Juli 2018

Alicia’s Verhaal

Groeten van thuis dierbaren.

Ik ben Merlia en ik ben vandaag gekomen om je een verhaal te vertellen. Het is een interessant verhaal waar je je misschien mee zou kunnen identificeren. Het gaat over een jong meisje met de naam Alicia. Alicia had een paar prachtige ouders uitgekozen. Nadat ze haar contracten van de andere kant van de sluier had gemaakt, besloot ze binnen te komen om dit spel van doen alsof ze mens was te spelen. Toen ze binnenkwam, was ze van nature verdeeld in 11 verschillende delen. In het aspectdeel waar we ons op zullen focussen, had ze een aantal zeer magnifieke ouders die ze absoluut aanbad. Alicia groeide op en geloofde alles wat ze zeiden. Alicia, je bent prachtig. Alicia, je bent magisch. Alicia, je kunt alles zijn wat je wilt en ze is opgegroeid met dat te geloven.

Empathische Alicia.

Het duurde niet lang voordat Alicia naar school ging en interactie had met andere kinderen. De eerste paar jaar op school waren goede jaren. Echter, in haar derde jaar besefte Alicia dat ze een ander lichaamstype had dan de meeste van haar klasgenoten. Alicia was een beetje zwaarder, omdat ze meer van haar energie in haar fysieke lichaam droeg. Haar moeder zei nog steeds tegen haar: “Alicia, je bent mooi. Alicia, je bent geweldig! “Al snel stopte Alicia met haar moeder en vader te geloven, omdat haar klasgenoten haar iets anders vertelden.

Haar vroege tienerjaren waren het ergst. Alicia keek naar alle andere mensen waarmee ze naar school ging en besefte dat ze anders was. Sommige van haar klasgenoten waren bijzonder wreed, noemden haar verschrikkelijke dingen en isoleerden haar van sociale activiteiten. Alicia werd niet als een populair meisje beschouwd. Ze vertelde haar moeder ooit: “Ik ben niet zoals zij, en hoewel je me verteld dat ik mooi ben, ben ik niet mooi.” Haar zelfbeeldprobleem was nog groter omdat haar moeder een heel aantrekkelijk lichaam had. Tot overmaat van ramp begonnen sommige van de kinderen op school haar te pesten, of, wat je tegenwoordig pesten noemt. Het is zo magisch voor ons om te zien dat die woorden en concepten van pesten nu al de hele tijd naar boven komen. De mensheid bekijkt nu schadelijke acties die ooit als normaal werden beschouwd op een andere manier. Alicia trok zich diep terug binnen als gevolg van deze pesterijen. Vanwege haar energetische aanleg trok ze nog meer gewicht aan toen ze probeerde om te gaan met het leven. Ze trok zich terug en hield haar energie strak rond haar lichaam want ze wist dat wat haar vader en moeder haar vertelden niet waar was. Alicia kon in die wereld leven toen ze thuis was, maar toen ze in de buitenwereld was, was het een heel ander verhaal. Ze was niet in staat om haar schoonheid te zien. Ze was niet in staat om die persoon te zijn die haar moeder haar vertelde dat ze op elk moment kon zijn. En haar vader zei altijd tegen haar, Alicia, je kunt alles doen. Ze voelde zich niet zo en trok zich verder terug in haar schulp.

Op een dag vond haar vader Alicia,verstopt in haar kamer. Hij wist meer nodig had dan de normale peptalk die hij haar altijd gaf en ze hadden een goed gesprek. Hij zei: “Kijk hoe goed je bent op school en vooral hoe goed je bent in wiskunde. Je bent geweldig. Ik begrijp wiskunde niet eens, maar jij wel. Kun je me het leren? “Hij probeerde lief zijn, om haar zo goed mogelijk aan te moedigen, maar Alicia zei eenvoudigweg:” Weet je, dat zijn gewoon mijn ouders. Ze zien de dingen anders. Ze houden van me, maar dat is niet wie ik ben in de wereld”. Ze had een ongelooflijk gebrek aan zelfvertrouwen en met het verstrijken van de tijd werd ze een tiener en werd ze depressief. Wat je nu zelfs een klinische depressie zou noemen, erg moeilijk voor Alicia. Ze wist niet wat ze ervan moest denken. Ze vond zichzelf vreselijk. Ze trok zich terug naar haar kamer en op elk moment kon haar moeder het haar wel vertellen, zo van “oh Alicia, je bent zo mooi vandaag”, ze geloofde het niet. Ze zou zich gewoon helemaal afsluiten, zou haar moeder zelfs niet toestaan die zin af te maken voordat ze zich zou omdraaien en zich in haar kamer zou verschuilen, en zichzelf helemaal naar binnen zou keren.

Depressie is de creatieve kracht die zich naar binnen keert,

Wanneer de creatieve kracht niet naar buiten kan, keert het naar binnen, mensen vallen dan in wat je depressie noemt. Het is alsof je zen set grijze brillen opzet en alles waar je naar kijkt wordt grijs. Alles wat je vroeger deed voor de lol, had gewoon niet meer die glans. Ze hield van muziek. Ze hield van rekenen en naar school gaan. Ze was een voorbeeld voor andere studenten en soms zei haar leraar dat zelfs, “Kijk naar Alicia, kijk hoe ze dit of dat doet”. Haar wiskundeleraar zou zeggen: “Als je problemen hebt met wiskunde, ga dan naar Alicia en zij zal je uitleggen.” Dan zouden ze achter haar rug grinniken waardoor ze zich vreselijk zou voelen. Er waren tijden dat ze erover nadacht om het spel te verlaten en haar eigen leven te nemen. Ze wist niet of ze deze energie nog aankon, maar ze zat het uit en ze werkte ermee, zo goed ze kon.

In de loop van de tijd was ze in staat om zichzelf te isoleren en zichzelf tegen die negatieve energieën te beschermen. Maar er was één persoon, een jaar ouder dan Alicia, die op de school als het mooiste meisje werd beschouwd. Haar naam was Juliann. Op de middelbare school keek iedereen naar Juliann op omdat ze zo ongelooflijk fotogeniek en mooi was. Zelfs toen ze de middelbare school afstudeerden, was zij degene die het jaarboek van de middelbare school domineerde. Haar foto was overal omdat ze betrokken was bij nogal wat activiteiten en erg populair was. Ze vertelde Alicia altijd dat er iets mis met haar was. ‘Wat is er mis met jou?’ zei ze vaak. Er waren zelfs momenten dat Juliann’s vrienden haar vroegen waarom ze zo vaak op Alicia pikte en dan reageerde ze woedend en zeize dat Alicia haar zo irriteerde dat ze zichzelf niet kon stoppen.

Alicia droomde van de dag dat ze voor zichzelf op zou kunnen komen en ervan zou zeggen. Ze deed het nooit, en zelfs nadat ze de middelbare school had verlaten en naar de universiteit ging, leerde Alicia hoe ze uit de schijnwerpers moest blijven, hoe ze zich kon terugtrekken en hoe ze zich volledig aan het zicht kon terugtrekken. Het beeld van Juliann achtervolgde Alicia toen ze ouder werd. Elke keer wanneer ze in de spiegel keek, hoorde ze de stem van Juliann.

Gedurende haar hele schooltijd, heeft Alicia geleerd om een deel van haarzelf verborgen en voor zichzelf te houden. Ze heeft een paar vrienden gemaakt op de universiteit en dat heeft heel wat geholpen. Hierdoor kreeg ze een beetje zelfvertrouwen. Op dat moment was Alicia op zoek naar wat ze in de wereld zou gaan doen. Ze had veel mogelijkheden met haar wiskundige vaardigheden, maar alle leken saai en niet opwindend.

Alicia vindt een sleutel

Op een dag kwam Alicia’s buurvrouw langs. Ze was net zo oud als Alicia toen ze begin dertig was. Ze was heel direct tegen Alicia en zei: “Ik zie wat je doet en ik zie wie je bent en ze komen niet overeen, het klopt niet met elkaar. Je bent gewoon zo magisch. Je leven moet gemakkelijk en niet moeilijk zijn. Alicia kon dat niet aan. Het leek veel op wat haar moeder zei. Ze kon het gewoon niet horen, maar toen ging haar buurvrouw verder: “Weet je, mijn dochter heeft nu grote moeilijkheden. Ze vindt zichzelf lelijk. Wat ik ook doe. Ik kan haar niet vertellen wie ze werkelijk is. Ze heeft ook grote problemen met rekenen. Wil je met haar praten Alicia? Zou je haar willen helpen met wiskunde? Wil je haar helpen om hier voorbij te komen, kijken of we iets kunnen doen, want ik weet dat ze erg depressief is en ik maak me zorgen om haar. ‘Alicia stemde er aarzelend mee in, onder het mom van wiskunde bijles. Haar dochter was net zeven jaar oud en had een lichaamstype dat erg op dat van Alicia leek en het duurde niet lang voordat de twee meisjes begonnen te praten en Alicia in staat was om deze jonge dame enorm te veranderen. Het gaf beide meisjes kracht en zelfvertrouwen.

Alicia stapt in haar kracht

Het was fascinerend hoe het werkte. Alicia voelde zich bekrachtigt, een van de eerste keren in haar leven, niet vanwege iets dat ze voor zichzelf deed, maar vanwege de energie die ze aan dit jonge zevenjarige meisje kon geven. Met Alicia’s hulp zou deze jongedame veel van de uitdagingen kunnen overwinnen, dezelfde die Alicia had toen ze opgroeide. Alicia werd zich ervan bewust dat ze deze jonge dame niet had kunnen helpenals ze de problemen die ze had niet had doorgemaakt had. Daar was ze erg trots op. Het duurde niet lang voordat Alicia op zoek ging naar plekken waar ze dit opnieuw kon doen en ze ging terug naar school. Ze ging terug naar school om haar diploma psychologie te halen en ze nam een baan aan als begeleider en wiskundeleraar op de middelbare school. Ze raakte begaan met haar werk en bood zelfs een deel van haar tijd als vrijwilliger aan.

Maar het duurde niet lang voordat de beheerders in het schoolsysteem zagen hoe krachtig ze was en hoe ze, heel snel, levens kon veranderen. Ze maakten een speciale functie voor haar waardoor ze naar de verschillende scholen kon gaan, waar meisjes waren die behoefte hadden aan zelfvertrouwen in de verschijningsvorm van hun lichaam. Alicia werd erg goed in het zien van de tekenen van jonge kinderen die zich terugtrokken zoals zij deed en het duurde niet lang voordat ze er een boek over schreef. Ze noemde het Spiegelingen in de Spiegel. Alicia putte uit haar eigen ervaringen tijdens het opgroeien en vooral haar ervaringen met Juliann, hoewel ze haar naam in het boek veranderde.

Alicia wordt weer één.

Op de zeer jonge leeftijd van 42 jaar werd Alicia ziek, een terminale ziekte. Nadat ze door die rouwfase was gegaan, accepteerde Alicia dat het tijd was om naar huis te gaan. Ook al was ze heel jong, in sommige opzichten had ze iets heel belangrijks bereikt en diep in haar geest wist ze dat het goed was. Alicia hoefde niet lang te wachten en in minder dan een jaar ging Alicia naar huis. Toen ze stierf, gebeurde er iets. Dierbaren, wanneer je op deze planeet bent geboren, splits je in 11 verschillende dimensies van tijd en ruimte, waarbij je allemaal rondloopt en verschillende keuzes maakt en verschillende ervaringen hebt. Hier bent je misschien economisch verarmd en misschien heeft je hier een overvloed aan geld. Je hebt al deze verschillende ervaringen. Maar zodra je sterft, komen ze allemaal terug in één geest. Ze komen allemaal samen terug in de kernpersoonlijkheid. Alicia zag het gebeuren toen ze haar lichaam verliet. Terwijl dit gebeurde, zag Alicia iets dat haar aandacht trok. Een van haar eigen aspecten was een persoon die erg op haar Nemesis leek van de middelbare school, Juliann. Toen de aspecten weer bij elkaar kwamen, begreep ze voor de eerste keer wie die persoon was en waarom ze deden wat ze deden. Het bleek dat een van Alicia’s aspecten een zeer vergelijkbaar leven had als Juliann.

Alicia kon het allemaal op dat moment loslaten omdat ze wist dat ze deze ervaringen had en geen van hen had gelijk of ongelijk. Ze maakte er deel van uit. Ze besefte zelfs dat dit waarschijnlijk een van de redenen was dat ze dit contract met Juliann in de eerste plaats had gehad. Toen Alicia thuiskwam, werd ze begroet door haar vader die enkele jaren eerder was overleden. Hij was een van de mensen die haar elke kans die hij kreeg benutte en haar kalm aanmoedigde, haar vertelde hoe ongelooflijk mooi ze was. Toen hij haar ontmoette, verwelkomde hij haar thuis en liet haar weten dat alles in orde was. Ongeacht de dimensie van tijd en ruimte waarin ze verkeerde, ongeacht welke ervaring ze had gehad, als de pester of de persoon die gepest werd. Of ze de perfecte persoon was of de persoon die dacht dat ze totaal onvolmaakt was, ze maakten allemaal deel uit van dezelfde geest. Allen waren reflecties van hetzelfde licht. Alicia heeft een prachtige les geleerd. Alles is licht. Vind het licht waar je ook kijkt en je bent thuis. Wat het ook is dat je in je leven vreest, je kunt heel goed deel uitmaken van dat in een ander aspect van jezelf.

Geniet van de reis, dierbaren, en weet dat je perfect op het pad bent en dat ik je met de grootste eer begroet en vraag je om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar en speel dit spel goed samen. Ik ben Merlia. Kom me eens opzoeken.

Espavo
________________________________________

Gegroet dierbaren.

Ik ben Em. Ik wil graag wat toevoegen aan de vorige boodschap, die van Merlia.Wanneer je begrijpt wie je bent, in alle dimensies van tijd en ruimte, zul je je perfectie als een ziel begrijpen. Nee, je kunt niet in de spiegel kijken en je perfectie zien. Nee, je kunt niet eens een inventarisatie maken van al je goede en slechte stukjes en bij je perfectie komen, omdat je doet alsof je een mens bent. Je verdeelt jezelf in 11 verschillende ervaringen, een beetje van die perfectie verbergend in elk van hen. Het belangrijke om te weten is dat je nu als een collectief in de vijfde dimensie bent en mensen beginnen te acclimatiseren. Het is heel goed mogelijk om die muren op te lossen en je perfectie op te eisen in alle dimensies van tijd en ruimte.

Hereniging met je perfectie

Dat is wat er gebeurt als je naar Huis gaat. Wanneer je sterft en je je fysieke lichaam verlaat, komt je perfectie weer samen. We vinden het fascinerend omdat er soms een band is tussen iemand aan de andere kant van de sluier die is overgegaan en iemand die nog steeds op aarde is. Soms klinkt die communicatie niet goed omdat het niet de persoon is die je kende op aarde. Je wist bijvoorbeeld dat iemand boos was. Je wist dat iemand deze uitdagingen en vooroordelen had. In werkelijkheid zijn ze mooi en perfect. Het komt omdat ze alle 11 samen terugkomen in hun perfectie. Dus wat zou het nodig hebben om die perfectie bij iedereen te zien? Als je het niet in jezelf ziet, kun je het dan bij anderen zien? Als je kijkt naar elke persoon en al zijn onvolmaaktheden, kunnen vormen van schoonheid en stukjes ervan zich verbergen in andere dimensies van tijd en ruimte. Dat is wat er plaatsvindt en je kunt beginnen dat te bevatten en te begrijpen dat je je eigen wereld met dit eenvoudige begrip kunt veranderen. Wanneer je de perfectie rondom je heen begint te zien, zal zelfs de imperfectie iets moois zijn en niet iets verkeerds.

Dat is een van de grote uitdagingen van de vijfde dimensie. Er is geen goed of fout. Er is geen dualiteit in de polariteit die je in de derde dimensie moest hebben om dit spel te kunnen spelen. Ja, mensen zien nog steeds de driedimensionale werkelijkheden en brengen de oude regels terug omdat het natuurlijk voor een mens is om weerstand te bieden aan verandering. Mensen kijken naar dingen als ‘goed’ en ‘slecht’ en op en neer en goed en fout en op dit moment veroorzaakt dit enorme scheidingen op jullie planeet. Wat zou er nodig zijn om dat weer samen te brengen? Wat zou er nodig zijn om je energie weer samen te brengen? Dat is de vraag die we stellen. Jullie allemaal, als een gebalanceerde entiteit, ik draag niet alleen mannelijke of vrouwelijke energie. Ik draag beide en ik vertrouw op beide omdat beide een ongelooflijke empowerment kracht hebben. Beide hebben ongelooflijke voordelen die de ander niet volledig kan dragen. Dus wat als meer en meer mensen dat gaan doen? Nu ga je beginnen jezelf weer samen te brengen in de perfectie van het witte licht dat je in werkelijkheid bent. Je weet dat je ergens diep in je ziel perfect bent. Je kende dit als kind. Je moest leren dat je onvolmaakt was. Wat een frustrerende ervaring moet dat zijn geweest.

Wat denk je ervan om dat nu te verliezen? Dat is wat we jullie allemaal zullen opdragen om deze komende maanden te doen. Vind manieren om de perfectie in alles te vinden, zelfs in je vijanden. Als je ze hebt, zelfs die mensen waar je het volledig mee oneens bent, vind je een klein stukje van die perfectie, een klein stukje van dat witte licht dat je van Thuis hebt meegenomen en dat het heel snel in beweging zal zetten. Weet dat je wereld heel snel verandert. Het is de verandering en de snelle verandering die ervoor zorgt dat mensen gescheiden zijn, waardoor mensen boos, gefrustreerd zijn en het gevoel hebben dat ze geen macht hebben. Je kunt dit verankeren in de liefde die je diep in je draagt, eenieder van ons, en we verwelkomen je om in het spelletje te doen alsof je mens bent en het te veranderen in liefde in plaats van angst.

Behandel elkaar met respect voor jezelf en zorg voor elkaar. Speel dit spel goed samen. Je maakt allemaal deel uit van elkaar. Geniet van de rit!

I ben Em en ik hou van jou.

Espavo

De groep

Speciaal verzoek: Copyright 2018 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.