November 2012

Een les in tijd
De eerste les over tijd van de Bewaker van Tijd

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Ieder woord van mij over deze channeling zou alleen maar afbreuk doen aan de presentatie. Met de allergrootste eer presenteer ik de Bewaker van Tijd.

Grote knuffels,

Steve

 

 Van de groep

Groeten van thuis

Het innerlijke kind wakker maken
Deze dag heeft een nieuwe vibratie gecreëerd. Jullie passen je hier allemaal op een nieuwe manier bij aan, want jullie hebben mogelijkheden die je hiervoor niet had. Jullie hebben de mogelijkheid om je perceptie te veranderen, om je energie te verschuiven en anders naar de dingen te kijken. Het lijkt erop dat jullie allemaal op een of andere manier healer zijn en de meesten van jullie hebben anderen geholpen om terug te gaan naar de oorsprong van hun problemen. Het is heel eenvoudig, lieverds. De meeste ervaringen doe je op in de jeugd of zelfs tijdens de adolescentie, omdat het heel gemakkelijk is om de menselijke psyche te beschadigen wanneer je jong bent, omdat je dan bezig bent om jezelf te leren kennen. Velen van jullie hebben een manier gevonden om terug te keren naar wat je oorspronkelijke intentie was tijdens die periodes dat je de verkeerde kant op geleid werd. Waarom zou je jezelf de verkeerde kant op willen leiden? Waarom zou iemand dat doen? Het wordt zeker niet bewust gedaan. De verkeerde kant opgaan heeft meestal te maken met iets willen weten. Je ziet bijvoorbeeld een open deur en de deurklink ziet er erg uitnodigend uit. Dus je duwt de deur verder open, stapt naar binnen en zegt: ”Dit voelt goed voor nu. Ik zal verder gaan.” Welnu, mensen zijn aanpassers. Je stapt in iets nieuws en in plaats van te zeggen: “Bah, dit voelt niet goed”, pas je je liever aan en al vrij snel breng je alles om je heen in overeenstemming. Je zegt: “Oké, ik heb dit hierheen verplaatst en dat daarheen, dus nu voelt het comfortabel.” Wat je je niet altijd realiseert is dat het soms een enorme hoeveelheid van je energie kost om dit spel te spelen, waardoor het in veel opzichten moeilijker wordt.

Dus wat heb je nodig om terug te keren naar de percepties die je had toen je een kind was? Wat is er nodig om het je te her-inneren? Natuurlijk is je leven veranderd en je hebt je enorm ontwikkeld sindsdien. We verwachten ook niet van je dat je terug gaat naar toen je nog een kind was, of zelfs niet om net te doen alsof je dat weer bent. Je hebt nu een kans om je te her-inneren wat jouw perceptie was toen je die eerste zijstap maakte, de eerste keer dat je een nieuwe deur open deed en besloot er doorheen te gaan. Ineens bevond je je een heel stuk verderop in de gang, zeer in beslag genomen door je reis en je pad. Je zat er te diep in om je om te keren en terug te gaan en om die reden paste je alles aan. “O, dit is niet wat ik verwachtte, dus ik zal het aanpassen en in harmonie brengen.” Welnu, jullie worden daar erg goed in. Maar hoe zit het nu met je her-inneren waar je oorspronkelijk heen wilde en wat je oorspronkelijke bedoeling was? Dat is een van de sleutels die jullie zullen helpen hier naar terug te keren. Jullie zijn de geweldigste wezens die ooit op Aarde hebben rondgelopen. Twijfel daar nooit aan. Je kunt je omdraaien en terugkijken naar de generaties die je zijn voorgegaan, zelfs binnen je eigen familie. Je kunt zien hoe de vibratieniveaus van de gehele mensheid zijn gestegen terwijl jullie je ontwikkelden. Het is inderdaad groots. Het gaat jullie begrip te boven dat wij jullie evolutie altijd vieren aan deze kant. Wij zijn heel blij om te zien hoe jullie je ontwikkelen naar een punt waar jullie ons kunnen waarnemen zonder de channels en jullie ons kunnen horen in je eigen hart. Dat komt eraan voor ieder van jullie…twijfel daar niet aan. Het is absoluut waar jullie om hebben gevraagd en er is maar een antwoord op wat god vraagt – en zo is het. Het is heel eenvoudig. Wat je ook besluit, je harmoniseert wat er is en het wordt op een nieuwe manier gecreëerd.

Nu ik de basis aan jullie heb uitgelegd, wil ik jullie wat verder meenemen in het veld dat jullie quantummechanica noemen of quantumfysica. Quantumfysica is eenvoudigweg het begrip van de werking binnenin het atoom – of de kleinere deeltjes van jullie universum, zo je wilt. De verenigd veldtheorie stelt dat de manier waarop alle deeltjes zich binnenin het atoom gedragen, zich ook zo gedragen in het hele universum, en de regels in principe hetzelfde zijn. Ook al weet iedereen dat het verenigde veld bestaat, heeft tot dusver niemand het kunnen bewijzen. Het zou Einstein’s grootste prestatie zijn geweest als hij lang genoeg had geleefd, maar hij is een beetje te vroeg vertrokken. Het was Einstein’s droom om deze theorie te bewijzen, omdat hij in zijn hart wist dat het waar was. Ja, de relativiteitstheorie ging die richting op en opende de deur ernaar toe, maar hij voltooide zijn werk niet. Anderen voltooien zijn werk nu en het helpt om te weten dat de mensheid dit verenigde veld uiteindelijk zal bewijzen. Om dit echter te kunnen doen, moeten jullie meer begrijpen van jullie eigen bestaan op de tijdlijn. De meeste mensen begrijpen nog steeds niet veel van quantummechanica of hoe het werkt, dus wil ik jullie een eenvoudige verduidelijking geven.

De filter van de werkelijkheid
Op dit moment kijk je naar de Hoeder (Steve Rother) op het podium. Je ziet bloemen, een tafel en jawel, zijn ijsthee die je niet hoort te zien, dus die zet ik even daar neer. Je ziet alles wat je in je wereld waarneemt, dus je gelooft dat alle atomen zo zijn gearrangeerd om je dit beeld te geven. Dat is wat je kent als de werkelijkheid. Maar er gebeurt hier zoveel meer op dit moment. Er bestaan vele werkelijkheden binnen de zelfde ruimte op het zelfde moment die ieder van jullie uitfiltert. Je ziet nog minder dan een tiende van de energiebeweging die er op het podium plaatsvindt. Waarom zou je dat moeten weten? Hoe zou je dat mogelijk kunnen gebruiken? Laat ons dat uitleggen.

Net als met een televisie zoek je een programma of een kanaal – o ja, we zijn gek op het woord kanaal. Vroeger toen de Hoeder dit woord voor het eerst gebruikte, was het nogal een beladen woord, maar nu is het heel gewoon. Als de Hoeder zijn televisie aanzette zocht hij het kanaal waar hij naar wilde kijken. Al gauw ging het hem vervelen en wisselde hij van kanaal, vaak tot ergernis van de anderen die mee zaten te kijken. Destijds stond hij er niet bij stil dat hij hierdoor ieders werkelijkheid veranderde. In feite raakten jullie er redelijk vertrouwd mee dat jullie je werkelijkheid snel, zeer snel konden veranderen, nietwaar? Wat een interessant proces! Eigenlijk werd deze uitvinding in jullie wereld geplaatst zodat jullie op je gemak zouden raken met het verschuiven van je werkelijkheid. Jullie hebben je altijd al in een multidimensionale wereld bevonden: je leefde in tot wel 12 dimensies, waarvan er 11 in vele opzichten identiek zijn. Je verschilt minder dan 1% met jezelf van dimensie tot dimensie. 11 van deze dimensies zijn aktief en één dimensie, die we voor het gemak de 12e noemen of het hogere zelf, verbindt de andere met elkaar als eenheid en onderhoudt ook de voortdurende communicatie met Thuis.

De ongeziene handelingen van god
Dit zijn de 12 dimensies waarin de mensheid bestaat. Wanneer een mens zijn of haar ogen opent en iets waarneemt, sturen die ogen een boodschap uit die betekent: ”Hallo alle dingen, jullie worden bekeken.” Op dat moment arrangeren de atomen zich naar dat wat jij verwacht te zien. “Hoe kan dat nu? Denk ik dat ik god ben en dat al deze atomen zich voortdurend en uitsluitend voor mij herschikken?” Nee, ze zijn voortdurend in beweging en jij stelt je filter af op wat je verwacht te zien. De componenten herschikken zich voortdurend voor iedereen. Wanneer jullie samen iets creëren, kijken twee mensen naar hetzelfde object en filteren dezelfde dingen uit, dus zijn ze beiden getuige van dezelfde gebeurtenis. Nu hebben jullie elkaar energetisch bevestigd. Zodra deze bevestiging plaatsvindt, komt het in dat wat jullie de werkelijkheid noemen; een gebeurtenis waar slechts één persoon getuige van is, is maar half zo echt als eentje waarvan twee personen getuige zijn. Op het moment dat je iets kunt aanraken, voelen of proeven, komt het je wereld binnen. Dat is hoe jullie geruisloos je wereld hebben gecreëerd door middel van deze fysieke lichamen. Waar je ook kijkt, waar je ook je blik op richt, dit (je ogen) zijn ongelofelijke creëermachines, lieverds. Wees voorzichtig waar je die ogen van je op richt, want wat je verwacht te zien zal zichtbaar worden. Je ogen filteren en sturen een energie uit die de dingen laat weten dat ze bekeken worden. Dan zullen plotseling al die dingen de vorm aannemen die jij verwacht te zien. Dus dat plaatst je in een nogal precaire positie, nietwaar? Want je komt nu oog in oog te staan met je eigen vermogen tot creëren. Waar plaatst dat jou? Als een rondlopende god, iemand die de wereld in een oogwenk kan veranderen door over straat te lopen? Ja, dat is precies waar het jou plaatst. Je begint te ontwaken uit de droom. Je begint je te realiseren dat ook al heb je iets waargenomen als zijnde in volmaakte toestand, dat dit niet verder van de werkelijkheid af kan zijn. Het is alleen maar op dat moment jouw werkelijkheid, omdat je het hebt gecreëerd. Wanneer het een gezamenlijke werkelijkheid is voor velen van jullie, krijgt het meer kracht in die vorm en houdt het die vorm voor een bepaalde tijd. Dit is hoe jullie je wereld hebben gecreëerd.

Nu jullie een aantal visies over wat er in het atoom gebeurt hebben ontsluierd, zijn de wetenschappers mee gaan doen. Ook al hebben wetenschappers het vanuit geheel andere hoeken benaderd, zullen jullie ontdekken dat jullie spiritualiteit en jullie wetenschappen nu tot dezelfde waarheden komen. Nu wij alle neuzen dezelfde kant op hebben, gebeurt dit op een nieuwe manier. Je zult ontdekken dat je hart de weg weet. Sta hier eens even bij stil…. Zelfs het woord “hart” triggert je gedachten. Je denken heeft altijd gewerkt op Aarde en je hebt je denken nodig om te overleven en om te hercreëren samen met andere wezens. De meeste tijd zijn je gedachten gefocust op het creëren van wat je hart begeert en vanuit hier is dat heel vreemd om te zien. Wij kijken naar de mensen terwijl ze opgroeien, terwijl ze zich bewust beginnen te worden en zich beginnen te ontwikkelen. Alle zelfontwikkeling op school heeft te maken met het hoofd. De meeste mensen openen hun hart niet eens tot hun 30e of 40e jaar en tegen die tijd is er weinig structuur voor handen om je te trainen er gebruik van te maken. Dus het is de balans tussen je hart en je hoofd waar jullie nu op dagelijkse basis mee om leren gaan. Hoe focus ik de energie van mijn hart? Hoe kan ik precies creëren waar ik heen wil in plaats van waar ik dacht heen te gaan? Moet ik erbij stil staan, erover nadenken en plannen? Ja, dat kun je doen, want jullie zijn scheppers. Je kunt op vele manieren creëren. Is het nodig? Nee, dat is het niet. De zuiverheid van je emoties creëert alles voor je, want in werkelijkheid is dat je hart.

De 14%
De meeste mensen groeien op en ontdekken iets wat ze heerlijk vinden om te doen. Het is een van de dingen waarmee je niet kunt wachten om het te doen, wat het ook is…schilderen, muziek maken, schrijven of wat dan ook. Je focust op je passie en je speelt ermee. Je gaat naar school en je leert lezen, schrijven, optellen, aftrekken en de rest. Dat werkt voor de meesten van jullie; ongeveer 86% van de mensen op Aarde kan inderdaad iets leren op school. De anderen leren eenvoudigweg op een andere manier en passen zich aan. Jullie beginnen begrip te krijgen voor “ruimtelijk lerenden”, die jullie in veel opzichten beschouwen als een nieuw type mens. Maar eigenlijk zijn ze oud, helemaal niet nieuw.

Ik ken alle grapjes over tijd, want ik ben de Bewaker van Tijd. Ik ben degene die dat doet en ik maak altijd grapjes over tijd, maar geloof me als ik je zeg dat ik ze allemaal gehoord heb. Dus, wat is er nu met tijd? Wat er met je gebeurt als mens, is dat je gefocust raakt en dan serieus wordt met betrekking tot het leven. Je gaat naar school en vergaart kennis, een graad, diploma’s of wat het ook is waar je op uit bent en je bouwt je zelfvertrouwen op. Vervolgens stap je de wereld in en begin je je leven te creëren met als doel om geluk te vinden. Als onderdeel van het normale proces zul je ook ongeluk, verwarring en de rest ervaren. Al die tijd vergeet je wat je oorspronkelijke focus was als kind en dat is danook de reden waarom het kind terug moet keren. In het begin van het mens zijn was het het kind dat de focus bewaarde van waar je heen ging, voordat je al die zijdeuren doorging die je op zo’n magische manier voor jezelf hebt gecreëerd. Goed gedaan, lieverds, heel goed gedaan.

De GROTE vraag
Waar zijn jullie nu? Welnu, de meesten van jullie zijn 12 ontwikkelingen verder. Je hebt je zeer goed door je successen heen gewerkt, maar ben je gelukkig? Dat is de grote vraag, nietwaar? Als je niet gelukkig bent, hoe komt dat dan? Want dat is de nog grotere vraag. Al je reizen hadden als doel om je hart gelukkig te maken. We zeggen jullie dat het in de lagere vibraties van de Aarde heel gewoon was om op een zijspoor terecht te komen. Dat is geen probleem, want zelfs met een klein beetje van je passie kon je lang, heel lang bezig houden. Jullie zijn in staat geweest om heel goed net te doen alsof je mens bent. Goed werk. Nu is alles veranderd, want jullie zijn al opgeklommen en wachten op de energiegolf die binnenkomt op 12-12-12. Jullie zitten er nu midden in; ze komt met een ongelofelijke snelheid en jullie voelen de verandering al. Jullie zijn geland op de Nieuwe Aarde. Het is tijd om je creaties te gaan opbouwen, je hartsverlangen, de blauwdruk van waar je werkelijk wilt zijn als een bewuste schepper die hoofd en hart samenbrengt. Dat is het moeilijke deel.

Twee belangrijke concepten voor de Nieuwe Wereld:
Circulaire tijd en het tijdstempel

Omdat ik de Bewaker van Tijd ben, wil ik even met jullie praten over jullie illusies van tijd: wat ze zijn en hoe je er op een iets andere manier mee kunt werken. Allereerst moeten mensen gewoon weten dat tijd circulair van aard is. Wat betekent dat precies? Hoe verloopt tijd in een cirkel? Welnu, je kunt tijd eenvoudig uitrekken om hem vanuit een groter perspectief te zien. Misschien is er iets met je gebeurd en heb je dat voor jezelf verborgen – we zullen dat voor het gemak littekenweefsel noemen. Het zou een emotionele ervaring kunnen zijn of iets anders, maar feit is dat je dit littekenweefsel hebt waar je niets mee doet en dat je voor jezelf verbergt. Je zegt: “Het zal wel weggaan en ik zal er snel geen last meer van hebben. Het is niet echt een probleem, dus ik doe net of het er niet is en ga verder met mijn leven.” Dit doen de meeste mensen en wat er gebeurt, is dat je afstanden bouwt tussen jou en je hart om gemakkelijker in de maatschappij te passen. Ik zal jullie een idee geven, een eenvoudige verbinding. Het is iets waar we aan werken tijdens de cursus die door de Hoeder de LightMaster cursus wordt genoemd. Ik overtreed hiermee zijn regels, maar ik wil dit hier nu met jullie delen. Het is heel eenvoudig: de tijd waarbinnen jullie werken en die jullie de toekomst noemen, kan volledig beheerst worden door je verleden te verwerken. Wanneer ik beheerst zeg, betekent dit niet vooraf bepaald. Het betekent dat je een vrije, heldere weg creëert voor je keuzes. Het is een cirkel, dus tenzij je de dingen die in het verleden zijn gebeurd verwerkt en je ermee verzoent, komen ze gewoon weer terug en worden de structuur van je toekomst. Heb je jezelf er ooit op betrapt dat je iedere keer weer dezelfde fouten creëert? Het zit in feite in de menselijke natuur om iedere keer weer dezelfde fouten te creëren, omdat je verder gaat op dezelfde weg, zonder dat je de kwestie hebt opgelost. Dat wordt dus circulaire tijd genoemd. Het is een heel gemakkelijk stempel om je te herinneren; om het je te herinneren kunnen we allemaal in ons verleden kijken en onmiddellijk weten wat helder is en wat niet. Dat kun jij alleen maar voor jezelf doen, niemand anders kan dat voor je doen.

Kijk nu naar die gebieden. Betekent het dat je terug moet gaan en je moet verzoenen met iedereen die erbij betrokken was? Nee, het betekent alleen maar dat je jezelf ermee moet verzoenen, want dat pad moet helder zijn. Wanneer er pijn in je hart zit over een gebeurtenis uit het verleden, ben je voorbestemd om die gebeurtenis te herhalen. Dat is je toekomst, het is iets wat nu vlak voor je ligt, dus ruim het op. Het tijdstempel is een van de onderdelen van de lessen die ik mensen nu begin te geven. Ik kan alleen maar zeggen dat het tijdstempel het “nu” is. Stel dat je een bol bent – laten we zeggen een kristallen bol – en je bent een tijdje hier om een opwindende reis te maken terwijl je net doet alsof je eindig bent. Je doet net of je mens bent in een fysieke bel van biologie. Je komt hier en je zet met je essentie een stempel op het weefsel dat tijd genoemd wordt. Dat stempel kan worden verzorgd en geperfectioneerd en dat zal je dan de nieuwe energiegewoonte geven om je te verzoenen met alle gebeurtenissen op het moment dat ze zich voordoen. Stel je voor dat je buiten in de sneeuw bent. De sneeuw is heel diep, je hebt laarzen aan en je hebt een heel eind gelopen. Draai je nu eens om en kijk terug, dan kun je zien dat sommige voetafdrukken perfect zijn, terwijl andere afdrukken laten zien dat je uit balans bent geraakt, zodat rond deze afdrukken in de sneeuw een kleine imperfectie zichtbaar is. Terwijl je anderen zag aankomen, begon je je balans te verliezen zodat er een kleine imperfectie rondom enkele voetafdrukken te zien is. Dit is goed vergelijkbaar met een tijdstempel, behalve dan dat het tijdstempel zich uitsluitend in het heden bevindt. Mensen hebben tijd onderverdeeld in drie delen die niet bestaan: het verleden, het heden en de toekomst. Slechts één daarvan bestaat werkelijk: het heden. De toekomst is slechts een potentieel en het verleden is alleen maar een herinnering. Je hebt alleen maar wat er op dit moment is en dat is een tijdstempel.

Hoe gaat het vandaag met jouw tijdstempel?
Wanneer jullie elkaar tegenkomen, schudden jullie elkaar de hand en zeggen: “Hoe gaat het met je?” En je zegt dan: “Het gaat goed met mij.” Maar er zal een tijd komen dat jullie elkaar tegenkomen en zeggen: “Hoe is het vandaag met jouw tijdstempel? Kan ik je daar op een of andere manier mee helpen?” Jullie zullen manieren vinden om te werken met je stempel in de tijd. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het alles is wat je hebt. Het is wat je nu bezit, het is je nalatenschap op dit moment. Jullie doen vaak dingen om het nu te verlengen… je drinkt, rookt en doet allerlei dingen om je bewustzijn te vergroten. Dat is er alleen op gericht om jezelf meer in het nu te brengen, nietwaar? Zouden jullie willen dat we jullie vertellen wat een van de belangrijkste dingen is die mensen doen om zichzelf in het nu te brengen en wat een tijdje lijkt te duren? Het is wat een orgasme wordt genoemd en de meesten van jullie hebben dit meegemaakt. We hopen dat iedereen ze meerdere malen heeft meegemaakt en zo niet, ga er dan mee spelen. Ze zijn leuk. Maar waar het om gaat is dat je op dat moment niet bezig bent met de toekomst, toch? Je denkt niet aan het verleden, je maakt je nergens zorgen over. Je bent in het nu en je tijdstempel is perfect. Dat is wat we je vragen om te doen, word je bewust van je nieuwe energieën. In plaats van je elke dag zorgen te maken hoe je er uitziet of dat je wel perfect bent voor de wereld, vraag jezelf hoe het met je tijdstempel is. Hoe geniet je van je leven? Wat kun je doen om die perfecte voetafdruk in de sneeuw te maken. Dat is het idee.

We zeggen jullie, lieverds, dat jullie meer geliefd zijn dan jullie ooit zullen weten. Jullie zijn een aantal van de grootste engelen die ooit hebben geleefd, waar dan ook. Jullie zijn opgeroepen vanuit het hele universum en jullie hebben ver gereisd. Deze oproep is bijna 800 jaar geleden gedaan om ervoor te zorgen dat jullie nu op je plaats zijn. Je had je levens nodig, je ervaringen op Aarde en je mislukkingen zoals jullie ze noemen. Maar jullie zijn hier, nu en er vindt een nieuw tijdstempel plaats. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van ieder individu, want jullie vormen ook de collectieve van tijdstempels zoals jullie nu zijn. We zeggen jullie dat ieder hart in deze ruimte op dit moment in harmonie klopt. Draag dat gevoel met je mee en draag het de rest van de dag op je gezicht in de vorm van een glimlach, want je weet wie je bent. Je bent eraan herinnerd waar je vandaan komt en we hopen dat we je hebben herinnerd aan je eigen hart als kind. Speel goed, lieverds en geniet vooral van de reis. Het gaat jullie begrip te boven, maar we zijn zo ontzettend dankbaar dat jullie op je plaats zijn om deze transitie te maken.

Het is met de grootste eer dat we jullie eraan herinneren om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij iedere gelegenheid en speel goed samen.

Ik ben… de Bewaker van Tijd.

Espavo.

Een noot van Steve: Bijna 800 jaar geleden was er een speciale groep spirits die heel hard werkte om het bewustzijn op Aarde te veranderen. Zij waren uiteindelijk verantwoordelijk voor de eerste Verklaring van de Rechten van de Mens in het Verenigd Koninkrijk op 15 juni 1215, ook wel de Magna Charta genoemd. Deze speciale wezens, die deze boodschap lezen, zijn nu terug op Aarde om het menselijk bewustzijn naar de Nieuwe Wereld te brengen. We hebben het gehaald!

De Hartverbinding – Barbara Rother

Dankjewel voor het leven

De laatste zes maanden zijn een interessante reis geweest voor mij. Afgelopen mei werd ik geconfronteerd met de uitdagende vraag om te blijven of om naar huis te gaan. Ik heb zo’n mooi leven, maar de vredigheid van het overgaan was zo verleidelijk. Ik ben elke dag dankbaar dat ik met al mijn kracht heb besloten om door te gaan met het schitterende bestaan dat ik hier heb. Door zo dicht bij de dood te zijn, werd ik geconfronteerd met het gevecht voor mijn leven. Ik had al mijn volharding nodig om mijn leven weer heel langzaam te beginnen op een nieuwe, sterkere manier. Ik ben terug en ik ben blij dat ik er ben!

Aan het begin van deze ervaring zei mijn arts tegen Steve dat hij niet dacht dat ik deze ziekte zou overleven. Twee weken geleden ben ik naar dezelfde dokter gegaan voor een van mijn afspraken. De verpleegster vertelde me dat ik er heel levendig uitzag. Ze zei dat ik niet leek op de persoon die zij aan het begin van mijn behandeling had gezien. Hierdoor ging ik nog meer stralen. Ik merkte dat zij haar gevoelens met mij wilde delen, maar ze was ook voorzichtig, omdat zij mij geen valse hoop wilde geven. Terwijl ik op de dokter zat te wachten, keek ik in stilte terug op mijn vooruitgang. In mijn achterhoofd zat nog een weifelende angst over wat als ik slecht nieuws zou krijgen. De dokter kwam binnen op zijn normale, vriendelijke maar serieuze manier. Na de gebruikelijke begroeting ging hij aan zijn computer zitten om mijn patiëntenkaart te bekijken. Hij was zo stil en begon met zijn hoofd heen en weer te schudden. Ik dacht bij mezelf dat dit er niet goed uitzag en bereidde me voor op wat hij zou gaan zeggen. Toen hij me aankeek, had hij een vragende uitdrukking op zijn gezicht en met een flauwe glimlach zei hij: Jouw medische proces is wonderbaarlijk. “WONDERBAARLIJK”! Dit waren niet de woorden die ik verwachtte van een man die mij nooit zijn spirituele kant had laten zien. Dit was niet wat een arts normaal gesproken zou zeggen. Ik herhaalde het woord hardop om de magische vibratie te voelen van wat mij zojuist was gezegd. Vanaf dat moment voelde ik wat een wonder ik had ervaren met mijn eigen wilskracht en genezing. Ten slotte zei ik tegen hem dat ik een zeer vastberaden persoon ben en toen ik besloot om mijn gezondheid terug te krijgen was het slechts een kwestie van tijd en zorg. Ik legde hem uit dat ik dit niet alleen had gedaan, maar met de liefdevolle zorg van Steve en onze zonen Austin en Brent. Ik vertelde hem dat alle gebeden, liefde en steun die ik had gevoeld van mijn fysieke familie en van mijn spirituele familie me op meer manieren hadden geholepn dan ik voor mogelijk had gehouden. Ik voel me zo bemind an daarvoor bedank ik jullie allemaal.

Steve en Austin waren op de dag van mijn doktersbezoek vertrokken voor een bezoek aan Nederland. Het was vreemd voor me om niet mee te gaan voor deze reis, maar ik wist dat ik daar nog niet klaar voor was. Zodra ik kon schreef ik Steve een e-mail om hem het goede nieuws te vertellen. Ik kreeg direct reactie van hem. We hebben het samen gevierd met grote intimiteit, ook al was de afstand tussen ons erg groot.

De dokter zei dat ik door moest gaan met het opbouwen van mijn kracht, maar maand na maand zie ik de vooruitgang. Hij zette alle medicatie stop. Ik ben op een nieuwe manier aan het eten en zorg voor mijn lichaam waar ik nu zoveel respect voor heb. Ik weet hoe lichaam, geest en spirit samenwerken als één.

Mijn oorspronkelijke doel voor herstel was om samen met Steve het 12-12-12 evenement in Scottsdale te presenteren. Die droom komt uit. Ik voel me iedere dag gezegend. Het is interessant dat, nu ik zoveel dankbaarheid ervaar, het bijna Thanksgiving is, waarbij we eraan denken om dankbaar te zijn. Twee dagen daarna is het mijn verjaardag, een hergeboorte voor mij. Ik voel een heel nieuw niveau van leven. Dit is nog maar het begin van wie ik nu ben. Hoe opwindend! Vier samen met mij de mogelijkheden van het nieuwe jaar.

Met liefde, licht en diepe dankbaarheid

Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.