Juni 2013

De wereld is verandert
Leven met ‘GEEN GEHEIMEN MEER’

Van Steve

Deze maand heb ik niet veel te melden, behalve:
Grote knuffels en zachte duwtjes.

Steve

Noot van de vertaler: de tip van de Bewaker van Tijd voor spirits die net doen of ze mens zijn: Time Wounds all Heals is niet vertaald, omdat het hier gaat om een Engels woordgrapje.

 

Van de groep

Groeten van Thuis, lieverds. Ik ben de Bewaker van Tijd.

Verwacht een 3e dimensie realiteit binnen de 5e dimensie

Het wordt tijd om een aantal dingen te ontsluieren die in het vooruitzicht zijn voor een ieder die vrijwillig en blij deze toekomst is binnengestapt. Jullie hebben de grootste mogelijkheden verwacht en jullie hebben alle uitdagingen ervaren die nodig waren om de energie te zuiveren en deze stap te zetten. Nu kijken jullie om je heen en proberen jullie je reflectie te zien en dat is erg moeilijk. De wereld is veranderd. Jullie zijn ook veranderd, zoals jullie aan het ontdekken zijn. Jullie zijn je energie aan het verankeren. Het maakt niet uit welke gaven je hebt en je voelt niet langer passie voor de zelfde dingen waar je dat eerst wel voor voelde. Je krijgt er niet de energie voor terug die je er eerst in stopte, omdat de wereld veranderd is…letterlijk. De gemakkelijkste manier om dit gewaar te worden is om te erkennen dat jullie volledig de vijfde dimensie in zijn gegaan. Jullie proberen echter nog steeds de beperkende drie dimensies te gebruiken in de vijfde dimensie. Jullie ontwaken in de ochtend en zien alles nog precies het zelfde als de vorige avond, zoeken naar jullie passie en jullie plek in het universum. Maar jullie zien het niet. Wat er plaatsvindt, veroorzaakt een paniek op Aarde. Het is een hele stille paniek die nog niet de voorpagina van de kranten heeft gehaald, maar het effect is dat iedereen een beetje aan zichzelf twijfelt.

Dat is feitelijk precies zoals het zou moeten zijn, want jullie beginnen er stilletjes achter te komen dat de wereld veranderd is. Hij is zeer drastisch verschoven en jullie beginnen een nieuw inzicht in jezelf te zien. Alleen hadden jullie, net als in de oude derde dimensie, een beperkt zicht. Kijk eens naar de doodeenvoudige uitdrukkingen van hoogte, breedte en diepte, die in feite de derde dimensie is. Opeens heb je daar dimensies als tijd en ruimte aan toegevoegd, waardoor je misschien wel voor de eerste keer een overzicht van alles krijgt. Dat is wat er werkelijk gebeurt wanneer wezens zich bewegen tussen de dimensies, maar jullie moeten ook begrijpen dat het zelden heeft plaatsgevonden in het universum. Dit is niet de norm; de norm is om 99% van de levensvormen weg te vagen en opnieuw te beginnen gedurende een lange periode.
Nu zijn jullie wakker geworden uit de droom. Op dit moment kijken de meesten van jullie om je heen en ontdekken dat er iets veranderd is. Een enkeling ervaart misschien deze menselijke paniek die we zo graag zien, want deze energie brengt jullie vaak even Thuis. Jullie beginnen antwoorden te zoeken, iets wat wij zeer wonderlijk vinden en we vinden dat gedeelte prachtig. Wat er plaatsvindt, is dat jullie je op een nieuwe manier beginnen te gronden in deze nieuwe wereld. In het verleden vond deze gronding voor het grootste gedeelte plaats in het fysieke lichaam, omdat dit het Aardse gedeelte is dat de stof is die jullie met je spirit leven hebben ingeblazen.

Leven in de tijd van “Geen geheimen meer!”

De wereld is veranderd en jullie zijn zowel individueel als collectief aan het acclimatiseren. Al jullie collectieven, of je nu een groep vrienden neemt, een bedrijf, een religie of een regering, zullen deze veranderingen moeten doorlopen. De manier waarop de collectieven verankeren aan deze nieuwe kant is bepalend voor wat er daarna gaat gebeuren, want velen zullen niet in staat zijn volledig te ankeren. Wanneer er integriteitproblemen zijn met interne vibraties, dan zullen deze zeer spoedig aan de oppervlakte komen. Uitdagingen die voorheen jaren nodig hadden om zich in een collectieve groep te ontwikkelen komen nu heel snel naar boven. Het zal lijken alsof er maar weinig tijd is om aan te passen. Ja, sommige collectieven zullen uiteenvallen; zij zullen de transitie niet kunnen maken, maar anderen wel. Ieder van jullie zal de geheimen leren van op een nieuwe manier naar jezelf kijken, want dat is het aspect van datgene waar jullie nu doorheen gaan en leren te doen. Het leren leven in de tijd van “geen geheimen meer” zal voor velen een uitdaging zijn.

Tja, waarom is alles zo drastisch veranderd? Wat zijn de aspecten die niet meer op dezelfde manier gevoeld worden? Er is een energie geweest op Aarde waar jullie je hart in verankerd hebben en dat is het deel dat is losgelaten. Jullie deden dat! Het is niet voor jullie gedaan, maar DOOR jullie. Het is gedaan met jullie toestemming en doordat jullie er om hebben gevraagd. Wat er is gebeurd, is dat alle dingen waar jullie je kracht aan hebben gegeven, deze kracht niet meer zullen reflecteren zoals voorheen. Soms zullen dit geloofssystemen zijn of relaties, of het kan de manier zijn waarop je jezelf in de wereld hebt uitgedrukt via een baan of wat het ook is wat je doet in de wereld. Al deze passies moeten op dit punt opnieuw worden geëvalueerd. Jullie hebben je kracht aan zoveel dingen gegeven. Jullie zijn scheppende wezens, maar jullie kunnen dat niet zien, omdat dat onderdeel is van de sluier die jullie ervan weerhoudt om alles te zien. Die creatieve energie is in ieder van jullie gegroeid, maar jullie hebben het nog niet volledig kunnen verankeren; alles ziet er nog hetzelfde uit. Begrijp goed dat jullie pas vijf maanden verwijderd zijn van de transitie waar jullie doorheen zijn gekomen. Omdat jullie nog steeds aan het wennen zijn aan alle stukjes die om je heen aan het vallen zijn, is het erg uitdagend om in deze overgangsperiode de plek te vinden. Daarom vragen we jullie nu om je met elkaar te verbinden voor ondersteuning. Ook wij zullen hier de komende tijd mee werken.

Door alle tijden heen zijn er energievelden actief geweest op Aarde. Velen werden oorspronkelijk door de piramides gecreëerd. Piramides zijn generators, maar niet ‘actief’ zoals bij voorbeeld met het genereren van elektriciteit, maar met wat wij als zeer primitieve methodes beschouwen. Energie is overal op ieder moment en het hoeft alleen maar te worden getransformeerd in een bruikbare vorm. Dat is wat de piramides lange tijd deden, want hun hele doel was het genereren van een energieraster dat de Aarde, inclusief de mensen, zou voeden met levensenergie. Er werd een actieve, bloeiende energie gecreëerd; alles en iedereen werd erdoor gevoed. Bovendien heeft dit raster de Aarde ook veel langer beschermd tegen de inslag van kometen en asteroïden dan jullie weten, waardoor het leven de gelegenheid kreeg om te evolueren naar diens huidige staat. Veel plaatsen waar je piramides ziet, zien er verlaten uit. Maar wanneer de generator op volle toeren draaide, distribueerde het levensenergie van de Aarde in een prachtig netwerk dat iedereen kon aanboren. Ja, natuurlijk was de energie het sterkst rondom hun bases, wat normaal gesproken een goede plek was om voedsel te verbouwen. Ook al voelde iedereen zich jonger worden en kwamen er ook velen om die reden, er woonden maar weinig mensen in de directe omgeving, omdat de energie te sterk was om daar voortdurend te zijn. Deze energie was zo mooi dat het de essentie naar Gaia zelf bracht. Ook al is deze kracht tot op zekere hoogte afgesloten, het netwerk is nog steeds aanwezig en dat is het mooie deel.
Samen zullen we werken aan het verbinden van onze harten door middel van dit zelfde netwerk dat ons beschermd heeft. Het is de energie die veranderd is; het netwerk op Aarde is enige tijd geleden stopgezet en er resteerde slechts een zwak, doch effectief beschermingsraster dat tot voor kort nog aanwezig was. Vandaag staat de mensheid op het punt om dit beschermingsraster niet langer nodig te hebben dus het is niet opnieuw aangesloten na het passeren van de poort. Met het uitgeschakelde beschermingsraster is het ook mogelijk om de Aarde opnieuw te bezaaien.

Het Lemurische energiereservoir

Wij zullen jullie spoedig laten zien dat dit ontkoppelde raster ook gebruikt kan worden voor jullie hartenergie. Eigenlijk zijn er veel manieren waarop jullie dit kunnen gebruiken. Wij willen een verhaal met jullie delen, dat al lang geleden is verteld, lieverds. Het stond bekend als het Lemurische energiereservoir. Het is een eenvoudig concept en ieder van jullie kan dit iedere dag van jullie leven gebruiken. Dit was een zeer geheiligde plek en ook al bestaat hij niet binnen jullie dimensie, het slaat de energie volmaakt op. De meesten denken aan het opslaan van elektriciteit in accu’s of batterijen. Het zou een gelijksoortige energie zijn, maar het is erg groot en het wordt in het hele universum door vele wezens gebruikt. De enige tijd dat het ooit op Aarde is gebruikt, was in de dagen van Lemurië, waar men wist hoe men het moest verankeren en bewust te gebruiken. Vandaag de dag beweegt de mensheid zich in de richting van “geen geheimen meer”, wat een zelfcorrigerend systeem is dat de tijd van Empowerment zal leiden.

Wanneer je er contact mee maakt tijdens je meditaties, is dit een plek waar ieder van jullie je eigen individuele energie in balans kunt brengen. Je vindt deze plek en representaties van gelijksoortige plekken ook in jullie fysieke wereld. Met andere woorden, het is een plek die troostrijk en werkelijk goed voor je voelt. Het maakt niet uit waar het is – het zou een heilige plek kunnen zijn, een kleine hoek in de kamer of zelfs de badkamer – zolang het je maar verjongt. Vind plekken die je kunt gebruiken. Hier is de sleutel: alle mensen hebben fluctuaties in energie die moeilijk onder controle te houden zijn. Op een bepaald moment voel je dat al die energie binnenkomt en dat je niet in staat bent om deze te gronden, omdat de energie eenvoudigweg door je heen in iets anders moet stromen. Dus dit is wat je kunt doen op een moment dat je vol energie zit en bijna staat te gloeien, alsof er vonken uit je ogen springen. Neem even een moment en denk aan die heilige plek en stuur de extra energie naar het Lemurische energiereservoir, waar het wordt opgeslagen voor jou en ieder ander die zijn energie daar afgeeft. Natuurlijk weten jullie dat er veel van dit soort menselijke momenten zijn. De momenten waarop je weet dat je energie tekort gaat komen, of je hebt zoals jullie dat noemen, je dag niet. Oja, wij hebben jullie gadegeslagen. Heb zoveel slechte dagen als je wilt, lieverds, want het is een prachtige menselijke ervaring, vanuit ons perspectief. Wij veroordelen dit niet als goed of slecht, het is slechts een prachtige menselijke ervaring. Begrijp alsjeblieft dat je op deze momenten, waarop je je ongemakkelijk voelt in je fysieke lichaam omdat je gebrek aan energie hebt, kunt putten uit het reservoir. Ga zo nodig terug naar je heilige plek of visualiseer deze en onttrek de energie aan het reservoir. Het werk op eenzelfde manier als elektriciteit die op Aarde tijdelijk wordt opgeslagen in batterijen. Je kunt met fysieke energie hetzelfde doen op veel verschillende niveaus. Gedurende de komende paar maanden zullen wij allemaal een energienetwerk bouwen, waarbij we het raamwerk kunnen gebruiken dat er al is. Lieverds, dit energienetwerk heeft de Aarde heel lang beschermd. Dit is een van de redenen dat jullie zo lang hebben kunnen evolueren. Er zijn veel meteorieten en kometen die hadden kunnen inslaan om de Aarde te resetten. Soms roeiden zij de meeste Aardse levensvormen uit, zodat de Aarde kon resetten en opnieuw beginnen. Toen kwam er een tijd waarop jullie beschermd konden worden en dat is waar de piramides vandaan komen. Oorspronkelijk was het een energienetwerk, dat natuurlijk niet in een keer is ontstaan, maar gedurende een lange periode is opgebouwd. Ook al zijn de oorspronkelijke instructies verloren geraakt, waren de piramides die daarna zijn gebouwd redelijk hetzelfde en sommigen waren zelfs in staat om samen te werken met het oorspronkelijke raster. Dus gedurende duizenden jaren nadat de oorspronkelijke piramides werden gebouwd, was er een netwerk dat jullie heeft beschermd en de Aarde en al het leven op Aarde de gelegenheid heeft gegeven om zich op verschillende fronten te ontwikkelen. Toen kwam de tijd dat de wezens die jullie hielpen om dit netwerk te creëren, vertrokken. Begrijp alsjeblieft goed dat zij dit vanuit de grootste liefde hebben gedaan. Het is duidelijk dat deze technologie ver voorbij gaat aan wat jullie hebben ervaren op Aarde. Wij vinden het zo leuk dat jullie mensen altijd denken dat jullie bovenaan de evolutionaire spiraal staan. Het is een prachtige illusie dat mensen zich altijd uitbreiden en wij vinden het prachtig, want het is perfect voor jullie. Het past, om het zo te zeggen.

Door de poort

Natuurlijk zijn er wezens overal in het universum. En er zijn wezens op jullie Aarde waar jullie geen weet van hebben met dimensies van tijd en ruimte die ook bestaan. Er zijn microscopische eenheden die jullie nog steeds niet hebben ontdekt die op verschillende manieren op Aarde zullen arriveren. Het belangrijkste van allemaal zijn jullie, want jullie zijn degenen die de meeste spirit van Thuis in je dragen. Wanneer je echter een hond, een kat of welk dier dan ook aankijkt zie je een spirit, want dit bewustzijn is aanwezig in alle vormen van leven – zelfs in de kakkerlakken die op de grond leven. O, die vinden jullie niet leuk, he? We plaatsen jullie in dezelfde categorie als de kakkerlakken en dat vinden jullie niet leuk. Wij leren ook. Maar de gedachte is: evolutie. Jullie hebben het gered! Jullie hoefden dit keer niet te sterven en zijn niet deel van de 1% die overbleef, want iedereen heeft het gered en jullie zijn er bewust ingestapt. Verwacht niet dat het hetzelfde zal zijn als jullie eerdere evolutionaire cycli. Natuurlijk, het zal directer zijn. Jullie zijn een nieuwe dimensie binnengegaan met jullie ogen open. Je kunt nog niet helemaal plaatsen wat je ziet, maar jullie zijn er heel dichtbij. Wij vragen jullie alleen maar om je ogen open te houden, want de menselijke geest is als een val. Hij wil dingen graag vastpakken en in een doosje stoppen, met een naam en een datum er op, in een gedefinieerde periode en deze ergens wegstoppen in jullie prachtige brein. We vragen jullie om daar geduld mee te hebben, want het hele proces van beginnen te begrijpen hoort nog steeds bij de evolutionaire cyclus.  Over slechts een paar dagen zullen jullie het al anders zien dan nu. Dit is de tijd van verandering waar jullie tegenop zagen en tegelijkertijd naar uitkeken. Jullie hebben het gered, maar wat nu? Dat is de vraag. Hoe veranker je je spirit in het hier en nu?

Ieder van jullie zal een andere manier vinden om dit te doen. Jullie krijgen begeleiding en ontdekken dat je hart gedurende je hele leven op diverse fronten een passie heeft meegedragen, maar meer voor ons dan voor jullie zelf. Dat is jullie geplande doel op Aarde en wat jullie hebben afgesproken om te ervaren. Sommigen zullen hun passie benaderen en zeggen: “O, dit is te leuk. Ik moet werken en niet alleen plezier hebben.” En wij zeggen dat al deze energie nodig is geweest om in je passie te komen en nu wil je iets anders doen. Omarm het, lieverds. Je hoeft je werkenergie niet langer gescheiden te houden van je passie. Jullie zijn grootse wezens die in de vijfde dimensie leven. Je kunt hier alles hebben, en je kunt het nu hebben. Ja, we weten dat velen van jullie uitdagingen ervaren. Je hebt je doel bepaald en de ene voet voor de andere gezet in de richting van dat doel. En plotseling verschoof alles en is je doel in de ene richting en je impuls in een andere richting gegaan. Kracht was nooit het doel, maar kracht zat in de stap die je in de richting van je doel bracht. Je kunt altijd van richting veranderen, op ieder moment.  Het is de planeet van vrije keuze en dat zal jullie nooit worden afgenomen, lieverds. Jullie kunnen er zelfs voor kiezen om het spel niet te spelen, als je dat wilt. Dat is geheel aan jullie. Maar zodra je een stap vooruit zet zullen wij je serieus nemen en de wind in je rug plaatsen, zodat je kunt bereiken wat je kwam doen. De tijd is nu: de wereld is veranderd en jullie zijn aan het ontwaken uit de droom.
Ik zal heel even ruimte maken voor mijn gekke broer. Hij kan me gewoonweg niet laten afsluiten zonder voorbij te komen, dus dat zal ik nu doen. Ik ben de Bewaker van Tijd.

Daar zijn jullie (wrijft in zijn ogen). Ik ben Elrah en jullie kennen me. Ik moest even langskomen om jullie een van mijn grootse glimlachen te geven. Daar gaan we. Niet goed? Dat is vrij aardig. De meesten van jullie lachten terug en dat is het belangrijkste. Ik heb jullie hart, weten jullie dat? Wanneer je werkelijk voluit glimlacht, dan licht je hart op en dat is het prachtige hiervan. Ik hoef niets toe te voegen aan de boodschap die jullie hebben ontvangen, behalve een belangrijk stukje. Wanneer je je ooit verloren voelt en je niet helemaal kunt herinneren wie je bent, glimlach jezelf dan gewoon naar Huis. Je hart kent de weg en zal je altijd beschermen. Jullie spelen een prachtig spel. Het lijkt bijna alsof we jullie in de achtertuin hebben losgelaten en je je nergens aan kunt bezeren – er is overal voor gezorgd voor jullie, dus ga maar buiten spelen. Natuurlijk zijn er dingen die we jullie liever niet zien doen. Maar we weten dat jullie mens zijn en we weten dat jullie het toch gaan doen, dus ga je gang. Het enige wat wij jullie vragen niet te doen is jezelf te veroordelen, want dat is net alsof je god een klap in het gezicht geeft. Denk daar aan. Denk daar eens grondig over. Jullie ontvangen al deze boodschappen en op het moment dat jullie zeggen: “Ik geloof niet dat ik dit kan. Ik geloof niet dat ik goed genoeg ben,” wordt alle energie die nodig was om je bij die prachtige boodschap te krijgen, weggevaagd en dan duurt het een tijdje voordat die weer is opgebouwd. Willen jullie het hebben over de donkere energieën en negativiteit op Aarde? Kies daar niet voor, want dat is net zo beschadigend als zelftwijfel. We proberen jullie een beetje spiritueel vertrouwen te geven, zodat jullie daarmee rond kunnen lopen en fouten durven te maken. Je hoeft niet perfect te zijn, want je bent op de planeet. Wanneer je weer terug naar Huis komt, dan kun je weer perfect zijn, dus maak je er niet druk om. Trek er opuit en maak veel goede fouten en dan ontmoeten we elkaar later om ze te delen, oké?

Het is met de grootste eer dat wij op deze manier met jullie delen. We vragen jullie om elkaar met het grootste respect te behandelen, want je kijkt in de ogen van god. Het andere stuk is om te herinneren dat jullie een gloednieuw spel spelen. Je kunt er van maken wat je wilt. Speel goed samen.
Espavo, lieverds.
Ik ben Elrah van Ritmische service.

Espavo.
De groep

Espavo, De groep

De Hartverbinding

Van Barbara

Een houding van dankbaarheid

Soms worden we opgeslokt door de drukte of omstandigheden in ons leven en vergeten we dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Dankbaar zijn voor wat we hebben, sterkt ons vertrouwen en geloof in onszelf en stelt ons in staat om voorbij onze huidige toestand te komen.
Sinds ik een jaar of 13 ben, houd ik een dagboek bij. Het is leuk om terug te kijken naar vroegere tijd wanneer je het opschrijft.
Een aantal jaren geleden nam ik mezelf voor om mijn nieuwe dagboek er een van dankbaarheid te laten zijn. Ik sprak met mezelf af dat ik al mijn gevoelens en emoties, goed of slecht kon uiten in mijn schrijven. Maar de belofte aan mijzelf was dat ik iedere dag zou eindigen met iets waar ik die dag dankbaar voor was.
Soms als ik aan het stoeien was met een lastig probleem, was het een uitdaging om met een positieve noot te eindigen. Maar ik deed het. Door dit te doen kon ik mijn gedachten opnieuw focussen, zodat ik de volgende nieuwe dag een nieuwe start kon maken met de dankbaarheid waarmee ik naar bed was gegaan. De dagelijkse dankbaarheid gaf me hoop dat alles goed was in mijn leven. Toen ben ik ermee gestopt. Ik weet niet meer waarom. Maar door dit nu te schrijven voel ik me geïnspireerd om er weer mee te beginnen, in ieder geval in mijn hoofd. Hoe fijn is het om iedere dag te eindigen met een dankbare gedachte. Waar ik mijn aandacht op richt, groeit.
Ik waardeer mijn leven zeer. Ik voel me gezegend met het leven dat ik heb gecreëerd. Ik koester het werken met Steve in onze creatie van Lightworker. Hij is mijn partner in liefde en licht. Het belangrijkste deel van mijn leven is de dankbaarheid die ik voel voor alle geliefde familie en vrienden die ik heb. Er is niets belangrijker. Ik ben dankbaar voor het prachtige thuis dat Steve en ik hebben gecreëerd. Het is een verlengstuk van wie wij zijn. Het is ons thuis.

In het nieuws hoor ik iedere dag wel hoe mensen hun huis verliezen door een ramp, maar niets breekt mijn hart zo zeer als te horen dat iemand een geliefde verliest. Materie kan opnieuw worden opgebouwd. Geliefden zijn voor altijd in ons hart. Deze verdrietige verhalen maken dat ik nog dankbaarder ben voor wat ik heb.
Mijn hart gaat uit naar de mensen die zware financiële problemen ervaren. Ik herinner me een verhaal van jaren geleden toen Steve en ik onze persoonlijke rekeningen moesten betalen. Ons gezin was groeiend en het waren krappe tijden. Steve maakte zich erg zorgen dat we zoveel rekeningen hadden en niet genoeg geld. Ik ben een geboren optimist. Ik keek hem aan en zei dat we dankbaar moesten zijn voor het geld dat we hadden om een paar van de rekeningen te betalen. We pasten onze houding aan en vrij snel na deze verschuiving leken onze geldproblemen te verdwijnen. We openden onszelf voor de stroom van mogelijkheden in plaats van de beperkingen.
Door een houding van dankbaarheid openen wij onze geest voor een zich voortdurend uitbreidende overvloed in alle gebieden van ons leven. Geef jezelf het geschenk van dankbaarheid en zie hoe je leven getransformeerd wordt door je nieuwe denken.
Met liefde en licht,
Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.