijkse basis te functioneren. Wij vragen jullie om de moed op te brengen jezelf elke dag eventjes opzij te schuiven en je aandacht te richten op je broers en zusters die misschien in die andere dimensies zijn en een beetje hulp nodig hebben. Reik door de dimensies heen, trek de sluier opzij, tik ze op de schouder en vertel ze hoeveel er van ze gehouden wordt. Vertel ze dat wanneer ze loslaten, ze onmiddellijk naar Huis kunnen gaan. Vaak hoef je ze alleen maar met je licht de richting te wijzen. Als je echter bang wordt, heb je hun illusie versterkt in plaats dat je de sluier opzij hebt getrokken. “Ga naar het licht, ga naar het licht, ga naar het licht!”. Dat is soms echt alles wat ze moeten horen, lieverds. Deel met ze dat ze echt de keuze hebben om de cyclus te doorbreken en dat ze naar Huis kunnen gaan als ze dat willen. Door je hand te durven uitsteken, help je andere spirits die op hun beurt jou zullen helpen uit je depressiviteit te komen. Je hand uitsteken zal je spirit helpen terug te komen in zijn ware energie en je een doel geven om je energie op te focussen.

Het vasthouden van je kracht
Stuk voor stuk zijn jullie meesters op deze planeet. Jullie wachten af om meester te zijn op alle gebieden, maar wij zeggen jullie dat dit in het verleden niet goed heeft gewerkt. Deze persoon hier heeft een gave en die persoon daar heeft een heel andere gave. Wij kunnen bijna niet wachten tot jullie elkaar ontmoeten. Wanneer jullie eindelijk bij elkaar komen en zeggen: “We hebben meer dan 20 jaar geprobeerd met elkaar in contact te komen, wat heeft ons zo lang tegengehouden?” dan is de verbinding volmaakt. Stuk voor stuk dragen jullie een kristal dat alleen in jouw hart het helderst straalt. Het is niet bedoeld om de hele mensheid te redden, want het is gewoon jouw deel van de puzzel dat alleen jij kunt bezitten. Alleen jij kunt opstaan en zeggen: “Ik heb dit unieke stukje van Thuis in eigendom.” Heel vaak is het de veroordeling van jezelf je ervan weerhoudt dat te zeggen. Je denkt bij jezelf “Wie ben ik om dat te doen? Er zijn zoveel bekende mensen en zij kunnen dat zeker doen, ik ben maar een onbetekenend persoontje dat niets doet. Wat kan ik nog in mijn boek schrijven dat al niet eerder is geschreven?” Maar dat is niet de manier om ernaar te kijken, lieverds. Stuk voor stuk hebben jullie een specifieke, unieke bekwaamheid en wanneer jullie een paar van die puzzelstukjes gaan combineren, creëren jullie Thuis.

Wanneer jullie je hand durven uitsteken naar de andere kant van de sluier en je stem te laten horen, zullen jullie een energie creëren die ook gehoord wordt op de aarde. Het zal jullie naar het volgende tijdperk leiden, naar de duizend jaar vrede die al zolang geleden zijn voorspeld. Jullie zijn magie, maar het moeilijkste is om te geloven in je eigen magie. Soms verschijnt het bewijs van je magie op een andere manier dan je had gedacht. Misschien heeft het uitsteken van je hand naar het universum je niet de resultaten gebracht dat je verwachtte, omdat je spirit je wellicht naar iets hogers leidde. Er komt nu een tijd waarop jullie kunnen leren een vloeiende levensstijl te ervaren, door spirit toe te staan deel uit te maken van je energie, elk moment en niet alleen wanneer je bezig bent met channelen, schrijven of muziek maken. Wanneer je naar iemand aan de andere kant van de kamer kijkt en even een golf van liefde naar hem of haar toestuurt, begrijp dan dat je misschien niet alleen hun dag maar ook hun hele leven verandert.

Die kracht bezitten jullie, maar de vraag is wat jullie ermee gaan doen. Het binnenkomen van de golven gaat beginnen. In het midden van augustus bereikt de terugtrekking zijn hoogste punt en vanaf dat moment zullen jullie gaan zien dat sommige golven zich opbouwen en binnenkomen. Het idee is om vrij en open voor de golf te gaan staan. Surf op de golf en laat je meevoeren. Houd zonodig je adem in, want vele malen rennen jullie weg voor de golf en proberen jullie jezelf te beschermen. Deze golf is niet ontstaan door de een of andere samenstand van planeten, dit is de golf die jullie zelf hebben gecreëerd. Ze is niet ontstaan door voorspellingen. Ze is gecreëerd door jullie, want jullie wilden je leven, je doel en de wereld veranderen. Wij hebben daar slechts één antwoord op: “En zo is het.”

Jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd. Jullie voelen de nieuwe energie binnenkomen, maar jullie voelen ook de pijn en de beperkingen. Jullie voelen soms het gebrek aan liefde, en jullie voelen waarschijnlijk zelfs angst. Het is wat je met die energie doet wat voor verschil zorgt. Wat kun je uit het donker weghalen en in het licht brengen? Welk stuk daarvan draagt jouw naam? Wij zijn zo ontzettend trots om de helder schijnende spirit in een ieder van jullie te zien. Wij weten wie jullie zijn, lieverds. Wij zien jullie duidelijk en wij houden zoveel van jullie dat het jullie begrip te boven gaat. Deze wereld is aan het veranderen, één hart per keer en jullie doen fantastisch werk. Steek je hand uit en doe wat je kunt. Wanneer je het gevoel hebt dat je gewoon niet weet wat je moet doen, steek dan je hand uit en help iemand anders met het vinden van zijn of haar weg. Dat is jouw gave. Dus, probeer een manier te vinden om iemand anders om je heen in zijn kracht te zetten en let dan op hoe je eigen wereld en leven heel snel verandert. Het is voor ons een grote eer om op deze manier dingen met jullie te delen.

Wij vragen jullie om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt. Het is een gloednieuw spel dat jullie spelen… Speel het goed samen.

Espavo.

De groep

De Hartverbinding – Barbara Rother

De wereld is rond, gekenmerkt met liefde
Hallo allemaal. Het is goed om weer bij jullie te zijn. Het is precies drie maanden geleden dat ik ernstig ziek werd. Zoals Steve heeft gezegd in zijn maandelijkse informatie over mij, ben ik aan het herstellen. Ik heb geleerd om geduldig te zijn met dit proces. Ik wil mijn oude zelf weer zijn, maar er is mij verteld het rustig aan te doen met mijn herstel.

In feite is er geen terugkeer naar wie ik was, want ik heb de kans gekregen om een nieuwe, verbeterde versie van mijzelf te zijn. Ik kies ervoor om optimistisch te blijven en eer te bewijzen aan mijn leven dat zo verbazingwekkend bijna eindigde. Ik kies er absoluut voor om te blijven. Ik ben nog niet klaar om dit prachtige leven te verlaten.

Ik heb Steve gedurende dit alles geplaagd door te zeggen dat dit allemaal is begonnen door de boodschap van de groep die zei dat we onze lichaamstemplates veranderen. De groep laat ons vaak hun boodschap ervaren zodat we hopelijk anderen kunnen helpen met hun veranderingsproces, ongeacht waar ze doorheen gaan.

Behalve dat Steve en Austin er tijdens iedere fase van deze reis waren, wil ik ook de rest van onze biologische familie bedanken. En wel speciaal iedereen voor het sturen van liefde en ondersteuning. Geloof me, ik heb dit gevoeld en gewaardeerd. Het gaf me de kracht en de vastberadenheid om mijn gezondheid weer terug te krijgen.

Onze goede vrienden Meg en Greg stuurden me vandaag een bedeltje voor mijn armband. Ik huilde toen ik het zag. Het is een kleine zilveren wereld met paarlemoer harten eromheen. De wereld is rond gekenmerkt met liefde. Wanneer we onze harten verbinden, gebeuren er wonderen.

Van mijn hart naar dat van jullie, dankjewel.

In liefde en licht,
Barbara

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.